Krant van Blankenberge | In de Kijker
Blankenberge: 24/11/2016 Lions Blankenberge: eenvoudige jongens met het hart op de juiste plaats Deel 1: Een stukje geschiedenis ... Lions Blankenberge Vrijdag 25 november organiseren de leden van de Lions Club Blankenberge voor de 25ste maal hun Oester- en Kreeftenfestival ten voordele van de minderbedeelden in onze stad. Voor ons een ideaal moment om deze serviceclub eens in de kijker te plaatsen. We spraken af met voormalig voorzitter Bart Vandemoortele en huidig voorzitter Koen Huys. De twee hebben we niet meteen voor de leeuwen gegooid, maar tijdens de uitgebreide babbel wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele 'lastige' vraagjes te stellen ...

De eerste gedocumenteerde aantekeningen van de Lions Club Blankenberge dateren van 21 april 1972, meer dan twee jaar voor de officiële charterdag. Vijf Blankenbergse leden van Lions Club Knokke Zoute hadden het plan opgevat om een afdeling op te richten in eigen stad. Vele vergaderingen later op 8 juni 1974 werd de Lions Club Blankenberge met 20 enthousiaste leden boven de doopvont gehouden.

Lions Blankenberge werd op zijn beurt zelf een bron voor drie nieuwe clubs in de regio. Niettegenstaande daardoor elf leden de club verlieten om het 'lionisme' verder uit te dragen, bleef de vriendenkring gestaag verder groeien. Op vandaag telt Lions Blankenberge een 35-tal leden, onder hen nog vijf die erbij waren van bij het prille begin: Laurent Hilderson, Roland Laukens, Robert Tosca, Etienne Vanden Berghe en Robert Van Horebeek.

Oudste actief lid, de nestor van de Lions Blankenberge, is de 82-jarige Etienne Vanden Berghe. De benjamin is de 37-jarige Christophe Cool. Samen met Bart Blondé maakt hij sinds kort deel uit van het gezelschap.

v.l.n.r. Koen Huys en Bart Vandemoortele

Jaarlijks wordt er binnen de club een nieuw bestuur gekozen. Wij zitten vandaag aan tafel met de heer Bart Vandemoortele de voorzitter die van juni 2015 tot juni 2016 aan het roer stond van de Lions Blankenberge en huidig voorzitter de heer Koen Huys. Bart is zaakvoerder van het vastgoedkantoor Immo Marina in de Franchommelaan, Koen Huys leidt een advocatenkantoor in de Karel Deswertlaan.

Beide heren hebben we bereid gevonden om de doelstellingen en de werking van de serviceclub eens uit de doeken te doen. "Blijkbaar bestaan daar nogal wat misverstanden over, we hebben zelfs de indruk dat sommigen denken dat we geld inzamelen, daar een stukje van schenken aan een goed doel en met de rest van de opbrengst zelf regelmatig eens gaan eten", zegt Koen Huys. "Wel ik kan jullie verzekeren dat dit zeker niet het geval is. Er zijn twee aparte boekhoudingen, alles wordt strikt gescheiden. Het geld dat we ophalen gaat integraal naar goede werken. Wat wij zelf doen, een etentje of een uitstap wordt door de leden gespijsd, onder andere door middel van het lidgeld."

Lions Blankenberge organiseert steevast een aantal terugkerende activiteiten om gelden in te zamelen voor sociale doelen. Zo is er onder andere het jaarlijks Oester-en Kreeftenfestival bij Piet Devriendt die telkens kan rekenen op een full house met een 220-tal deelnemers. Sinds 2013 wordt er ook elk jaar een BBQ georganiseerd. De opbrengst van beide activiteiten wordt besteed aan het uitdelen van 'Kerstcheques' en aan de 'Paasbrunch' voor minderbedeelden. Daarnaast bezorgen de Lions elk jaar op het strand van Blankenberge met hun Fortenbouw meer dan 200 kinderen die in een instelling verblijven een memorabele namiddag aan zee.

"De jaarlijkse enveloppe die we in grote orde ter beschikking hebben om te besteden aan sociale projecten bedraagt ongeveer 30 à 35 duizend euro", zegt Bart Vandemoortele. "Het is niet de bedoeling dat we dit daarom in zijn totaliteit gebruiken. We kijken wat er nodig is en gaan daarbij selectief te werk. Wat er overblijft in kas sparen we op om op langere termijn af en toe uit te pakken met een groot project."

Op dit moment zijn de Lions aan het brainstormen over een project dat moet lopen over meerdere jaren. "Iets wat leeft binnen onze sociale commissie en eigenlijk nog de werkvergadering moet passeren, is dat we graag een tweejaarlijkse prijs zouden willen geven aan mensen die een project willen lanceren met een maatschappelijk sociale input maar daar zelf de nodige armslag niet voor hebben", verduidelijkt Bart Vandemoortele. "We zouden daarvoor een aanzienlijk bedrag vrijmaken om op deze manier anderen te stimuleren om creativiteit aan de dag te leggen om binnen Blankenberge iets te doen op sociaal vlak. Los daarvan zijn we bezig aan het kijken op welke manier we jongeren uit kansarme- en migrantengezinnen gemakkelijk toegang kunnen verschaffen aan vrijetijdsbesteding, hetzij sport, cultuur of iets anders. Niet zozeer om dit zelf te organiseren, wel om te zien hoe wij daar een rol kunnen inspelen. Bij deze doen we een oproep naar de verenigingen toe die sowieso reeds met jongeren bezig zijn om contact op te nemen met de Lions Blankenberge."

lees deel 2 © www.krantvanblankenberge.be