Krant van Blankenberge | Cultuur
Blankenberge: 17/11/2015 Ons Moeder binst den Grooten Oorlog Ons Moeder binst den Grooten Oorlog Vrijdagavond 11 december is er in de Sint Amanduskerk te Uitkerke de voorstelling 'Ons Moeder binst den Grooten Oorlog'. De toneelbewerking brengt het oorlogsverhaal 'De Moeder en de drie soldaten' van Ernest Claes.

De voorstelling 'Ons Moeder binst den Grooten Oorlog' werd reeds op heel wat plaatsen opgevoerd in Vlaanderen. Vrijdag 11 december brengt verteller Ignace Goethals onder begeleiding van pianist Gerrit Jalet het ontroerend oorlogsverhaal in de Sint-Amanduskerk. Initiatiefnemers om de voorstelling naar Uitkerke te halen zijn onze stadsgenoten Eric Vercruyse en Carine Sarlet.

"Het stuk 'Ons Moeder binst den Grooten Oorlog' speelt zich af tijdens de eerste wereldoorlog", zegt Eric Vercruyse. "Het is gebaseerd op een oersterk verhaal van Ernest Claes. Een weduwe die samen met haar dochter op een boerderij woont, en wiens twee zonen aan het front zitten, krijgt van de veldwachter de boodschap dat ze drie gewonde Duitse soldaten onderdak moet bieden in de stalling, iets wat haar totaal niet zint. Het is eigenlijk een kerstverhaal dat op een pakkende wijze wordt gebracht door gepassioneerd verteller Ignace Goethals. Het wordt muzikaal ondersteund door pianist Gerrit Jalet. De opstelling van de stoelen in de kerk zal ervoor zorgen dat iedereen de performance van dichtbij kan beleven." De voorstelling duurt een 80-tal minuten en is gratis. Achteraf kan het publiek zijn appreciatie laten blijken via een bijdrage. De toneelbewerking wordt namelijk gebracht ten voordele van de ARKgemeenschap Moerkerke-Brugge die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van gemeenschappen waar mensen met een beperking voor 100% meetellen.

De ARKgemeenschap met het woonhuis De Barke bestaat sinds 1993 in Moerkerke nabij bij Damme. Een tweede woonhuis 'De Moerbei' startte in 2007 in de Brugse binnenstad. Op de twee locaties wonen in totaal 14 personen met een beperking. Alhoewel de ARK erkend is en gedeeltelijk gesubsidieerd wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, is de gemeenschap op dit moment op zoek naar sponsoring voor drie concrete projecten, de aankoop van een nieuwe bus waar één rolstoel in kan vervoerd worden, een zetellift voor in het woonhuis De Moerbei en voor de tuinaanleg in De Barke.

De voorstelling 'Ons Moeder binst den Grooten Oorlog' gaat door op vrijdag 11 december om 19:30 uur in de Sint-Amanduskerk te Uitkerke. Om praktische redenen vragen de inrichters om op voorhand een seintje te geven van uw aanwezigheid. Dit kan via mail Onsmoederbinstdenoorlog@gmail.com of bij Eric Vercruyse op het nummer ☎ 0470/39 19 35 of bij Carine Sarlet op het nummer ☎ 050/41 36 73. Na de voorstelling is er gelegenheid tot bijpraten bij een natje en een droogje in zaal De Kerkewegel.

© www.krantvanblankenberge.be