Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 30/11/2015 Brandweer huldigt verdienstelijke leden op Barbarafeest
Brandweer huldigt verdienstelijke leden op Barbarafeest
v.l.n.r. luitenant geneesheer Jan Albrecht, kapitein Dirk Maertens, postoverste kapitein Marc De Langhe, korporaal Johan Maene, zonecommandant Filiep Dekiere, burgemeester Patrick De Klerck en kapitein Francis Daniaux.
Het brandweerkorps van Blankenberge, dat sinds 1 januari 2015 deel uitmaakt van de Zone 1 West-Vlaanderen, vierde afgelopen zaterdag haar Barbarafeest. Van deze jaarlijkse samenkomst werd gebruik gemaakt om enkele verdienstelijke brandweerlieden in de bloemetjes te zetten.

De huldiging vond plaats in de brandweerkazerne in aanwezigheid van zonecommandant Filiep Dekiere en burgemeester Patrick De Klerck. Vier brandweerlieden met een flink palmares achter hun naam kregen een ereteken en een oorkonde.

Korporaal Johan Maene mocht de 'Gouden Medaille in Orde van Leopold II' in ontvangst nemen. Kapitein Dirk Maertens, kapitein Francis Daniaux en luitenant geneesheer Jan Albrecht kregen de medaille overhandigd 'Ridder in de Orde van Leopold II'.

Na het officiƫle gedeelte en het nemen van de foto konden de zeventigtal aanwezigen aan tafel. Het Barbaramenu stond die avond in het teken van Italiaanse lekkernijen. Achteraf werd er nog een stevig feestje gebouwd tot in de vroege uurtjes.

Naast de gelauwerden die aanwezig waren op het Barbarafeest, komen er nog twee andere brandweerlieden in aanmerking voor een ereteken. Ere-onderluitenant Dirk Vanherp die in dienst was van 1976 tot 2013 krijgt de medaille 'Ridder in de Orde van Leopold II'. Korporaal Marc Aspeslagh ontvangt de Burgerlijke Medaille 2de Klasse voor een loopbaan van meer dan 25 jaar.

© www.krantvanblankenberge.be