Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 17/11/2015 Nieuwe kindergemeenteraad pleit voor propere stad In de raadszaal van het stadhuis van Blankenberge vond maandagavond de installatie plaats van de Kindergemeenteraad voor 2015-2016. De nieuwe lichting jonge 'politici' bestaat dit schooljaar uit leden van vorig jaar die doorschuiven naar het 5de en 6de leerjaar en nieuw verkozen leden uit het 4de leerjaar van alle basisscholen van Blankenberge.

De kindergemeenteraad telt 25 leden, 20 effectieve en 5 plaatsvervangende. Tijdens de installatievergadering kregen alle effectief verkozen kinderen de kans om zichzelf kort voor te stellen. Daarnaast mochten ze ook hun beweegredenen vertellen waarom ze zich verkiesbaar hebben gesteld. Nadien volgde in geheime zitting achter gesloten deuren een interne verkiezing.

Jelle Van Neck werd verkozen tot burgemeester. De kinderschepenen zijn Wouter Serruys (1ste kinderschepen), Karo Van Ryssel (2de kinderschepen), Lisa Le Roy (3de kinderschepen), Chaynomi Deetens (4de kinderschepen), Luna Decock (5de kinderschepen) en Soumaya Idigova (6de kinderschepen).

De jeugdige raadsleden zijn supergemotiveerd en hebben in overleg een lijst met werkpunten en initiatieven samengesteld. De thema's voor het werkjaar 2015–2016 die werden naar voor geschoven zijn: betrokken worden bij de realisatie van het nieuw skatepark en meehelpen aan het ontwerp voor de make-over van het speelplein De Vitamine. Daarnaast pleit de nieuwe kindergemeenteraad vooral voor een propere stad met minder afval, minder hondenpoep en meer groen. Ook duurzaamheid staat op het verlanglijstje ... de kinderen willen iets doen aan de steeds groter wordende afvalberg door het fenomeen van de wegwerpmaatschappij aan te pakken.

De Kindergemeenteraad zal jaarlijks vijf à zes keer plaatsvinden. De kinderen zullen werken rond de zelf gekozen thema's en daarover een advies opmaken die ze aan het eind van hun legislatuur zullen overhandigen aan het College van Burgemeester en Schepenen.


Nieuwe kindergemeenteraad pleit voor propere stad

Na de installatie van de Kindergemeenteraad mochten de verkozenen op de groepsfoto. Voor één keertje werden de volwassen politici naar de achterste rijen verbannen. Nadien was er nog een kleine receptie ... het Blankenbergs biertje de 'Kokketeute' bleef voor deze gelegenheid in de koelkast staan.

© www.krantvanblankenberge.be