Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Oktober 1916
Blankenberge: 01/10/2016 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Oktober 1916 ★ ★ ★ ★ ★ 2 oktober 1916

Stadtkommandant Muller laat in Uitkerke volgende verordening openbaar bekend maken: 'Er moet dadelijk openbaar bekend gemaakt worden dat alle herbergen en winkels van heden af om 9 uur 's avonds (duitsche tijd) moeten gesloten zijn. De Burgerpersonen moeten om 9 uur ook in hun huis zijn.'(1)

★ ★ ★ ★ ★ 4 oktober 1916

Het Blankenbergse schepencollege laat aan de Samenwerkende Vennootschap Providentia weten dat er ongeveer 440.000 kg aardappelen 'ontbreken om onze bevolking voor het gansche jaar van deze voedingsstof te voorzien'. De bezetter had toen immers nog altijd niet beslist welke buurgemeenten van Blankenberge aardappelen zouden moeten leveren. Terecht vreesde men dat 'indien men langer draalt, de gemeenten die er ons moeten leveren, hunne beschikbare aardappelen grootendeels in 't geheim zullen afgezet hebben', aldus een bezorgd schepencollege. (2)

★ ★ ★ ★ ★ 5 oktober 1916

In 'Le Courrier de l'armée', een dagblad voor de Belgische frontsoldaten dat 3 maal per week verscheen, is die dag een artikel te lezen met als titel 'Les Sports au groupe d’ autos-canons belges sur le front russe'. In deze Belgische eenheid van wielrijders en geblindeerde pantserwagens die in Rusland tegen Duitse en Oostenrijks-Hongaarse troepen ingezet werd, vochten ook de Blankenbergenaars Adhemar Derdeyn, Pierre De Pauw, Charles Wybauw en Marcel Gadeyne mee. Het artikel maakt melding van een voetbalmatch die enkele maanden eerder, op 23 augustus 1916, gespeeld werd 'entre la première batterie (autos blindés) et la quatrième batterie (cyclistes)'. Beide teams waren samengesteld uit spelers van onder andere ‘F.C. Liégeois’, ‘La Gantoise’ en ‘Union Saint-Gilloise’, maar ook uit spelers van ... 'F.C. Blankenbergeois'! De F.C. Blankenberge-spelers Charles Wybauw en Adhemar Derdeyn speelden allebei een verdienstelijke rol in deze match, hetzij wel elk in een andere ploeg. Het team van Charles (geblindeerde pantserwagens) won uiteindelijk op briljante wijze met 2-0 van het team van Adhemar (wielrijders).(3)[Een fragment uit 'Le Courrier de l’armée' van 5 oktober 1916.]

★ ★ ★ ★ ★ 9 oktober 1916

De Blankenbergse schrijnwerker Edmond De Graeve, toen woonachtig in de De Smet de Naeyerlaan 15, krijgt van Stadtkommandant Muller toestemming om zich naar het huis in de 'Wenduyner Steinweg' nr. 15 te begeven. Speciale toestemming was nodig omdat deze steenweg verboden gebied was voor burgerpersonen gezien de aanwezigheid van enkele machinegeweernesten ter hoogte van het westerstaketsel. In de duinen net achter deze steenweg, gelegen op het grondgebied van Wenduine, bevonden zich eveneens de kustbatterijen Hafen en Hertha. De bouw van deze verdedigingsstellingen ter bescherming van de haveningang begon al in december 1914 – januari 1915. De meest oostelijke batterij, batterij Hafen, telde in 1917 twee gepantserde kanonnen terwijl Batterij Hertha bestond uit 4 stukken zwaar geschut.(4)


[Deze 'Ausweis' gaf Edmond De Graeve toestemming om zich naar de Wenduinse steenweg te begeven. Verzameling Dany De Graeve.]

