Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Mei 1917
Blankenberge: 01/05/2017 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Mei 1917 ★ ★ ★ ★ ★ 9 mei 1917

Het Provinciale voedingscomiteit wijst de lokale besturen op de 'noodzakelijkheid alle beschikbare gronden te bezaaien en te beplanten en zelfs gronden bij landbouwers aan te schaffen, met het oog op de volksvoeding voor den aanstaanden winter'. Het Blankenbergse gemeentebestuur vraagt conducteur van Bruggen en Wegen Jules Soete om deze noodzakelijke opeising van beschikbare gronden in goede banen te leiden.(1)

★ ★ ★ ★ ★ 11 mei 1917

Marie-Elisabeth Notebaert, de dochter van notaris Gustaaf Notebaert en nichtje van burgemeester Gustaaf D'Hondt, schrijft die avond in haar dagboek dat ze vandaag met de klas naar de Sint-Jobskapel van Uitkerke was gewandeld en dat ze tijdens deze wandeling 3 geallieerde vliegtuigen had zien wegvluchten.(2) ★ ★ ★ ★ ★

12 mei 1917

[Foto van Marie-Elisabeth Notebaert (1901 - 1996). Verzameling Elisabeth De Nys.]In de nacht van 11 op 12 mei 1917 werd Zeebrugge hevig gebombardeerd. In het dagboek van Marie-Elisabeth Notebaert lezen we hierover het volgende 'Ils ont tiré toute la nuit, sur des aéroplanes alliés. Ce matin bombardemant (de 4 ¾ jusque 6 h) sur Zee-Brugge. On dit que les écluses sont endommagées, plussieurs torpilleurs détruits et qu’un aéroplane est tombé a l'eau'.(3)

★ ★ ★ ★ ★ 16 mei 1917

Door het tekort aan grondstoffen voor geneesmiddelen, verplicht de bezetter de gemeentebesturen om onder andere volgende geneeskrachtige kruiden in te zamelen: kammille, lindenbloesem, klein hoefblad en mullein. De versgeplukte kruiden konden tegen een vergoeding afgeleverd worden bij de Kommandantur.(4)[De Stadtkommandant beveelt de inzameling van geneeskrachtige kruiden. SAB]
★ ★ ★ ★ ★ 17 mei 1917

Op bevel van de bezetter is het 'berijden van alle slach van wagens' van het voetpad aan de oostzijde van de Brugse Steenweg verboden. Vermoedelijk voerde de Stadtkommandant dit verbod in omdat toen net begonnen was met de aanleg van het militaire vliegveld en wilde hij zo pottenkijkers op afstand houden.(5)[Het oostelijke voetpad van de Brugse Steenweg was vanaf 1917 verboden terrein. SAB]

De 42-jarige Uitkerkse winkelierster Maria Maenhoudt-Roestijn uit de Blankenbergse Steenweg 136 krijgt van de bezetter een reistoelating om zich naar Damme te begeven om 'kleederen' te brengen naar 'hare 16 jarige dochter die bij familieleden verblijft'.(6)

★ ★ ★ ★ ★ 21 mei 1917

Stadtkommandant Letz geeft aan de lokale schilder Felix Minnaert opdracht om 2 borden van telkens 30 cm x 70 cm te beschilderen met de opschriften 'Badeplatz für auswärtige Truppen' en 'Badeplatz fur hiesige Truppen'.(7) Voor zowel de troepen op doorreis als de permanente bezettingstroepen waren er tijdens WOI op het Blankenbergse strand aparte badzones voorzien. Er werd doorgaans naakt gezwommen en omkleden gebeurde gewoon op het strand. De officieren konden zich evenwel omkleden in badcabines die speciaal voor hen voorbehouden waren.[De badzone voor het hotel Kursaal (Officiersheim). Verzameling familie Férir-Cuinié.]
★ ★ ★ ★ ★ 23 mei 1917

Het gemeentebestuur van Blankenberge vraagt aan de bezetter om vrijgesteld te worden van de verplichting om 'wekelijks 50 kgr. versche boter' te leveren. Volgens het gemeentebestuur had Blankenberge 'met een inwonersgetal van 5800 zielen' op dat moment slechts 50 koeien waarvan er 20 nog niet gekalfd hadden en bijgevolg 'geene melk geven'. In de veronderstelling dat elke koe gemiddeld 12 liter melk per dag produceert, was er amper nog 0,05 liter melk per inwoner beschikbaar, aldus het gemeentebestuur. Bij een verplichte wekelijkse levering van 50 kg boter zou er dan ook 'geene melk meer [zijn] voor het hospitaal, de kleine kinderen, ziekelijke oude menschen en zwangere vrouwen!'(8)


De Stadtkommandant merkt op dat het 'den laatsten tijd herhaaldelijk voorgevallen (was) dat wagens steeds in het midden der straat rijden, zoodat het aan andere voertuigen onmogelijk is voorbij te rijden'. Vandaar dat de bestuurders van zowel gemotoriseerde als niet-gemotoriseerde voertuigen verplicht waren om voortaan steeds rechts te rijden. De politiebeambten kregen de opdracht om 'alle overtreders te doen straffen'.(9)


De Stadtkommandant verleent aan de 14-jarige Uitkerkse dienstmeid Madeleine Deschuytter uit de Nieuwe Evendijk 422 toestemming om naar Wenduine te 'reizen' om er 'in dienst te treden bij Henri Meyer – hotelier'.(10)


★ ★ ★ ★ ★
25 mei 1917

[Leader van 25 mei 1917.]Naar aanleiding van het hevige bombardement op Zeebrugge van 12 mei laatstleden treffen de Duitsers extra voorzorgsmaatregelen. Zo meldt de Australische krant Leader dat een 'alarm signal has been installed' op het dak van het Hotel de Venise op de Zeedijk van Blankenberge. Verder mocht geen enkel schip de havens van Blankenberge en Zeebrugge nog uitvaren en waren er schepen tot zinken gebracht in de havengeul om zo de toegang tot de havens van beide kustplaatsen te blokkeren voor geallieerde vaartuigen.(11)

★ ★ ★ ★ ★ 27 mei 1917

Stadtkommandant Muller laat afkondigen dat de gemeentegrens van Blankenberge 'auf der Strasse nach Zeebrügge bei Café des Dunes' ligt en dat 'das Uberschreiten dieser Grenze in Richting Zeebrügge bei Strafe verboten ist'.(12) In de keuken van dit café op de oostgrens van Blankenberge werden de maaltijden voor de 170 manschappen van de nabijgelegen batterij Kaiserin opgediend.[Foto van de oostelijke gevel van het Café des Dunes. Verzameling Stadsarchief-De Benne, inventarisnummer 54969.]
★ ★ ★ ★ ★ (1) SAB, uitgaande briefwisseling van 9 mei 1917
(2) Dagboek van Elisabeth Notebaert, 11 mei 1917 – 13 juli 1919, Verzameling Demeyer – De Nys
(3) Idem
(4) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 16 mei 1917
(5) Idem, verordeningen van 17 mei 1917
(6) SAB, Uitkerke, doos 232, doorgangsbewijzen van mei 1917
(7) SAB, 542, Register voor de Scheinen van den Opvorderingsdienst 1917, 2de register, p.2
(8) SAB, uitgaande briefwisseling van 23 mei 1917
(9) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 23 mei 1917
(10) SAB, Uitkerke, doos 232, doorgangsbewijzen van mei 1917
(11) Leader van 25 mei 1917
(12) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 27 mei 1917

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be