Nergens anders vind je zoveel informatie bij elkaar over de stad Blankenberge...
Samenwerkingsinitiatief digitale Oorlogskroniek abrupt stopgezet Blankenberge: 30/11/2017 Samenwerkingsinitiatief digitale Oorlogskroniek abrupt stopgezet

Medio 2015 startte de Krant van Blankenberge in samenwerking met het stadsarchief de Oorlogskroniek 1914-1918. Tekst en foto's werden tot op heden maandelijks aangeleverd door stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester. Zelf zorgde ik ervoor dat alles tegen de eerste van de maand netjes gepubliceerd werd op de door mij betaalde webruimte van de Krant van Blankenberge.

Het initiatief kreeg de nodige aandacht in het stadsmagazine 'InfoBlankenberge'. Er werd zelfs aangekondigd dat het stadsbestuur de mogelijkheid zou onderzoeken om de Oorlogskroniek aan het eind van de rit uit te geven in boekvorm.

Vandaag, tot onze grote spijt, moeten we de lezers van de Oorlogskroniek helaas teleurstellen. Deze week werd ik door de bevoegde schepen Philip Konings via een schrijven op de hoogte gebracht dat het weinig zin had, nu dat de Krant van Blankenberge is gestopt, om de kroniek via dit kanaal verder te zetten. Tevens werd mij gevraagd om de reeds gepubliceerde edities te verwijderen.

Lees verder
Blankenberge: 23/11/2017 Alfons Monte en Daphné Dumery De Krant van Blankenberge stopt definitief

Toen ik in september dit jaar voor een poosje de stekker uit de Krant van Blankenberge trok had ik nooit kunnen indenken dat dit het begin zou betekenen van een totaal nieuwe wending in mijn leven. Reeds heel kort na het stopzetten van de digitale berichtgeving over ons steedje werd ik benaderd door onze eerste schepen Daphné Dumery met de vraag of ik wou opkomen op de N-VA lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De vraag kwam totaal onverwacht waardoor ik in de eerste instantie een poosje de boot heb afgehouden. Veel wikken en wegen en het mag gezegd worden, de overredingskracht van Daphné, hebben me uiteindelijk doen inzien dat ik wellicht meer kan betekenen voor Blankenberge door binnen de politiek actief mee te werken aan het beleid en het uitstippelen van de toekomst voor onze stad en haar inwoners.

De prominente plaats op de verkiezingslijst die de N-VA Blankenberge me heeft aangeboden biedt kansen om in de nieuwe legislatuur, indien de kiezer dit wenst, daadwerkelijk ook mijn steentje bij te dragen. Dergelijke opportuniteit kon en mocht ik gewoonweg niet naast me neerleggen.

Lees verder
Zoeken op deze site

Citaat v/d Dag
Gerd de Ley

Met dank aan Gerd de Ley, auteur van het Grootste Citatenboek ter Wereld !

Foto v/d Week
Foto van de Week

Wekelijks op zondag plaatsen we een nieuwe foto die werd ingezonden door één van onze lezers...

Heb je zelf een prachtig beeld genomen in de stad Blankenberge die je graag wil delen, dan mag je deze doorsturen naar de Krant van Blankenberge.

Deze foto werd ons toegestuurd door Nicolas Valcke uit Blankenberge.

Vissersleven

Stadsgenoot Dany De Soete vertaalde zijn passie voor het het maritiem verleden van Blankenberge reeds in een aantal boeken.

Vissersleven

Voor zijn nieuwste uitgave 'Een vissersleven: Hemel of Hel' sloeg de auteur de handen in elkaar met de Krant van Blankenberge ...

Lees verder

Oorlogskroniek

In samenwerking met de Stad Blankenberge brengt de Krant van Blankenberge een digitale oorlogskroniek uit.

Oorlogskroniek

Maandelijks geven we een chronologisch overzicht van feiten en gebeurtenissen die zich precies 100 jaar geleden in onze stad hebben voorgedaan.

Lees verder