Krant van Blankenberge | Cultuur
Blankenberge: 06/11/2015 Paardenzegening wordt heuse Sint-Hubertusviering Dit jaar organiseert de Paardenverzekering Sint-Isidoor opnieuw een paarden- en huisdierenzegening. De editie 2015 die plaatsvindt op zondagvoormiddag 6 december gaat voor het eerst door in samenwerking het stadsbestuur en met de medewerking van de Gebuurtekring Uitkerke de vzw Kerk & Cultuur. Bedoeling van de samenwerking is de jarenlange traditie uit te breiden tot een gezellige publiekshappening. Paarden- en huisdierenzegening

Sinds jaar en dag wordt er in Uitkerke ter gelegenheid van Sint-Elooi tijdens de maand december een paardenzegening georganiseerd door de paardenverzekering Sint-Isidoor. Tot voor enkele jaren was dit gebeuren enkel gericht op landbouwers die naar de Sint-Amanduskerk kwamen om te bidden voor een goede oogst en nadien hun trekpaarden lieten zegenen door de pastoor.

In de beginperiode waren er een 40 à 50 tal landbouwpaarden aanwezig. De laatste jaren wordt het evenement meer en meer een Sint-Hubertusviering waarbij ook sportpaarden, rijpaarden, pony's en koetsen worden verwacht. Om de dierenzegening nog verder gestalte te geven, worden sinds kort ook alle inwoners uitgenodigd met hun lievelingsdier.

"Een drietal jaar geleden heb ik een eerste poging ondernomen om de paardenzegening nieuw leven in te blazen", zegt cultuurvoorzitter en paardenliefhebber Enzo Farina. "Probleem was echter dat Sint-Isidoor de organisatie niet uit handen wou geven. Vorig jaar heeft de paardenverzekering uiteindelijk toch ingezien dat er iets stond te gebeuren indien men dit toch wel mooi evenement niet wou laten verloren gaan. Ik kreeg van hen toestemming om wat publiciteit te maken voor het gebeuren. Dankzij de artikeltjes, verschenen in de Krant van Blankenberge en het weekblad Tam-Tam, waarop een warme oproep werd gelanceerd om ook aanwezig te zijn met huisdieren, werd de editie 2014 alsnog een groot succes."

De onverwachte publiekstrekker leek voor Enzo het ideale moment om meteen na de paarden- en huisdierenzegening aan tafel te zitten met de mensen van Sint-Isidoor, cultuurschepen Philip Konings en de deken Lieven Soetaert. "Al heel vlug stemde Sint-Isidoor ermee in om het evenement voortaan samen te organiseren met de stad Blankenberge. Enfin, er was een doorbraak", zegt Enzo.

Herenhoutse Jachthoorngroep Waldo

"M'n droom om op de eerstkomende editie een jachthoorngroep uit te nodigen werd eveneens goed onthaald. Vraag was echter, wie zou dit betalen? Bij Sint-Isidoor en de stad werd al vlug duidelijk dat er daarvoor geen budget was. Uiteindelijk is er een compromis uit de bus gekomen dat de Gebuurtekring Uitkerke en de vzw Kerk & Cultuur dit elk voor de helft zullen bekostigen."

Het scenario voor de editie 2015 ligt ondertussen vast en beloofd een publiekstrekker te worden. Om 10:00 uur is er een misviering waarbij er voor het eerst ook huisdieren worden toegelaten in de kerk. Tijdens de dienst zal de Herenhoutse Jachthoorngroep Waldo een eerste optreden geven.

De paarden- en huisdierenzegening gaat door omstreeks 11:00 uur op het kerkplein ter hoogte van de dekenij. Enzo Farina: "In tegenstelling tot vorig jaar zal deken Lieven Soetaert geen rondgang doen, maar zullen alle dieren groot en klein defileren voorbij een podium waar hij hen één voor één zal zegenen. Nadien worden de dieren getrakteerd op een stukje Sint-Hubertusbrood."

De zegening wordt dit jaar opgeluisterd door het prachtig klank en samenspel van het jachthoornensemble Waldo. Het diervriendelijk evenement wordt op passende wijze afgesloten met een gezellig samenzijn in zaal De Kerkewegel, waar er voor iedereen koffie zal klaarstaan aangeboden door de Paardenverzekering Sint-Isidoor. Tevens zal er gelegenheid zijn om een biertje een wijntje of frisdrank te nuttigen aan zeer democratische prijs. De Paardenverzekering Sint-Isidoor, stad Blankenberge, de vzw Kerk & Cultuur en de Gebuurtekring Uitkerke rekenen erop dat alle dierenliefhebbers, jong en oud, met paarden en huisdieren massaal aanwezig zullen zijn.

© www.krantvanblankenberge.be