Krant van Blankenberge | In de Kijker
Blankenberge: 11/11/2013 Inzet met hart en ziel voor het Belle Epoque Centrum Het Belle Epoque Centrum Blankenberge bestaat vijf jaar. Mede dankzij de inzet van onze stadsgenoot Dirk Decoster, die mee aan de wieg stond van het initiatief wordt het centrum stilaan een begrip. We zochten Dirk op in zijn habitat voor een babbel over de beginjaren en de werking van het Belle Epoque Centrum.

Vijf jaar geleden op 21 november 2008 vond de officiële opening plaats van het Belle Epoque Centrum in Blankenberge. Deze belangrijke gebeurtenis voor onze stad gebeurde in aanwezigheid van toenmalig minister Dirk Van Mechelen, gedeputeerde Bart Naeyaert, burgemeester Ludo Monset en het voltallig schepencollege.

Dirk Decoster

Eén van de personen die het allemaal van dichtbij heeft mogen meemaken en mee aan de wieg stond van het Belle Epoque Centrum is onze stadsgenoot Dirk Decoster. Als verantwoordelijke weet hij als geen ander alles te vertellen over het succesverhaal van het Belle Epoque Centrum ... voor ons reden genoeg om hem op te zoeken in zijn dagelijkse habitat.

"In september 2007, ruim een jaar voor de opening, ben ik aangeworven om het project 'Belle Epoque Centrum' te helpen begeleiden", vertelt Dirk Decoster. "Na een loopbaan van 30 jaar in de privé was dit wel even wennen, maar ik heb een goede opleiding gehad bij de collega's van de cultuurdienst."

Reeds van bij het begin kende het Belle Epoque Centrum een vlotte start. Nog geen jaar na de opening mocht toenmalig schepen voor cultuur Cathy Verburg de 10.000ste bezoeker in de bloemetjes zetten.

"Naar mate we bekendheid kregen kwam er vanuit de bevolking ook een zeker vertrouwen, meer en meer kwamen mensen ons spontaan schenkingen aanbieden. Zo kregen we van de vzw Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge twee waardevolle tegeltableaus die gered zijn van de sloophamer. Je moet weten dat naast de interactieve invulling van ons centrum, de authentieke stukken voor 80 procent bestaan uit bruikleen en schenkingen. Voor ons was het soms zeer moeilijk om de schenkingen op waarde te schatten ... ondertussen kunnen we daarvoor beroep doen op een aantal experten die ons daarin adviseren."

Naar aanleiding van '125 jaar Kusttram' organiseerde het Belle Epoque Centrum in samenwerking met de vervoersmaatschappij De Lijn in 2010 voor de eerste maal een thema tentoonstelling. Het jaar daarop in 2011 start het centrum met een nieuw initiatief, een jaarlijks wederkerende tentoonstelling onder de noemer 'Belle Epoque Schatten'. "Voor de eerste editie 'Hasseltse Keramiek' deden we beroep op de vzw Verzamelaars Unie Hasseltse Keramiek. De tentoonstelling was meteen een schot in de roos", zegt Dirk Decoster.

"Het jaar daarop hadden we het thema 'Thonet Meubilair' met enkele opmerkelijke stukken uit privécollecties. Door Thonet heb ik Yvan Snauwaert leren kennen, één van de grootste verzamelaars en kenners van Thonet in ons land. Yvan was tevens één van onze eerste bruikleengevers die ervoor gezorgd heeft dat er zelfs stukken uit Duitsland in de thematentoonstelling werden opgenomen van bevriende verzamelaars. Ik herinner me nog goed de rondgang met Yvan en zijn vrienden verzamelaars de avond voor de opening van de tentoonstelling. Voor mij was het zeer grappig om de discussie over de details onder kenners te volgen. Voor de derde editie Belle Epoque Schatten die dit jaar te zien was in ons centrum werkten we samen met de stad Torhout en privé verzamelaars. De tentoonstelling 'Torhouts Kunstaardewerk en Poterie Flamande' die zeer gewaardeerd werd lokte opnieuw veel extra bezoekers naar ons centrum."

