Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 20/11/2015 sp.a Blankenberge wil meer orde rond individuele grafzerken sp.a Blankenberge wil meer orde rond individuele grafzerken sp.a–gemeenteraadslid Jean-Pierre Meyers heeft in de jongste gemeenteraad een voorstel gelanceerd om het reglement op de stedelijke begraafplaats te wijzigen. De wildgroei van allerlei voorwerpen rond bepaalde grafzerken moet worden aangepakt.

"Vandaag is er in het gemeentelijk reglement enkel aandacht voor de soort en wijze waarop men beplantingen aanbrengt bij grafzerken", zegt sp.a-gemeenteraadslid Jean-Pierre Meyers. "We merken echter dat mensen veel meer zaken plaatsen dan enkel planten. Dit zorgt ervoor dat er een wildgroei komt en de stedelijke begraafplaats niet langer ordentelijk is."

Concreet stelt de sp.a voor dat het reglement wordt aangevuld met een passage die stelt dat er rond de graven geen afsluitingen of omheiningen mogen gemaakt worden. Ook het plaatsen van bankjes is uit den boze. Verder wil sp.a dat er duidelijk in het reglement vermeld wordt dat er tussen en rond de graven en graftekens geen beplantingen, bedekkingsmaterialen of andere voorwerpen mogen aangebracht of geplaatst worden.

"We beseffen dat iedereen op een andere manier rouwt", zegt Jean-Pierre Meyers. "Maar met het aanpassen van het reglement willen we echter één en ander duidelijk aflijnen. Het plaatsen van voorwerpen zal nog steeds kunnen, maar niet meer rond en buiten het eigenlijke grafzerk. Dit moet ervoor zorgen dat alles mooier afgelijnd wordt ten opzichte van vandaag."

© www.krantvanblankenberge.be