Krant van Blankenberge | In de Kijker
13/04/2016 - Auteur: Christel Bedert 25 jaar Natuurpunt Blankenberge Deel 1: Op zoek naar de Blauwborst ... Vijf uur in de ochtend ... De wekker loopt af, onnoemlijk vroeg voor een zondagmorgen maar we hebben een bijzondere afspraak op de agenda staan. De Krant van Blankenberge heeft zich geëngageerd om samen met een groep natuurliefhebbers net voor zonsopgang de Uitkerkse Polder in te trekken op zoek naar de Blauwborst. En, we worden beloond. We leren niet enkel een uniek vogeltje van dichterbij kennen, al kwam daar wel een stevige verrekijker bij te pas. We zagen een Leeuwerik prachtige duikvluchten nemen, aanhoorden een variëteit aan zingende Rietzangers, aanschouwden een prachtige Wintertaling, zagen nog voor de wielertoeristen en joggers rondhuppelden tijdens de zonsopgang de natuur wakker worden, en leerden een groep gedreven mensen kennen. Maar het ging om de Blauwborst dus.

Negen uur ... Terwijl Vlaanderen zich nog eens wentelt onder zijn warme dekens, of bij de bakker staat aan te schuiven achter zijn pistoletjes, hebben wij er al een fikse wandeling opzitten. De koffie ruikt heerlijk in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder. Waarom de Blauwborst zo belangrijk is om er een twee weekends een wandelthema aan op te hangen, vroegen we ons af? Onze gids Paul Jannes geeft ons het antwoord. "Voor een groot aantal jaren viel de Blauwborst nergens meer in onze contreien te bespeuren. Twintig jaar geleden telden we in de Uitkerkse Polder nog slechts 1 broedpaar, vorig jaar waren er 58. De Uitkerkse Polder is daarmee één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar de Blauwborst broedt."

Op zoek naar de Blauwborst in de Uitkerkse Polder met natuurgids Paul Jannes
Op zoek naar de Blauwborst in de Uitkerkse Polder met natuurgids Paul Jannes.

De Blauwborst is een kleine zangvogel die overwintert op het Iberisch Schiereiland of in West Afrika. Dat dit prachtig vogeltje hier opnieuw zo talrijk aanwezigheid is om te paren in de Uitkerkse Polder, is één van de bewijzen dat het beleid van de Blankenbergse Natuurpuntafdeling zijn vruchten afwerpt. Natuurpunt Blankenberge staat reeds 25 jaar in voor natuurbeleid in Blankenberge en Uitkerke. Ze vieren hun jubileum gespreid over het ganse jaar met een uitgekiend programma aan diverse activiteiten waarover we u de komende weken en maanden uitgebreid gaan informeren.

De afdeling is ontstaan uit een kleine werkgroep vrijwilligers rond het natuurreservaat de Fonteintjes, maar de Uitkerkse Polder is nu al vele jaren het belangrijkste actieterrein. De Uitkerkse Polder is een van de belangrijkste weidelandschappen van Vlaanderen, vertelt ons voorzitter Kristien Popelier. Dierenarts John Van Gompel is de conservator van het gebied. Hij was actief bij Natuurreservaten, de voorloper van Natuurpunt, en is destijds als eerste poldergronden voor natuurbehoud binnen opkopen omdat de Uitkerkse Polder bestaat uit laaggelegen komgronden, een uniek fenomeen.

"Sommige stukken van het natuurgebied liggen onder zeespiegelniveau", leggen Kristien en Paul ons uit. "Onder de kleigrond bevindt zich een turflaag waarin zich een zaadbank bevindt waaruit, onder de omstandigheden, planten kunnen groeien die we 100 jaar in onze streek niet meer hebben gezien. Bovendien is de grond zeer vochtig door de onderliggende kwellen die bestaan uit zilt water. De poelen boven de kleigrond bevatten dan weer gewoon hemelwater, wat opnieuw een ander planten- en diersoort aantrekt. Verschillende dieptes zorgen ervoor dat diverse vogelsoorten er hun ideale broedomstandigheden vinden."

De Grutto, één van de vele soorten vogels die broeden in de Uitkerkse Polder
De Grutto, één van de vele soorten vogels die broeden in de Uitkerkse Polder.

Door de grote aantallen unieke soorten die je in de Uitkerkse Polder aantreft, niet alleen de Blauwborst maar ook de Grutto, de Leeuwerik, en de met zijn groene zijveer prachtige Wintertaling, is het gebied waardevol en erkend natuurgebied geworden. Het werd opgenomen in het Europees Natura-2000 netwerk. Bovendien lijkt de Uitkerkse Polder met zijn platte, weidse blik op de toendra waardoor het in de winter grote populaties ganzen uit Spitsbergen aantrekt. Het natuurbeheer van de voorbije 25 jaar heeft er ook toe geleid dat het gebied een rustplaats is geworden waar dieren zich in alle rust kunnen voortplanten.

"We zijn kleinschalig begonnen", zegt voorzitter Kristien Popelier. "Daar waar nu onze tentoonstellingsruimte is bevond zich de voormalige technische ruimte van stad Blankenberge. Daarnaast lag het huisvuilstort. De vuilnisbelt werd toegedekt met een kleilaag en wordt thans begroeid. De technische ruimte werd een bezoekerscentrum met cafetaria en tentoonstellingsruimte. Tien jaar geleden is een nieuw stuk bijgebouwd en kregen we een vaste deeltijds medewerker."

Op de dag van vandaag zorgt een groep van een 60-tal vrijwilligers, verdeeld over vier werkgroepen, voor de gidsbeurten, de activiteitenkalender, beheer van het gebied, de aankoop van de gronden, contracten met de landbouwers, PR & Communicatie en technisch onderhoud van het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder.

lees deel 2 © www.krantvanblankenberge.be