In oktober 2011 organiseerde het Belle Epoque Centrum samen met andere stadsdiensten voor de tweede maal 'De Nacht van de Belle Epoque'. "De prachtige kostuums, het unieke kader op de Pier van Blankenberge, het lekkere diner en de sfeervolle muziek hebben velen doen wegdromen... we waanden ons werkelijk in de belle époque", zegt Dirk. Datzelfde jaar in november werd het driejarig bestaan gevierd met onder andere zeer gesmaakte kamermuziek, live gebracht in de huiskamer van het Belle Epoque Centrum.

Antieke fiets als dienstvoertuig ...

Vorig jaar in februari kreeg het centrum haar 30.000ste bezoeker over de vloer en was de deelname aan 'Open Monumentendag' één van de hoogtepunten. "Gretel Petit, de jongeren stadsdichteres heeft toen een mooi gedicht gemaakt over de belle époque, een gedicht dat trouwens permanent in ons centrum hangt", zegt Dirk Decoster.

Dirk Decoster

"Maar voor mij persoonlijk was het hoogtepunt van 2012 de antieke fiets die we via een vriend, verzamelaar hebben kunnen aankopen. Na enige aanpassingen is dit mijn dienstvoertuig geworden ... ondertussen een vertrouwd beeld in het steedje. Jammer genoeg is mijn fiets voor het ogenblik niet bruikbaar. Dringend heb ik nieuwe buitenbanden nodig. De maat van banden is zeer moeilijk te vinden ... mocht iemand mij kunnen helpen dan zou dit fantastisch zijn", zegt Dirk.

Nog in 2012 mocht het centrum een groot aantal aquarellen tentoonstellen van bestaande Blankenbergse belle-époquevilla's. De tot in detail afgewerkte kustwerkjes werden geschilderd door Raymond Tetaert, een lokale kunstenaar die een bijzondere band heeft met Blankenberge.

Dit jaar in augustus werd er een kunstwerk van Dirk Denoyelle ingehuldigd. Het pronkstuk in Lego blokjes is een minutieus nagebouwde maquette van de gevels van het Belle Epoque Centrum en nog twee ander gevels uit de Elisabethstraat. Het kunstwerk haalde persaandacht tot in Spanje, Brazilië en Japan.

Het Belle Epoque Centrum is meer dan een bezoekerscentrum, het stelt zich ook als doel eigenaars van beschermde en waardevolle panden in Blankenberge te begeleiden rond vragen met betrekking tot herstelling- en restauratiewerken. Dirk Decoster: "Dit gaat van inlichtingen, verwijzingen tot helpen opstellen van subsidieaanvragen. Ondertussen hebben we reeds een 20-tal dossiers geopend, waarvan de meeste met een positief gevolg zijn afgehandeld."

De teller van het Belle Epoque Centrum staat momenteel op 47.000 bezoekers, wat bijna overeenkomt met het vooropgestelde doel van 10.000 per jaar. "Als je refereert naar musea die reeds langer open zijn, dan zijn dit zeer mooie cijfers waar sommigen zelfs jaloers op zijn", zegt Dirk ... "De nieuwe doelstelling van het centrum en mijn persoonlijke ambitie is nu de aandacht trekken van de scholen om zo meer jongeren over de vloer te krijgen. Daarvoor hebben we nu trouwens een gids die een opleiding heeft gevolgd, specifiek om kinderen rond te leiden."

Dirk Decoster is een tevreden mens ... verantwoordelijke zijn van het Belle Epoque Centrum is hem duidelijk op het lijf geschreven. Als we afscheid nemen wil Dirk nog één iets kwijt ... "Ik ben blij dat het Belle Epoque Centrum stilaan een begrip aan het worden is, en dat we ook op toeristisch vlak een meerwaarde betekenen voor onze stad. Ik hoop dat ik de komende jaren samen met Charlotte en Dorine, mijn medewerksters, de collega's van de cultuurdienst en de vele collega's van andere stadsdiensten elke dag met evenveel plezier mag verder werken aan dit prachtig initiatief." Eén ding is zeker, de toekomst van ons Belle Epoque Centrum is met Dirk Decoster in goede handen.

Op 23 & 24 november 2013 viert de stad Blankenberge 'Vijf jaar Belle Epoque Centrum'. Er is een prachtig programma uitgewerkt die zal plaatsvinden op meerdere locaties in de belle-époquewijk ... en dit allemaal gratis!

© www.krantvanblankenberge.be