Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | December 1917
Blankenberge: 01/12/2017 - Auteur: Alfons Monte Oorlogskroniek | December 1917 ★ ★ ★ ★ ★ 1 december 2017 Samenwerkingsinitiatief digitale Oorlogskroniek stopgezet

Medio 2015 startte de Krant van Blankenberge in samenwerking met het stadsarchief de Oorlogskroniek 1914-1918. Tekst en foto's werden tot op heden maandelijks aangeleverd door stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester. Zelf zorgden wij ervoor dat alles tegen de eerste van de maand netjes gepubliceerd werd.

Het initiatief kreeg de nodige aandacht in het stadsmagazine 'InfoBlankenberge'. Er werd zelfs aangekondigd dat het stadsbestuur de mogelijkheid zou onderzoeken om de Oorlogskroniek aan het eind van de rit uit te geven in boekvorm.

Vandaag, tot onze grote spijt, moeten we de lezers van de Oorlogskroniek helaas teleurstellen. We werden door de bevoegde schepen Philip Konings via een schrijven op de hoogte gebracht dat het weinig zin had, nu dat de Krant van Blankenberge is gestopt, om de kroniek via dit kanaal verder te zetten. Tevens werd ons gevraagd om de reeds gepubliceerde edities te verwijderen.

Verstomming alom! De Oorlogskroniek 1914-1918 wordt in een speciaal daarvoor aangemaakte lay-out gepubliceerd. Het is dus perfect mogelijk om dit historisch naslagwerk alsnog tot een goed einde te brengen en er eventueel een geschikte domeinnaam aan te koppelen. Stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester en wij van de Krant van Blankenberge hebben er de voorbije jaren reeds heel wat tijd en energie ingestopt. De vraag om dit allemaal teniet te doen vinden we absurd.

Vandaag 1 december 2017 zou de inmiddels 30ste editie moeten verschijnen. We hebben nog geprobeerd om de bevoegde schepen op andere gedachten te brengen. Tot nu toe kwam er echter geen enkele reactie, vandaar deze toelichting.

★ ★ ★ ★ ★ © www.krantvanblankenberge.be