Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 27/11/2015 Karmelietessenklooster krijgt herbestemming met woongelegenheden In Blankenberge is deze week op het schepencollege de eerste fase goedgekeurd voor de functionele herdefiniëring van het Karmelietessenklooster. Er komt een zorgklooster en een gedeelte van de huidige gebouwen krijgt een woonbestemming. In een tweede fase wordt een project met nieuwe woongelegenheden gerealiseerd, in een gedeelte van de oorspronkelijke kloostertuin. Karmelietessenklooster krijgt herbestemming met woongelegenheden

"Gezien de reële situatie van de ontkerkelijking van de samenleving en het feit dat er minder en minder religieuze roepingen zijn, hebben we samen met de geloofsgemeenschap reeds jaren geleden nagedacht over mogelijke alternatieve bestemmingen voor de Karmel", zegt burgemeester Patrick De Klerck.

"Deze alternatieven werden destijds in het Bijzonder Plan van aanleg ingeschreven. In functie van de reeds toen geboden mogelijkheden, werd nu een concreet projectvoorstel door het College goedgekeurd. De aanvraag heeft betrekking op de reconversie van het bestaande Karmelietessenklooster te Blankenberge, een complex dat dateert van 1931. In een latere fase zal de nieuwbouw aan het College worden voorgelegd."

Gezien het steeds de bedoeling was om de zusters ter plaatse te laten wonen, werd er gezocht naar een zo ideaal mogelijke oplossing. Deze oplossing bestaat erin dat het voorhuis, aan de Koning Albert-laan, welk momenteel functioneert als ontvangstgebouw van de zusters met allerhande faciliteiten, zal worden omgevormd tot een zorgklooster. Dit concretiseert zich in een klooster, dat volledig functioneert zoals het huidige klooster, maar dan wel met een optimalisatie van de oppervlakte en met alle ergonomische en hedendaagse eisen voor ouderlingenzorg, rekening houdend met de steeds ouder wordende kloostergemeenschap.

Het vernieuwde klooster, behoudt alle functies, zowel voor ontvangst als zijn werking en is voorzien van 15 kamers. Deze kamers zijn alle conform de huidige normeringen mbt mindervaliden en ouderlingen en worden telkens voorzien van individuele sanitaire voorzieningen. De kapel blijft integraal behouden en in dienst, evenals de daaraan gekoppelde functies zoals koor, enz ...

Door de optimalisatie van de oppervlakte, werd er conform het BPA gezocht naar alternatieve invullingen voor de delen van het klooster die na verbouwing van het voorhuis zouden komen leeg te staan. De invulling welke nu is vergund bestaat uit 6 grondgebonden woningen, 10 appartementen en 4 lofts in de zolders. Om de architectuur van het bestaande klooster zoveel mogelijk te respecteren, is er getracht om zoveel mogelijk binnen het oude volume te blijven. De metselwerkgevel blijft bestaan, maar wordt als het ware doorgeponst met de nieuwe functionele raamopeningen en inpandige terrassen.

De na-oorlogse verbinding welke werd bijgebouwd achteraan tussen de twee kloostervleugels zal worden vervangen door een stukje nieuwbouw, met daarin de vertikale circulatie, lift en trap voor de ontsluiting van de appartementen. Dit nieuwe portiek zal tevens dienstdoen als toegang naar de vernieuwde pandtuin, die de grondgebonden woningen ontsluit.

"Het is dus zo dat de huidige beschikbare ruimte voor de zusters aanzienlijk wordt ingeperkt, met dien verstande dat hun deel van de woonomgeving met een stukje van de tuin ommuurd blijft", zegt de burgemeester. "Een gedeelte van de kloostermuur langs de Koning Albertlaan-I-laan zal wel worden afgebroken en langs de Waffelaertlaan wordt er ook een toegang gecreëerd waardoor de huidige kloostertuin een nieuwe groene long zal betekenen voor de buurt."


Karmelietessenklooster krijgt herbestemming met woongelegenheden
Karmelietessenklooster krijgt herbestemming met woongelegenheden.
(foto met dank aan Pascal Peeters)
© www.krantvanblankenberge.be