Krant van Blankenberge | In de Kijker
17/09/2013 - Auteur: Cis Kennes Eerbetoon aan het station van Blankenberge Een lange aanloop... Na het tijdperk van de diligences, betekende het station van 1863 een ware omwenteling in het toeristisch verkeer van en naar Blankenberge: zowel het soort publiek als het aantal reizigers veranderde grondig. Afbeelding van het oude treinstation van Blankenberge gebouwd in 1863

De eerste plannen om het station van 1863 te vervangen door een nieuw exemplaar, dateren al van 1897. Het nieuwe vervoermiddel was immers voor Blankenberge een enorm succes gebleken en de stad barstte uit haar voegen. Ingenieur Van de Casteele stelde in 1903 dan ook een plan op voor het Oostkwartier. Dit voorzag dat de trein niet langer verder zou rijden naar Heist, maar dat Blankenberge een eindstation zou worden. De staat zag de situering van het station echter in het groter geheel van de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge. Eindeloze palavers tussen de staat en de stad over die terminuskwestie hadden zeven verschillende plannen voor gevolg.

Burgemeester Arthur Pauwels "Het gebouw is onwaardig van eene badstad zooals Blankenberge."

Door geldgebrek en uiteraard door het uitbreken van WO I werd de nieuwbouw steeds weer op de lange baan geschoven. Het station raakte in verval. "Het gebouw is onwaardig van eene badstad zooals Blankenberge" verklaarde burgemeester Pauwels in de Gemeenteraad van 17 december '24. In 1935, tijdens zijn tweede ambtstermijn, ging hij nog maar eens naar Brussel en vernam tot zijn ontsteltenis, dat daar plannen op tafel lagen voor een uiterst modern station voor Blankenberge! Bovendien was na de crisis van de jaren '30 in de strijd tegen de werkloosheid een 'Office de Restauration Economique' (kortweg OREC) opgericht waarin 55 miljoen voorzien werd voor de vernieuwing van enkele stations, waaronder Blankenberge. Hierdoor moest de stad zelf uiteindelijk slechts 960.000 fr. bijleggen in tegenstelling tot de ettelijke miljoenen waarvan eerder sprake was geweest.

Vanaf dan ging het plots allemaal vlug: één jaar later werden de plannen goedgekeurd (18/08/1936) en op Pasen van het jaar daarna kon het nieuwe station al in gebruik worden genomen. De officiële inhuldiging gebeurde eind juli, samen met de Albert I-laan en het in gebruik nemen van het nieuwe verlichtingssysteem op het Stationsplein.

lees deel 2