Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | April 1917
Blankenberge: 01/04/2017 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | April 1917 ★ ★ ★ ★ ★ 2 april 1917

Het Blankenbergse schepencollege deelt aan de Stadtkommandant mee dat de badplaats op heden 5689 inwoners telt. Sinds januari 1917 was de gemeente verplicht om de Kommandantur maandelijks te informeren over het inwonersaantal.(1)

★ ★ ★ ★ ★ 4 april 1917

De verplicht tewerkgestelde Uitkerkenaren Franz Content en Jacobus Slabbinck worden door de Stadtkommandant gestraft met een geldboete van 5 Mark. De Stadtkommandant beveelt het Uitkerkse gemeentebestuur om de verschuldigde som af te houden van de vergoeding voor hun geleverde prestaties in dienst van de bezetter.(2) Omdat meer en meer mannen weigerden voor de Duitse bezetter te werken en vaak in groep hun werkplaats of 'Arbeitsstelle' verlieten, liet de Stadtkommandant op 28 april 1917 nogmaals openbaar bekendmaken welke zware straffen werkweigeraars zich op de hals konden halen: 'eine Mindeststrafe von 6 Monaten Gefängnis und eine Höchststrafe von 5 Jahren Gefängnis'!(3)[De Uitkerkenaren Franz Content en Jacobus Slabbinck waren bij de ‘Hafenbauabteilung’ in Varsenare tewerkgesteld. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★ 5 april 1917

De Blankenbergse schilder Felix Minnaert krijgt van Stadtkommandant Muller de opdracht om een bord te leveren met het opschrift 'Betreten dieser Wiese is bei Strafe verboten'. Dit bord moest verhinderen dat burgerpersonen de weide tussen de Jules De Troozlaan en de Stationsstraat waar de Duitse cavaleriepaarden graasden, zouden betreden.(4)

★ ★ ★ ★ ★ 10 april 1917

Omdat er de laatste tijd 'groote hoeveelheden kolen' gestolen worden, is het op bevel van Platzmajor Letz voortaan voor burgers verboden om zich zonder grondige reden in het station te bevinden wanneer de 'kolentransporten' er aankomen.(5)[De schaarse kolen werden in de strenge oorlogswinter van 1917 vaak door de bevolking gestolen. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★ 12 april 1917

De bezetter kondigt aan om 'alle in het gemeentegebied voorhandene voorraden effen draad van alle slach' in beslag te nemen (...). 'Iedere bezitter van draad en ook iedereen die voor anderen draad bergt' moest dit bij de Kommandantur aangeven. Draad, bedoeld voor de afsluitingen van wei- en akkerlanden, bleef (voorlopig) van deze opeising gespaard.(6)

★ ★ ★ ★ ★ 16 april 1917

Wegens het schrijnende tekort aan wol verplicht de Kommandantur alle schapenhouders van Blankenberge en Uitkerke om hun schapen te scheren en de wol in te leveren. Die wol was nodig om onder andere de soldatenmatrassen te vullen. De wol 'ist innerhalb 3 Tagen nach irhren Gewinnung bei der Kommandantur anzuzeigen unter Angabe von Gewicht und Viezahl', aldus de verordening van Ortskommandant Muller.(7) Twintig dagen later moesten de inwoners van Blankenberge en Uitkerke zelfs hun wollen matrassen 'ter ontwolling' inleveren bij de bezetter. De lokale behanger Felix Vanderdonck uit de Molenstraat werd met de 'ontwolling' gelast. Eveneens moest hij de 'ontwolde' matrassen 'ervullen met andere stof'.(8)

★ ★ ★ ★ ★ 17 april 1917

Daags voor een door de bezetter geplande opeising van (trek)paarden vraagt het lokale Hulpcomiteit aan de Stadtkommandant dat de 'twee paarden die de levensmiddelen voor de civilbevolking naar Brugge halen, zouden dienen uitgezonderd te blijven van eene mogelijke opvordering'.(9)

