Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Maart 1917
Blankenberge: 01/03/2017 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Maart 1917 ★ ★ ★ ★ ★
2 maart 1917

[Het Prinses Elisabethhospitaal in de De Smet de Naeyerlaan voor WO I. Verzameling Stadsarchief-De Benne, inventarisnummer 2920.]De strenge winter en het voedseltekort hadden gezorgd voor een alarmerende verhoging van het aantal ziekenhuisopnames. Om de hulpverlening beter te kunnen controleren en organiseren, vroeg het Blankenbergse gemeentebestuur aan het Prinses Elisabethhospitaal om 'elke week zaterdags voor 12 uur (te) berichten hoeveel ziekenbedden telkens vrij zijn'.(1)

★ ★ ★ ★ ★ 5 maart 1917

Die maandagmorgen wordt het 'stelsel van den halven tijd' in de lagere gemeentejongens en –meisjesschool van Blankenberge ingevoerd. Door de oorlogsomstandigheden – onder andere het tekort aan leerkrachten, de opeising van schoolgebouwen en het gebrek aan voldoende brandstoffen om de schoollokalen te verwarmen - werd de lestijd voor de leerlingen gehalveerd. De jongens moesten in de voormiddag naar school terwijl de meisjes 's namiddags aanwezig moesten zijn. De lessen gingen voor zowel de jongens als de meisjes door in de lokalen van de jongensschool (het 'Kloefekot') in de Paul Devauxstraat.(2)

★ ★ ★ ★ ★ 9 maart 1917

'Leutnant und Platzmajor' Letz verbiedt de afgifte van reispassen 'voor den duur eener week, van 10 tot 17/03/17 ingesloten, voor de gansche gemeente' omdat de Uitkerkenaren Louis Fonteyne, Leon Declerck en Teofiel Decamp verder hadden 'gereisd' dan volgens hun reispas was toegelaten.(3)

De Stadtkommandant herinnert de Uitkerkse bevolking er opnieuw aan dat alle ruiten van vensters en deuren goed 'afgeblind' moesten worden. Volgens het bevel mocht 'er niet het geringste licht naar buiten vallen'. Met deze maatregel probeerde de bezetter de vijandelijke vliegtuigen die 's nachts over Blankenberge en Uitkerke vlogen te misleiden en te desoriënteren.(4)[De Stadtkommandant beveelt de Uitkerkenaars om hun ramen te verduisteren. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★ 12 maart 1917

Op bevel van Ortskommandant Letz moet de lokale timmerman Albert Van Wulpen in opdracht van het Blankenbergse gemeentebestuur de 'pissoir an der strassenecke bei der alten Kirche (de Sint-Antoniuskerk)' en het mannenurinoir bij het Leopoldpark 'sofort' reinigen.(5)

★ ★ ★ ★ ★ 16 maart 1917

Onder bewaking van een Duitse onderofficier en twee soldaten komt de Amsterdamse kapitein Willem De Vries die morgen iets na 11 uur aan in het tramstation van Blankenberge. Zijn vrachtschip, de Nederlandse tjalk Angelina, geladen met lege flessen bestemd voor Londen, was daags voordien door een Duitse onderzeeër getorpedeerd. De kapitein en zijn vierkoppige bemanning hadden exact 3 minuten tijd gekregen om hun schip te verlaten en aan boord van de onderzeeër te klimmen vooraleer deze tot zinken werd gebracht. Aan boord van de U-boot waren ze goed behandeld, maar aan wal in Zeebrugge 'waren de Duitschers vrij bruut in hun optreden', aldus de kapitein. Met de 'electrische tram' Zeebrugge - Blankenberge kwamen de kapitein en zijn bewakers aan in Blankenberge. Daar moesten ze overstappen op de trein richting Brugge om er verhoord te worden. Vanuit Brugge ging de reis verder via Westkapelle tot aan de Nederlandse grens waar het onfortuinlijke gezelschap vrijgelaten werd en terug voet kon zetten op 'vaderlandschen bodem'.(6)

★ ★ ★ ★ ★ 17 maart 1917

Platzmajor Letz laat volgend bericht openbaar bekend maken:(7)

Arbeiders die zonder toelating der Kommandantur en zonder gegronde reden van den arbeid achter blijven, worden streng gestraft. Wanneer een arbeider der gemeente zijne arbeidsplaats ontloopt wordt de gansche gemeente op zulke wijze gestraft dat eene vermindering van den levensmiddeltoevoer intreedt.

★ ★ ★ ★ ★ 20 maart 1917

De in Blankenberge gestationeerde militairen die willen sporten, kunnen de sleutel van de sporthal afhalen bij de Quartierpolizei of Duitse militaire politie. Dit bericht wordt op bevel van Stadtkommandant Letz op een bord geschilderd van 30 cm x 60 cm. Jos Mylle leverde het bord terwijl het opschrift geschilderd werd door de lokale schilder Felix Minnaert.(8)[Bij de Quartierpolizei kon de sleutel van de sporthal afgehaald worden. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★ 22 maart 1917

Op advies van de garnizoenarts mocht de 'Wohnungsperre' over 3 woningen langs de Brugse steenweg opgeheven worden omdat het gevaar voor tyfusbesmetting was geweken.(9)[De met tyfus besmette woningen van Van Damme, De Cleer en Mesdagh werden op 22 maart 1917 opnieuw vrijgegeven. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★ 27 maart 1917

Aangezien de Kommandantur amper 4000 kg cokes kon voorzien 'voor gansch de bevolking', beslist het college op 27 maart 1917 om de bedeling van cokes aan de Blankenbergse bakkerijen drastisch te rantsoeneren. De armenbakkerij mocht ongeveer 20% van de beschikbare cokes afnemen. De rest werd verdeeld over de 11 andere bakkerijen. Banket- en pasteibakkers werden 'voorloopig niet meer bedeeld'.(10)[In maart 1917 werd de cokesvoorraad voor de Blankenbergse bakkers gerantsoeneerd. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★ 29 maart 1917

Op aandringen van het Provinciaal Comiteit richt het lokale voedingscomiteit in de woning van M. Van Hooren in de Vissersstraat 'eene cantine' in waar 'dagelijks ongeveer 150 ouderlingen en vrouwen een warm eetmaal zullen ontvangen'.(11)

★ ★ ★ ★ ★ (1) SAB, uitgaande briefwisseling van 2 maart 1917
(2) SAB, idem, 3 maart 1917
(3) SAB, Uitkerke, verordeningen van 9 maart 1917
(4) SAB, idem
(5) SAB, 542, Register voor de Scheinen van den Opvorderingsdienst 1917, 1ste register, p. 6
(6) De Telegraaf van 18 maart 1917
(7) SAB, Uitkerke, verordeningen van 17 maart 1917
(8) SAB, 542, Register voor de Scheinen van den Opvorderingsdienst 1917, 1ste register, p. 19
(9) SAB, Uitkerke, verordeningen van 22 maart 1917
(10) SAB, collegenotulen van 27 maart 1917
(11) SAB, uitgaande briefwisseling van 29 maart 1917

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be