Krant van Blankenberge | Cursiefje
Blankenberge: 28/01/2015 Paul Dessein Beheersbaar

Januari is een lastige nieuwjaarsmaand. Vele recepties, vele familiebijeenkomsten en veel gezoen. Je krijgt er zelfs stijve wangen van. Heel lastig allemaal.

Er is ooit een onderzoek geweest in Nederland bij jonge mensjes, onze kinderen dus, met de vraag tegen welke momenten ze het meest opzagen. Eén zo'n moment is mij bijgebleven: kleine kinderen zagen het meest op tegen het kussen van een ouwe tante met beginnende stoppeltjes: als je oud wordt krijg je op vele plaatsen ongewenste haargroei die bij de opeenvolgende, vruchteloze pogingen die weg te nemen voor de nodige verstoppeling zorgen. Men zegt dan wel: met ouder te worden verlies je je wilde haren. Dat is dus evident niet zo! Daar dacht ik aan bij de lange kusweg die me in de nieuwjaarsmaand dienen te gaan. Alle sociale voordelen hebben nu eenmaal ook hun kleine kantjes!

En dan ook, van 't jaar, ongelooflijk maar waar, nog maar eens gelachen (tot driemaal toe!) met de oudste der oude afgezaagde moppen: 'Een lang leven 'binst' 't jaar'. Ook heb ik een heropleving gehoord van de baardige uitdrukking: 'Veel jeuk tijdens het jaar en korte armpjes' (Hahahaha!!!). En het al even onvermijdelijke, bij het heffen van het borrelglas: 't Is te hopen dat we ze nog lang meugen meugen! Bij nader toezien is de spanning in de wangen ook toe te schrijven aan het natuurlijke(!)lachen bij zoveel grappigs.

Een klassieker is natuurlijk ook 'Gezondheid gewenst. Al de rest is bijkomstig'. De meest intelligenten voegen daaraan toe: Ik weet wel dat iedereen het zegt, en toch is het waar! En of: clichés bevatten altijd dé waarheid, zeggen natuurlijk iets over het belangrijkste in het leven. Het zijn bijna de smartlappen onder de wensen. Soms wordt dat cliché heerlijk genuanceerd: 'Voor ouwe mensen hoeft daar niets aan toegevoegd, maar bij jonge mensen mag het iets meer'. Over het algemeen reageren jonge mensen dan met: goed, goed, goed, ook voor ons is gezondheid het voornaamste, maar in hun gedachten zijn ze met van alles bezig, behalve met gezondheid. Ze worden ooit ook nog wel eens oud!

Ik had vroeger een Hollandse collega op het werk: zij kwam altijd op de proppen met een variante: niet het geluk kwam op de eerste plaats maar een tikje tevreeënheid , zoals zij dat verwoordde. Trouwens mijn buur is dezelfde mening toegedaan: hoe is het mogelijk dat in onze streken de mens niet tevreden kan zijn, in die mate dat we hem dat moeten wensen.

Ik heb ook meerdere Blankenbergse politica's ontmoet. Je loopt ze natuurlijk geregeld op het lijf en zeker tijdens die kwellende nieuwjaarsmaand. Ook dat is een probleem(pje): wat moet je een politica en meer in het algemeen een politicus toewensen? Je kan nog het beste wegkomen met de zeer korte formule: het beste! Bovendien is zo'n wens zéér modern. Alles op radio en tv is nu interactief. De kijker of de luisteraar moeten zelf optreden. Bij een wens als 'het beste' is de politicus verplicht daar dan maar zelf invulling aan te geven.

Maar terug naar mijn politica. Ze had zopas een sessie "carnaval' achter de rug. Of beter: een sessie carnavalsvoorbereiding. Haar stem begaf het langzamerhand, hoewel zij nog het woord moest voeren op een van de vele januaribijeenkomsten. Zij werd meteen interactief en vertrouwde mij toe wat voor haar de mooiste wens was: niet gezondheid, niet een ongeschonden gezinsleven, niet succes met de opvoeding van de eigen kinderen, niet politiek succes (altijd en steevast ten dienste van ... ons), niet gezondheid (een politica mag nooit ziek zijn!), maar wat dan wel? 'Een beetje een beheersbaar leven', vertrouwde ze me toe.

Heerlijk toch: een beetje een beheersbaar leven. Want het leven van een politicus bestaat erin van hot naar haar te lopen, of: van het ene naar het andere te vliegen, overal present te zijn: je laten zien, dicht bij de mensen zijn, aaibaar worden en ... geliefd.

Waarschijnlijk dé drijfveer van de politicus: onder de vrij vaak cynische bovenlaag, het onderliggende verlangen naar 'graag gezien' worden.

En dan toch maar hopen op een beetje beheersbaarheid.

PAUL (dessein)

© www.krantvanblankenberge.be