★ ★ ★ ★ ★ 18 april 1917

De Blankenbergse stadsbouwmeester Felix Cosman, die de opeisingen namens het Duitse leger in Blankenberge coördineerde, vond dat hij als hoofd van deze 'lastigen' dienst recht had op een loonsverhoging. Met instemming van de Stadtkommandant beslist de gemeenteraad om hem een extra premie van 125 frank toe te kennen.(10)

★ ★ ★ ★ ★ 23 april 1917

Omdat voornamelijk 'oude visschers' en spelende kinderen het verbod op het betreden van het strand en de strandwandeling herhaaldelijk aan hun laars lapten, is Platzmajor Letz verplicht om dit verbod en de strafmaat bij niet-naleving ervan nogmaals 'uit te klinken'.[Ondanks dat het strikt verboden was, bleven burgers het Blankenbergse strand betreden. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★
26 april 1917

[The Bendigo Independent van 26 april 1917.]De Australische krant The Bendigo Independent bericht over een Britse luchtaanval op 5 Duitse oorlogsschepen. Op het moment van de aanval bevond dit Duitse vlooteskader zich tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het eskader werd door de Britse vliegtuigen met maar liefst 48 bommen bestookt.(11)

★ ★ ★ ★ ★ 29 april 1917

Bij een Britse luchtaanval op de Duitse watervliegtuigbasis in Zeebrugge raken 2 barakken op de havenmuur zwaar beschadigd. De bommen hadden evenwel hun doel gemist en vielen in het water. Niettemin deden ze het water naar verluidt opspatten tot wel 40 meter hoog en veroorzaakten ze een enorme luchtdruk die de barakken beschadigde. Onmiddellijk werden 'burgerlijke timmerlui' uit Blankenberge opgevorderd om de vernielde loodsen te herstellen.(12)

★ ★ ★ ★ ★ 30 april 1917

De Nederlandse krant De Telegraaf van 30 april 1917 schrijft over de opeising van Blankenbergse werkkrachten door de Duitsers het volgende:

'De werklieden maken schuilplaatsen, loopgraven, versperringen, bruggen en wegen (...). Van 't kleine Blankenberge alleen worden 800 burgers aan de kust tot arbeid verplicht en wel te Mispelburg, een nieuw door de Duitschers gestichte halte bij Oostende, te Breedene, Wenduine, Ostende, Westkapelle, Jabbeke, Varsenaere en Leffinghe. Die van Blankenberge moeten elken morgen om 4 uur reeds vertrekken (...). De burgers staan onder toezicht van militairen voor de bewaking en van Duitsche burgerlijke toezichters en meesterknechten voor den arbeid.'(13)

Deze arbeiders mochten 1 maal per week naar huis terugkeren. De werkkrachten die 's zondags naar huis gingen, mochten uitzonderlijk nog diezelfde dag hun voorraad levensmiddelen voor de rest van de week bij de lokale Hulpkomiteiten komen afhalen.(14)

★ ★ ★ ★ ★ (1) SAB, uitgaande briefwisseling van 2 april 1917
(2) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 4 april 1917
(3) Idem, verordeningen van 28 april 1917
(4) SAB, 542, Register voor de Scheinen van den Opvorderingsdienst 1917, 1ste register, p. 44
(5) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 10 april 1917
(6) Idem, verordeningen van 12 april 1917
(7) Idem, verordeningen van 16 april 1917
(8) Idem, verordeningen van 27 april 1917
(9) SAB, uitgaande briefwisseling van 17 april 1917
(10) SAB, gemeenteraadsnotulen van 18 april 1917
(11) The Bendigo Independent van 26 april 1917
(12) Twentsch dagblad Tubantia van 30 april 1917
(13) De Telegraaf van 30 april 1917
(14) SAB, Uitkerke, verordeningen van 6 april 1917

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be