[Een naoorlogse foto van Batterij Hertha aan de westkant van de havengeul. Verzameling Hemelaers.]
★ ★ ★ ★ ★ 12 oktober 1916

De politiecommissaris krijgt van het Blankenbergse oogstcomiteit de opdracht om 'de voortbrengselen die aan het Duitsche leger moeten geleverd worden, in te zamelen'. Zo eiste de bezetter de volledige gerstoogst op. Bij de boeren Jules Van Caseele, August Moeyaert, Lodewijk Van Audenaerde en Adolf De Clerck werd er voor een totaal van 400 kg gerst opgevorderd aan 'fr. 45 de 100 kgr'. Ook de ganse bonenoogst, erwtenoogst en 16.300 kg stro werden toen ten behoeve van het Duitse Leger opgeëist.(5)

★ ★ ★ ★ ★ 14 oktober 1916

Omwille van de moed die soldaat Paul Graf vandaag tijdens gevechten heeft getoond, zal hij binnenkort (op 14 november 1916) beloond worden met het 'Eiserne Kreuz 2. Klasse'. Paul Graf was soldaat bij de 'Pionier Zug' of geniesectie van het 1ste Marine Infanterie Regiment dat in Blankenberge ingekwartierd was. Naar schatting werden er tijdens WO I zo'n 5 miljoen IJzeren Kruisen 2e klasse verleend. Deze onderscheiding werd aanvankelijk enkel aan Duitse militairen toegekend. Naar het einde van de oorlog toe werd dit ereteken ook verleend aan burgers of aan militairen die zich achter het front verdienstelijk hadden gemaakt.[Soldaat Paul Graf wordt onderscheiden met het IJzeren Kruis 2de klasse. Verzameling Eddy Lambrecht.]

★ ★ ★ ★ ★
23 en 24 oktober 1916

De lokale Blankenbergse brouwers De Clerq en de gebroeders Van Kersschaever protesteren bij het college tegen de inbeslagname door de bezetter van de 'koperen materialen hunner brouwerij'(6). Ook de heer Edward Rousseau deed toen bij het schepencollege zijn beklag over 'de koperen en nickelen voorwerpen die in zijne stapelplaats, langestraat n° 73 alhier, door de Duitsche overheid zijn in beslag genomen'(7).

De Blankenbergenaar Jozef De Rycker, ongehuwde zoon van Leopold De Rycker en Rosalie Laga, sterft op 24 oktober 1916. Bij het uitbreken van de oorlog had hij zich als vrijwilliger opgegeven bij het 3de Artillerieregiment. Deze jongeman stierf ten gevolge van een 'ongeluk' in Alveringem en werd nadien in Adinkerke begraven.[Jozef Charles De Rycker (° Blankenberge 5 juli 1890 - +Alveringem 24 oktober 1916). Kunstpatrimonium Blankenberge, KP1778.]
★ ★ ★ ★ ★ 25 oktober 1916

De heer Arthur Pauwels vraagt aan het schepencollege toelating om 'over de grasperken van het stadspark te mogen beschikken, ten einde aan de talrijke nieuwe aanvragen om aardappelland te kunnen voldoen'. Het Blankenbergse schepencollege liet weten niet op dat verzoek te kunnen ingaan aangezien 'het stadspark Staatseigendom is en er van zijne bestemming zonder de vereischte bemachtiging niet mag afgeweken worden'. Bovendien betwijfelde het college sterk of deze 'bemachtiging zou verleend worden daar dergelijke omwenteling de vernietiging van het eenig graspark van de stad zou voor gevolg hebben'.(8)

★ ★ ★ ★ ★ 27 oktober 1916

In Uitkerke kampt men met een 'hondenplaag'. Aangezien 'verscheidene moto-rijders gestoord werden (...) door het rondloopen der honden', verplicht Stadtkommandant Muller alle hondeneigenaars om hun huisdier of waakhond vast te binden of binnen te houden. Rondslenterende honden zouden onherroepelijk gevangen genomen worden en gedood. (9)

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 2 oktober 1916
(2)SAB, uitgaande briefwisseling van 4 oktober 1916
(3)Le courrier de l' armée van 5 oktober 1916
(4)Duitse militaire kaart uit 1917 met aanduiding van de kustbatterijen. Verzameling Erwin Mahieu.
(5)SAB, uitgaande briefwisseling van 12 oktober 1916
(6)SAB, collegenotulen van 23 oktober 1916
(7)Idem, 31 oktober 1916
(8)SAB, uitgaande briefwisseling van 25 oktober 1916
(9)SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 27 oktober 1916

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be