Krant van Blankenberge | In de Kijker
Blankenberge 20/05/2014 Kennismaking met de vernieuwde wijkdienst Het voorbije jaar onderging de wijkdienst van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke een structurele wijziging. Sinds de oppensioenstelling in 2013 van drie wijkagenten, waaronder ook het diensthoofd commissaris Dirk Dhont, waait er een nieuwe frisse wind binnen deze afdeling van ons politiekorps. Tijd dus voor een uitgebreide babbel met het nieuw diensthoofd van de wijkdienst, hoofdinspecteur Gregory Simoens. Gregory Simoens, diensthoofd van de wijkdienst

Vrijdagochtend 9:00 uur, de werkomgeving waar de wijkagenten hun administratieve taken uitvoeren is leeg ... "mijn mensen zijn reeds de stad in" zegt diensthoofd Gregory Simoens, "kerntaak van de wijkagent is en blijft immers zoveel mogelijk aanwezig zijn in het straatbeeld ieder in zijn of haar wijk om het goede contact met de bewoners te onderhouden."

De wijkdienst van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke telt zes wijkinspecteurs, daarmee voldoet het korps aan het wettelijk minimum van één wijkagent per 4.000 inwoners. Aan het hoofd van de wijkdienst staat onze 39-jarige stadsgenoot Gregory Simoens. Hoofdinspecteur Simoens begon zijn politieloopbaan 20 jaar geleden bij het korps van Blankenberge.

"Op 1 juli 1993, ik was toen 18 jaar ben ik hier in Blankenberge begonnen bij de interventiedienst" vertelt Gregory Simoens, "van 2000 tot 2006 was ik motard binnen deze dienst, na mijn opleiding middenkader werd ik bevorderd tot wachtofficier. Ik ben ook docent geweest aan de politieschool waardoor ik in contact gekomen ben andere diensten, andere korpsen en structuren. Dit heeft me doen nadenken van wat ik wou verder doen in politieland ... want de recherche was eigenlijk niet echt mijn ding. Ik wou dichter bij de mensen staan, de wijkdienst leek voor mij dan ook de meest logische stap."

We zitten hier niet met onze vingers te draaien ...

Het imago van de wijkdienst is de laatste jaren enorm veranderd. In tegenstelling tot wat vroeger misschien het geval was wordt deze dienst niet langer aanzien tot de plek binnen het korps waar men op zijn gemak kan uitlopen tot de oppensioenstelling. "Dat is zéker niet meer het geval" benadrukt Gregory Simoens, "integendeel, er zijn een aantal nieuwe tendensen... ook jongere mensen kiezen nu bewust voor de wijkdienst, daarnaast is er een uitgebreid takenpakket bijgekomen en naar de toekomst toe zal de dienst verder worden geoptimaliseerd. Met andere woorden de wijkagenten zitten hier zeker niet met hun vingers te draaien."

Don't shoot the journalist

De twee belangrijkste kerntaken van de wijkagent zijn: ten eerste aanwezig zijn in het straatbeeld en aanspreekbaar zijn. "Het is de bedoeling dat de mensen weten wie hun wijkagent is, maar ook omgekeerd" zegt Gregory, "de wijkinspecteur moet goede contacten onderhouden met de inwoners zodat ze weten wat er reilt en zeilt in hun wijk. De infogaring die we op deze manier bekomen is niet alleen belangrijk voor ons maar ook voor de andere diensten binnen ons korps die regelmatig beroep doen op onze wijkdienst."

Tweede belangrijk punt is, alles wat vasthangt aan de woonstcontrole (n.v.d.r. kijken of iemand effectief op een bepaald adres verblijft) ... "een wijkagent doet per dag twee à drie adresveranderingen" zegt Gregory, "in veel van de gevallen hangt er daar ook iets politioneel aan vast naar regularisatie toe. Soms moet een wijkagent meermaals langsgaan op hetzelfde adres. Als je weet dat we vorig jaar net geen 2.000 inschrijvingsaanvragen hebben behandeld alleen al in Blankenberge, dan betekent dit een 400-tal per wijkagent! Los daarvan zijn er nog de aanmeldingen van de buitenlanders die hier al dan niet langer willen blijven dan drie maanden, daarvoor moet ook een dossiertje worden opgesteld. Daarbij moeten we nagaan hoe ze wonen, waar en met wie en kijken of hun papieren in orde zijn. Dit fenomeen is trouwens aan het toenemen."

Het voordeel van een wijkagent is dat je zelf voor een groot stuk je dag kunt plannen ... "Los van de afspraken die zijn vastgelegd, beschikt de wijkagent over de 'luxe' om zelf zijn dagschema te bepalen" zegt het diensthoofd, "ik weet, er komen steeds meer taken bij maar mijn mensen krijgen een ruime vrijheid om ze uit te voeren."

Gregory Simoens: "We willen ervoor zorgen dat daar waar er bij wijze van spreken champignons aan de muur groeien, dat dit niet meer kan worden verhuurd."

Nog een belangrijk aspect in het takenpakket van de wijkagent is bemiddeling bij burenruzies... "Als we via de interventiedienst een melding krijgen dat er een probleem is tussen geburen, zonder dat er daarom sprake is van strafrechtelijke feiten, dan gaat de wijkagent in de eerste instantie gaan bemiddelen. Op de manier kan er veel worden opgelost, en dat is nu juist het leuke aan de job. Ook een buurtonderzoek behoort tot één van de taken van de wijkagent. Dat gebeurt meestal in een lopend onderzoek als de interventie of de recherche ergens vastzit ... via de wijkdienst gaat een buurtonderzoek gemakkelijker, we zijn gekend bij de mensen waardoor ze eerder geneigd zijn iets te vertellen."

