Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 23/10/2014 Open VLD Blankenberge blaast coalitie met s.pa op en kiest voor N-VA Het onverwachte ontslag van sp.a schepen Johan Van Eeghem op donderdag 9 oktober zorgde voor heel wat verontwaardiging in Blankenberge. Dat dit ontslag van de eerste schepen van onze stad niet zonder gevolg zou blijven was te verwachten ... dat coalitiepartner Open VLD dit feit zou aangrijpen om de komende vier jaar verder te doen met N-VA had waarschijnlijk niemand kunnen voorspellen. Patrick De Klerck

Geconfronteerd met de onthoofding van de coalitiepartner heeft Open Vld Blankenberge het initiatief genomen om contacten te leggen met N-VA Blankenberge. "Na meerdere uren debatteren en onderhandelen, leek het voor de beide partijen in het belang van de stabiliteit van het bestuur van de stad om in een nieuwe samenwerking te stappen. Beide partijbesturen, Open VLD en N-VA gaven gisteravond groen licht daarvoor", zegt burgemeester Patrick De Klerck.

Patrick De Klerck: "In plaats van een consensusmodel ben ik bang dat we eerder zouden afglijden naar een conflictmodel."

"Het ontslag van mijn eerste schepen kwam als een donderslag bij heldere hemel", zegt burgemeester Patrick De Klerck. "Johan en ikzelf vormden een goede tandem, waarbij er frequent teruggekoppeld werd over diverse beleidsonderwerpen. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij we steeds tot een consensus konden komen. Nu de eerste schepen besliste zijn mandaat neer te leggen is de helft van het uitvoerend bestuursduo waarmee we de coalitie sloten verdwenen."

"Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met de nieuwe eerste schepen, die door de sp.a naar voren wordt geschoven, namelijk Jurgen Content, een stuk moeilijker zou liggen. In plaats van een consensusmodel ben ik bang dat we eerder zouden afglijden naar een conflictmodel wat voor de bestuurskracht van onze badstad nefast zou zijn. Als voorbeeld kan hierbij het dossier van de kerken worden aangehaald. Ook inhoudelijk stonden de neuzen met schepen Johan Van Eeghem veel meer in dezelfde richting. De krachtige tandem die we voordien hadden als burgemeester/eerste schepen, is niet meer aanwezig. Als leidende partij in het bestuur van onze stad leek het ons belangrijk ook voor de toekomst de nodige zekerheid en standvastigheid te kunnen waarborgen. Zo zijn we bij de sterkste oppositiepartij uitgekomen", aldus de burgemeester.

Daphné Dumery

"N-VA bewees ondertussen vanuit de oppositie constructief te willen meewerken aan de verdere opwaardering van onze badstad. Ook bestuursmatig zitten we vaak op dezelfde golflengte. Daar waar in het begin van deze legislatuur nog onduidelijk was welke koers de N-VA zou varen, is het ondertussen duidelijk geworden dat we voor veel beleidsthema's op dezelfde golflengte zitten."

"Echt geschrokken waren we niet toen we door het bestuur van Open VLD benaderd werden", zegt N-VA gemeenteraadslid Daphné Dumery. "Uit de verschillende persartikels in de afgelopen twee jaar alleen al kon je vaststellen dat er in de bestaande coalitie spanningen waren. Het goed bestuur van onze stad is hiermee niet gebaat. N-VA wil als er problemen zijn niet aan de kant blijven staan en neemt dan ook haar verantwoordelijkheid op. Door mee te stappen in het bestuur kunnen we de nodige sereniteit terug brengen. N-VA Blankenberge wil samen met Open Vld de stabiliteit geven die Blankenberge al geruime tijd kende en ook verdient in de toekomst."

"Inhoudelijk zitten Open Vld en N-VA Blankenberge voor veel zaken op dezelfde lijn", zeggen beide gesprekspartners. "Daar waar mogelijk willen we de bestaande plannen in samenspraak verbeteren. Dat onze beide partijen bovendien ook partners zijn in alle bevoegde regeringen is uiteraard ook een positief element."

"Hoe de bevoegdheden exact verdeeld zullen worden is een werk voor de komende uren en dagen", zeggen burgemeester Patrick De Klerck en N-VA gemeenteraadslid Daphné Dumery. "Voor beide partijen is alles bespreekbaar. Wanneer hierover een consensus is gevonden zullen we daar gezamenlijk over communiceren. In elk geval hebben we nog tijd daarvoor tot na de eerstkomende gemeenteraad van 4 november."

Dit politiek nieuws is heet van de naald, de komende uren proberen we reacties te sprokkelen.
De Krant van Blankenberge houdt jullie uiteraard op de hoogte.

© www.krantvanblankenberge.be