Krant van Blankenberge | In de Kijker
Blankenberge: 20/12/2014 Schepen Ivan De Clerck heeft ambitieuze toekomstplannen Blankenberge begint na twee jaar legislatuur aan een nieuw politiek hoofdstuk. We hadden een openhartig gesprek met schepen Ivan De Clerck over de ambitieuze plannen die de komende jaren op tafel liggen. Concrete plannen waarvoor er op korte termijn enkele knopen moeten worden doorgehakt. Ivan De Clerck

Een interview met schepen en tevens voorzitter van het OCMW Ivan De Clerck stond reeds een poosje op ons verlanglijstje. Door zijn bevoegdheid als schepen van openbare werken komt hij vaak ongewild in de vuurlinie te staan. Daarnaast is hij ook diegene die de knip op de stadskas houdt ... een belangrijk man dus binnen het stadsbestuur waar je niet omheen kunt.

We krijgen carte blanche ... bij aanvang van de babbel belooft schepen Ivan De Clerck dat alle onderwerpen bespreekbaar zijn. We steken meteen van wal met een prangende vraag ... de echte reden voor de coalitiewissel?

Ivan De Clerck: "Ik zal daar een kort en duidelijk antwoord over formuleren. De voorbije twee jaar is gebleken dat het zowel intern bij de sp.a als binnen het schepencollege niet ging. Niettegenstaande dit gegeven wens ik persoonlijk te benadrukken dat ik wel een goeie werkrelatie had met Jurgen Content."

"De aanleiding voor de coalitiebreuk is er gekomen omdat de twee sp.a schepenen door onderlinge twisten eigenlijk niet meer door dezelfde deur konden passeren. Het feit dat Johan Van Eeghem ontslag heeft genomen lag niet aan ons, maar is er wellicht gekomen door andere redenen. Zowel Johan als Jurgen zijn twee zeer bekwame mensen en na het ontslag van die eerste zou het schepencollege er verzwakt uitkomen. Vandaar dat we naar een duurzame oplossing hebben gezocht om Blankenberge verder te besturen. Ik ben ervan overtuigd dat we de juiste beslissing hebben genomen om de twee sterkste partijen samen te voegen. De ideeën van N-VA liggen een stuk dichter bij Open VLD dat deze van de sp.a. Het beleid uitstippelen zal de komende vier jaar ongetwijfeld een stuk gemakkelijker gaan, al blijft het net als in een huwelijk altijd een beetje geven en nemen."

"Tot slot wil ik daar nog één ding aan toevoegen. Ik vind het jammer dat sp.a zich nu in de slachtofferrol wentelt. Ze hebben de situatie immers zelf gecreëerd. Open VLD heeft er enkel moeten voor zorgen dat ze uit deze moeilijke impasse de beste oplossing kon distilleren."

Ivan De Clerck: "We willen de moeilijke periode zo vlug mogelijk vergeten en bewijzen dat we met onze schitterende bestuursploeg die we nu hebben toekomstgericht zullen besturen."

De komende vier jaar worden er met de komst van de nieuwe partner in het schepencollege nieuwe accenten gelegd. Sommige van de projecten en initiatieven die reeds gepland waren worden door de nieuwe bestuursploeg Open VLD en N-VA herbekeken en daarna terug op het goeie spoor gezet.

"We willen de moeilijke periode zo vlug mogelijk vergeten en bewijzen dat we met onze schitterende bestuursploeg die we nu hebben toekomstgericht zullen besturen. De grote dossiers zullen niet veranderen, enkel de manier waarop ze worden ingevuld zou voor een groot stuk kunnen verschillen met de nieuwe coalitiepartner. De visie over wat er moet gebeuren met het financiën gebouw is één van de zaken die we momenteel herbekijken. Het plan van de sp.a om er de jeugdherberg 'De Wullok' in onder te brengen met een jeugdhuis en een fuifzaal wordt afgevoerd. Er komt een jeugdhuis, maar we moeten verder durven kijken dan het financiën gebouw, wellicht zijn er mogelijkheden in 't Loft waar momenteel de jeugddienst is gehuisvest. De jeugdherberg blijft op de huidige locatie. Het is een utopie om te denken dat deze site gemakkelijk zou kunnen verkocht worden aan een projectontwikkelaar. We moeten er wel voor zorgen dat er gemoderniseerd wordt."

"Wat er uiteindelijk zal gebeuren met het financiën gebouw is één van de dingen die we de komende weken willen bekijken. Het gebouw kan zowel een nieuwe functie krijgen als administratief centrum voor stads- en OCMW-diensten die sowieso toch moeten samensmelten. Maar evengoed beslissen we om het gebouw uiteindelijk te verkopen."

lees deel 2 © www.krantvanblankenberge.be