Krant van Blankenberge | In de Kijker
Blankenberge: 01/02/2017 Villa 'Les Papillons' opnieuw een eyecather De gevel van villa Les Papillons, gelegen op de hoek van de Descampstraat met de Malecotstraat in Blankenberge, is prachtig gerestaureerd naar zijn oorspronkelijke staat. De werkzaamheden hebben in zijn totaal ruim een tweetal jaren in beslag genomen en het eindresultaat mag er zijn. Het eclectisch hoekhuis is opnieuw een echte eyecatcher geworden. Villa 'Les Papillons' opnieuw een eyecather

Onlangs vernamen we dat er aan de eigenaar van villa 'Les Papillons' in het kader van de restauratie van beschermde monumenten vanuit Vlaanderen, de Provincie en de Stad Blankenberge een flinke som cofinanciering werd verleend. Voor ons reden genoeg om het project eens in de kijker te zetten. We staken ons licht op bij Alberta Van Asbroeck van de vzw Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge.

Het recent gerestaureerde gebouw villa 'Les Papillons', gelegen op de hoek van de Descampstraat met de Malecotstraat, dateert volgens de aanduiding op de gevel uit het bouwjaar 1894. In het kader van de toenmalige stadsverfraaiing was het één van de vele realisaties van de Blankenbergse architect Marcel Hoste.

"Marcel Hoste hield van weelderige decoratie, gebruikte veel blauwe hardsteen en had een absolute voorkeur voor hoekpanden waar hij altijd een elegante of imposante hoektoren integreerde", zegt Alberta Van Asbroeck. "In de Malecotstraat bouwde hij vijf hoekpanden met torens, waarvan er ondertussen vier zijn verdwenen. In de De Smet de Naeyerlaan op de hoek met de IJzerstraat is Villa Beaufort met zijn hoektoren bewaard gebleven, weliswaar zonder spits."

Architect Marcel Hoste was ook een grootmeester in het eclectisch bouwen. Villa Les Papillons is daar een mooi voorbeeld van. Het pand is één van de weinige, zo niet het enige, in Blankenberge waar het eclecticisme nog duidelijk te zien is "Eclecticisme is het combineren van een aantal bouwstijlen en stromingen in één gebouw", verduidelijkt Alberta. "Als je kijkt naar de eerste verdieping zal je zien dat de bovenbouw van alle ramen anders is. Als je dat nu ziet is het een beetje absurd, vier verschillende bouwstijlen op één verdieping, maar in de tweede helft van de 19de eeuw werd dit door architecten voornamelijk gehanteerd om aan te tonen dat ze hun stiel goed kenden."

Villa 'Les Papillons' was oorspronkelijk een eengezinswoning met open hoekterras. In 1969 werd het verkocht door Maria-Augusta Naessens uit Kortrijk, aan Malvina Claerbout-Lambrecht uit Blankenberge. In de loop der jaren werd het onderverhuurd en binnenin onderverdeeld in kleine wooneenheden. Alberta Van Asbroeck: "Er vonden ook een aantal ingrijpende verbouwingen plaats ... plafonds werden verlaagd, het terras werd gesloten, en in 1972 werden de geveltoppen weggebroken om het gebouw een verdieping op te trekken. Achteraan werd het koertje dichtgemaakt, er kwam een dakterras en extra trappen. Het beeldbepalend torentje werd dichtgemaakt met planchettes, en in de loop van de jaren werd de gevel bezet met een deklaag en geschilderd."

De huidige eigenaar Marc Vervoort, woonachtig in Turnhout, heeft het pand aangekocht in 2006 en meteen het plan opgevat om het in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en terug om te vormen tot een eengezinswoning. Geen eenvoudige opdracht, temeer omdat villa Les Papillons een beschermd monument is. Het project werd in handen gegeven van het architectenbureau Driesen-Meersman-Thomaes uit Antwerpen. De restauratiewerken zijn gestart begin 2014 en in april vorig jaar afgerond.


Prentbriefkaart uit de jaren '20

"Het oorspronkelijk plan of materiaalbeschrijving is tot op heden niet teruggevonden", zegt Alberta. "De restauratie gebeurde enkel op basis van twee prentbriefkaarten, één uit de jaren '20 (zie afbeelding) en één uit de jaren '50. In het interieur was nagenoeg niets bewaard gebleven behalve de trappen. Er werd geopteerd voor moderne inrichting en voor de toevoeging van modern comfort: keuken, sanitair en een kleine personenlift. Het dakterras bleef behouden. De in 1972 opgebouwde tweede verdieping werd grotendeels terug afgebroken waardoor de twee puntgevels konden worden teruggebouwd. Ook de toren werd in zijn oude glorie hersteld en bezet met leien. De oude pleister en de verflagen op de gevel werden verwijderd waardoor de oorspronkelijke materialen terug zichtbaar zijn. Pas bij het tevoorschijn komen van bakstenengedeelte hebben ze gemerkt dat destijds de techniek van knipvoegen werd gebruikt. Omdat het een beschermd monument is moest deze techniek van boven opliggende voegen opnieuw zo gebeuren. Als je weet dat dit specialistenwerk is, dan zal je begrijpen dat de restauratie van de negentiende-eeuwse woning in zijn totaliteit een flinke duit heeft gekost, de laatste jaren wellicht één van de duurste in Blankenberge. Gelukkig heeft de eigenaar beroep kunnen doen op een flinke subsidie die gegeven wordt vanuit de Vlaamse overheid, de Provincie en de stad Blankenberge."

Villa Les Papillons wordt thans door de huidige eigenaar gebruikt als vakantiewoning.

© www.krantvanblankenberge.be