Krant van Blankenberge | In de Kijker
Blankenberge: 01/07/2017 Blankenberge heeft een nieuwe burgemeester Gisterennamiddag om 14:00 uur heeft Ivan De Clerck in Brugge in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Blankenberge. Hij volgt daarmee na eerder gemaakte afspraken binnen zijn partij Patrick De Klerck op, die naar eigen zeggen omwille van gezondheidsredenen en het gebrek aan een familiaal leven een stapje terug zet.

Als we in het boek 'Twee eeuwen Blankenbergse gemeentepolitiek' van historicus Robert Boterberge de lijst van burgemeesters erop naslaan - waarnemende burgemeesters niet meegerekend - dan zien we dat Ivan De Clerck later een plaatsje in de geschiedenis van Blankenberge zal krijgen als 25ste burgervader van onze stad. Wij van de Krant van Blankenberge hadden eerder deze week, twee dagen voor de eedaflegging, een uitgebreide babbel met hem.

Ivan De Clerck
Ivan De Clerck legt de eed af als burgemeester in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé.

Om maar meteen van wal te steken, wanneer en hoe ben je in de politiek gerold?

Ivan De Clerck: "Ik ben altijd nogal actief geweest binnen het verenigingsleven. Heb destijds zelf de Liberale Zelfstandigen van Blankenberge opgericht waarvan ik tien jaar voorzitter was. In 1989, samen met een tiental handelaars, ik baatte toen restaurant De Wijngaard uit, hebben we de gebuurtekring Uitkerke in het leven geroepen waarvan ik de eerste vijf jaar aan het roer stond. In 1994 ben ik op vraag van toenmalig eerste schepen Ludo Monset op de VLD-lijst gaan staan voor de gemeenteraadsverkiezingen, wat me een zitje opleverde als gemeenteraadslid. In de legislatuur 2000-2006 was ik fractie- én tevens partijvoorzitter. Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 werd ik uiteindelijk verkozen als OCMW-voorzitter en schepen. Zelfde verhaal in 2012."

Heb je altijd al politieke ambities gehad?

Ivan De Clerck: "Geenzins, ik denk dat het gegroeid is vanuit mijn engagement binnen de twee middenstandsverenigingen. Op een gegeven moment begon ik aan te voelen dat je gemakkelijker zaken kunt veranderen als je er midden in zit. Als voorzitter van dergelijke verenigingen loop je uiteraard ook wat in de picture waardoor ik door Ludo Monset werd opgepikt, maar nooit met de bedoeling om ooit schepen, laat staan burgemeester te worden. Ik hoor nog de woorden van Ludo, 'je moet je ambities zeker niet te hoog leggen, maar ik vermoed dat je op termijn wel gemeenteraadslid zult kunnen worden'. Op dat moment was ik trouwens nog professioneel bezig met mijn restaurant en later ook de schoolmaaltijden. Na een poosje begon ik meer en meer goesting te krijgen in de politiek en ik moet eerlijk bekennen toen ik van 2000 tot 2006 fractieleider was heb ik de microbe goed te pakken gekregen. Wanneer ik na de verkiezing van 2006 het dubbelmandaat kreeg van OCMW-voorzitter en schepen heb ik dan ook beslist om me fulltime te wijden aan de politiek."

De naam Ludo Monset is reeds drie keer gevallen ... is Ludo je grote voorbeeld?

Ivan De Clerck: "Dat kan ik niet ontkennen. Ludo is voor mij op alle mogelijke manieren, op vlak van dossierkennis, besluit- en daadkracht, het omgaan met personeel, het motiveren van een ploeg, zowel binnen het schepencollege als binnen de partij, een lichtend voorbeeld voor mij. Tijdens zijn ambtsperiode was hij ook altijd fulltime aanwezig op het stadhuis en dat is ook mijn bedoeling de komende jaren, uiteraard als de kiezer dit wenst."

De voorbije tien jaar was je OCMW-voorzitter en schepen van twee belangrijke bevoegdheden, namelijk financiën en openbare werken. Als je terugblikt op die periode, wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen?

Ivan De Clerck "Het feit dat er eenrichtingsverkeer is gekomen in de De Smet de Naeyerlaan daar heb ik nul procent verantwoordelijkheid in. Het is zo dat dit beslist werd door de toenmalige directeur van de vervoersmaatschappij De Lijn, samen met de twee laatste burgemeesters."

Ivan De Clerck: "De twee pareltjes vanuit het OCMW waar ik bijzonder trots op ben zijn het nieuw kinderdagverblijf 't Schelpje en het Sociaal Huis dat we hebben ondergebracht in de voormalige Rijkswachtkazerne, waardoor we de drempel flink konden verlagen vooral naar de hulpbehoevende burgers toe. Op vlak van financiën heb ik zowel in het OCMW als voor de stad de schuldenlast kunnen reduceren door in beide organisaties een serieus saneringsplan uit te werken. Daarnaast heb ik ook de aanvullende personenbelasting kunnen terugdringen. Voor wat betreft openbare werken, uiteraard de aanpak van de centrumstraten, en straks ook het Leopold III-Plein. Maar ook de realisatie van de vernieuwde viswijk vind ik persoonlijk zeer geslaagd. Wat zeker niet onbelangrijk is, in de afgelopen tien jaar hebben we zeker tientallen kilometer voetpaden heraangelegd."

Zijn er bepaalde dingen waar je spijt van hebt, we denken daarbij in de eerste plaats aan de doorvoering van het eenrichtingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan?

Ivan De Clerck: "Waar ik spijt van heb in dit dossier, is dat ik een beschermende houding heb aangenomen ten opzichte van bepaalde collega's die op het moment dat er commotie ontstond rond het eenrichtingsverkeer, al dan niet aanwezig waren in Blankenberge. Als schepen van openbare werken heb ik op dat moment de verantwoordelijkheid op mij genomen, daar waar een schepen van openbare werken enkel verantwoordelijk is voor het aanleggen en inrichten van een straat, maar niet voor wat betreft de verkeerssituatie. Uiteindelijk komt deze beslissing toe aan diegenen die de bevoegdheid hebben over mobiliteit. Ik ga er waarschijnlijk nooit vanaf geraken van die stempel, maar het feit dat er eenrichtingsverkeer is gekomen in de De Smet de Naeyerlaan daar heb ik nul procent verantwoordelijkheid in. Het is zo dat dit beslist werd door de toenmalige directeur van de vervoersmaatschappij De Lijn, samen met de twee laatste burgemeesters. Voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat ik het geen goede beslissing vind. Hoe dan ook zijn er een pak voordelen aan het eenrichtingsverkeer. Jammer genoeg wordt de problematiek volgens mij door een bepaalde oppositie voor een flink stuk overdreven. Men is vergeten hoe er voorheen een onveilig gevoel was door het drukke verkeer, dat in de zomer nog eens extra werd benadrukt door het tramverkeer. Ik blijf erbij, we zitten met een goed systeem, om de zes maanden tijdens de zomer éénrichtingsverkeer. Deze regeling heb ik trouwens zelf kunnen bepleiten bij de vervoersmaatschappij, in de eerste instantie was de overeenkomst het ganse jaar eenrichtingsverkeer."

lees deel 2 © www.krantvanblankenberge.be