Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Oktober 1915
Blankenberge: 01/10/2015 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Oktober 1915 ★ ★ ★ ★ ★ 1 oktober 1915

Het Blankenbergse schepencollege beslist om niet langer Uitkerkse kinderen toe te laten tot de lagere scholen van Blankenberge. Die inschrijvingsstop was het logische gevolg van het nijpende tekort aan leerkrachten, maar ook aan klaslokalen, aangezien deze te pas en te onpas door de bezetter werden opgeëist voor inkwartiering van soldaten.(1)[SAB, collegenotulen van 1 oktober 1915.]

In dezelfde zitting stemt het schepencollege in met de uitbetaling van de lonen van de strandredders die gedurende de maanden augustus en september 1915 door de Kommandantur opgevorderd waren om te waken over de veiligheid van de badende Duitse soldaten.(2) Tijdens de bezetting mochten enkel nog militairen een zeebad nemen. Zowel voor de troepen die permanent in Blankenberge ingekwartierd waren als voor de troepen op verlof waren er aparte badzones voorzien. De gewone soldaten konden zich op het strand uitkleden. Doorgaans werd er naakt gezwommen en gezonnebaad. De Stadtkommandant en de officieren hadden een eigen badkar ter beschikking om zich om te kleden.[De Duitse officieren konden zich omkleden in afzonderlijke badcabines. Verzameling Luc Content.]
★ ★ ★ ★ ★ 3 oktober 1915

De Blankenbergse onderwijzer Arthur Verlynde schrijft in zijn dagboek dat Blankenberge voor de tweede maal werd beschoten. Die zondag waren zo'n 20 zware obussen 'van uit zee op den Oostkant onzer stad geslingerd'. De meeste bommen vielen op het strand of in de velden. 'Echter, langs de Jules de Troozlaan wordt eene villa beschadigd'.(3)

★ ★ ★ ★ ★

[Port Pirie Recorder van 4 oktober 1915.]
4 oktober 1915

In de Australische krant Port Pirie Recorder van 4 oktober 1915 verschijnt volgend artikel over de evacuatie van de Duitse soldaten die tijdens de recente Britse beschietingen op Zeebrugge gewond geraakten.(4)

★ ★ ★ ★ ★ 20 oktober 1915

De Duitse keizer Willem II brengt een bezoek aan de Belgische kust. 'Met zijn gevolg in verscheidene auto's reed de moderne Attila hier voorbij naar Zeebrugge', schrijft onderwijzer Verlynde die dag in zijn dagboek.(5)

★ ★ ★ ★ ★ 21 oktober 1915

Het Blankenbergse schepencollege geeft toestemming aan Arthur Pauwels, voorzitter van het lokale aardappelcomiteit, om over een aantal gemeentegronden te mogen beschikken voor de teelt van aardappelen. Het gemeentebestuur maakt een som van 350 Frank vrij voor de aankoop van zaaigoed. Door voedselschaarste was men verplicht om elk lapje grond te benutten voor de kweek van landbouwgewassen. Het aardappelcomiteit, dat naast de teelt van aardappelen ook instond voor de verdeling ervan onder de bevolking, vorderde soms ook particuliere gronden op voor de aardappelkweek. Doorgaans kregen de grondeigenaars evenwel een pachtvergoeding voor het grondgebruik.

27 oktober 1915

In de Nederlandse krant de Telegraaf verschijnt een artikel waarin de ‘toestand’ te Blankenberge na 1 jaar bezetting wordt beschreven.(6)

We citeren enkele fragmenten uit dit artikel:

'De meeste villa's van Blankenberge zijn leeggehaald. De hotels zijn vestingen geworden. De pier werd in brand gestoken. Badwagentjes verdwenen in loopgraven en in andere verdedigingswerken.'

Dat de bezetter hardhandig optrad tegen de burgerbevolking blijkt uit volgende fragmenten:

'Op den dijk mag geen Blankenbergenaar meer komen. Een burger kon zijn verlangen niet bedwingen... Hij was het zoo gewoon elke dag de zee te zien en naderde weer eens de dijk. Eenige Duitsche soldaten grepen hem en zetten hem op een bank en nu mocht de man de dijk en de zee zien, van 's morgens 10 uur tot zonsondergang.'

'Een vader ging dagelijks met zijn kinderkens naar den Kommandantur om de vrijheid der moeder af te smeeken. Deze moeder werd beschuldigd met een Duitsch soldaat een brief meegegeven te hebben naar Heyst en een huiszoeking werd bij haar gedaan. Men vond er een oude spotprent uit het begin van den oorlog. Dat was genoeg, om de vrouw enigen tijd te kerkeren.'

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, collegenotulen van 1 oktober 1915
(2)Idem
(3)Uit het dagboek van Arthur Verlynde van 25 september 1915 in Robert Boterberge, Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog, Kring voor heemkunde dokter Van Damme, Blankenberge, p. 122
(4)Port Pirie Recorder van 4 oktober 1915
(5)Uit het dagboek van Arthur Verlynde van 25 september 1915 in Robert Boterberge, Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog, Kring voor heemkunde dokter Van Damme, Blankenberge, p. 122
(6)De Telegraaf van 27 oktober 1915

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be