Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 09/10/2014 Eerste schepen Johan Van Eeghem stapt uit de politiek Na 25 jaar politieke carrière en na 20 jaar zijn verantwoordelijkheid te hebben genomen als mandataris, stopt sp.a-boegbeeld Johan Van Eeghem met de actieve politiek. Naar eigen zeggen zit zijn opdracht erop nu de partij sedert 2012 terug deel uitmaakt van de meerderheid en ze in die nieuwe rol ook klaar is voor de toekomst.

Johan Van Eeghem

Johan Van Eeghem begon zijn politieke carrière precies 25 jaar geleden op 8 oktober 1989 en werd op 9 oktober 1994 bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. Hij nam van toen af de rol op als fractieleider van de grootste oppositiepartij.

"Voor mij was vanaf dat moment, exact 20 jaar geleden een nieuwe missie geboren", zegt Johan Van Eeghem. "Intimi van toen, en sommigen hiervan zijn vandaag nog actief, weten dat het mijn doel was om de socialistische partij weer in de meerderheid te loodsen. Ik heb toen gezegd dat ik 12 jaar of twee verkiezingen zou nodig hebben om dit doel te bereiken, maar zoals iedereen ondertussen weet heeft de sp.a er uiteindelijk drie verkiezingen voor nodig gehad en behoren we sedert 2012 weer tot de meerderheid. Mijn politieke missie is daarmee, weliswaar zes jaar na datum, geslaagd."

Vandaag maakt de sp.a bijna twee jaar deel uit van de meerderheid. "Onze werking is ondertussen aangepast aan deze nieuwe situatie", zegt Johan Van Eeghem. "Na de oppositiejaren kwam er een nieuwe voorzitter en secretaris en hebben we geleerd in zowel stad als OCMW om te gaan met het beleid als meerderheidspartij. Vandaag moeten we ons voorbereiden op de toekomst, en die maak je geen maand voor de volgende verkiezingen. Die toekomst wordt in 2014 gemaakt. De sp.a staat vandaag aan de vooravond van nieuwe tweejaarlijkse voorzitters- en secretaris verkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn over vier jaar en de partij moet zich optimaal kunnen voorbereiden op de komende verkiezingen. De nieuwe ploeg is bekwaam en is er klaar voor."

Johan Van Eeghem neemt ook ontslag als gemeenteraadslid en zal ook geen deel meer uitmaken van het partijbestuur. "Ik heb voor mezelf beslist om uit de politiek te stappen en zo nieuwe mensen in de partij alle kansen te geven. Door nu te stoppen kunnen zij zich tijdig profileren. Ik trek mij dan ook terug als schepen, gemeenteraadslid en bestuurslid. Ik wil immers niet als schoonvader, zoals dat in sommige andere partijen vandaag het geval is, over hun schouder blijven meekijken. Ik ben overtuigd dat de ploeg die er staat sterk genoeg is om de verdere toekomst uit te tekenen. Uiteraard blijf ik lid van de partij en zal je mij regelmatig op activiteiten terug zien. Ik blijf immers socialist in hart en nieren", besluit Johan Van Eeghem.

Johan Van Eeghem begon zijn carrière in de politiek in 1989 als voorzitter van de Jongsocialisten. Vijf jaar later in 1994 werd hij binnen de partij verkozen als secretaris. Van 2000 tot 2013 was hij voorzitter van de sp.a. In de oppositie was hij gedurende 18 jaar fractieleider in de gemeenteraad. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2012 kreeg hij 910 voorkeurstemmen. Na de verkiezingen besloot Open VLD in zee te gaan met de sp.a, Johan Van Eeghem werd zo eerste schepen, bevoegd voor toerisme, middenstand & economie, welzijn, sociale zaken, senioren & gelijke kansen en mobiliteit. Zijn grote droom, burgemeester worden van de stad Blankenberge, heeft hij echter nooit kunnen waarmaken.

© www.krantvanblankenberge.be