Gregory Simoens staat officieel aan het hoofd van de wijkdienst sedert 1 juli 2013. Ondertussen heeft hij in het kader van zijn nieuwe functie de opleiding wijkpolitie gevolgd. "Ik vond het noodzakelijk om deze opleiding te volgen, voor mij was de taak van wijkagent immers nieuw en ik wou weten wat de nieuwe tendensen zijn", zegt Gregory. "Momenteel zijn we binnen de wijkdienst bezig met een lange termijnwerking op woonkwaliteit. De panden die in bedenkelijke staat zijn, die bewoond en verhuurd worden zijn we stelselmatig in kaart aan het brengen. We willen dit de komende jaren verder aanpakken ... ik weet, dat is uiteraard niet eenvoudig maar we doen dit bij mondjesmaat en meestal als er een nieuwe aanvraag binnenkomt. Bestaande situaties aanpakken gaat moeilijker, maar we willen ervoor zorgen dat daar waar er bij wijze van spreken champignons aan de muur groeien, dat dit niet meer kan worden verhuurd. Ik weet dat het een werk zal zijn van lange adem, maar op termijn zal het niet enkel beter zijn voor de huurders maar ook voor het totaalpakket van de gebouwen binnen het stadspatrimonium."

Help, wie is mijn wijkagent?

De wijkdienst kreeg niet enkel een nieuw diensthoofd, ook de wijkagenten Piet Rouzeree en Ivan Somers die vorig jaar met pensioen gingen werden vervangen door twee nieuwe collega's. Door de komst van het nieuw personeel zijn er echter heel wat mensen die hun wijkagent nog niet of nauwelijks kennen, en daar wil diensthoofd Gregory Simoens dringend iets aan doen.

"Zeer binnenkort krijgt onze politiezone een vernieuwde website met meer mogelijkheden" zegt Gregory, "bijvoorbeeld, voor onze dienst zal er tool beschikbaar zijn waarop je op het stadsplan een straat zal kunnen aanklikken waarbij je meteen de foto en de gegevens zal zien van de betreffende wijkagent. Maar dat is niet alles, we willen ook de draad weer opnemen om per wijk een informatiemoment te houden waarbij de bewoners van de buurt op een informele manier kennis kunnen maken met hun wijkagent. Hoogstwaarschijnlijk zal dit gebeuren na de drukke zomerperiode. Daarnaast zijn we ook steeds aanwezig in uniform wanneer de nieuwe inwoners ontvangen worden op het stadhuis, dat gebeurt tweemaal per jaar."

Wij van de Krant van Blankenberge willen alvast ook ons steentje bijdragen om de wijkagent meer bekendheid te geven ... je krijgt ze niet gemakkelijk allemaal samen om ze vast te leggen op de foto, maar het is ons toch gelukt en we stellen ze graag even voor ...

'De wijkdienst van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke anno 2014' De wijkdienst van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke anno 2014


Op de foto v.l.n.r. wijkagent Dirk Loeys, administratief bediende Mia Moens voor Zuienkerke, wijkagent Guy Potier, wijkagent Alexander Blondelle, diensthoofd Gregory Simoens, wijkagent Mieke Deschampheleire, wijkagent Bart Van Besien en wijkagent Tony Deceunink. (Dirk Larbrisseau, administratief bediende voor Blankenberge staat niet op de foto)

We zetten de namen van de wijkagenten en de zone die ze vertegenwoordigen graag nog even op een rijtje:

  • Zone 1: Tony Deceunink, Zeedijk met de straatgedeelten er achter, alsmede omgeving Aldi en spuikom.
  • Zone 2: Guy Potier, middenstad en gedeelte westten noorden van de De Smet de Naeyerlaan.
  • Zone 3: Mieke Deschampheleire, gebied ten noorden van de Koning Albert-I-laan en ten oosten van de Kerkstraat.
  • Zone 4: Dirk Loeys, grondgebied ten oosten van de stad en ten zuiden van de Koning AlbertI-laan.
  • Zone 5: Bart Van Besien, gedeelte ten westen van de stad en ten zuiden van de De Smet de Naeyerlaan.
  • Zone 6: Alexander Blondelle, grondgebied van Zuienkerke-Houthave-Nieuwmunster-Meetkerke.

Langs deze weg wensen we hoofdinspecteur Gregory Simoens, diensthoofd van de wijkdienst uitzonderlijk te bedanken om in zijn drukke agenda de nodige tijd vrij te maken voor het interview met de Krant van Blankenberge.

De wijkdienst van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke is gevestigd in het hoofdcommissariaat aan de Scarphoutdreef 1 in Blankenberge. Hoofdinspecteur Gregory Simoens staat in voor de coördinatie van de wijkdienst en is te bereiken via e-mail wijkdienst@politieblankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ 050/43 52 91.

Openingsuren Blankenberge: alle werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Op donderdag tot 21:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Openingsuren Zuienkerke: op weekdagen van 10:00 tot 12:00 uur. Op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur. Op de eerste woensdag van de maand tot 19:00 uur. Op zaterdagvoormiddag van 10:00 tot 12:00 uur. Deze wijkdienst is gevestigd in de Kerkstraat 17 te Zuienkerke. Telefoon ☎ 050/41 14 14.

© www.krantvanblankenberge.be