Krant van Blankenberge | Cultuur
Blankenberge: 01/12/2015 - Auteur Christel Bedert WO I gaat digitaal met de Krant van Blankenberge Grootse herdenkingsactiviteiten werden opgestart in 2014 toen het precies 100 jaar geleden was dat de Groote Oorlog zijn begin kende. Veel wordt verwacht op 11 november 2018 als 100 jaar einde van Wereldoorlog I wordt gevierd. Maar hoe zit het halfweg deze periode anno 2015-2016? Schepen van Erfgoed Philip Konings en stadarchivaris Pieter Deschoolmeester geven een round up van vier jaar oorlogsherdenking. ★ ★ ★

"Van de viertalige wandel- en fietsbrochure hebben we 4500 exemplaren moeten laten bijdrukken", aldus een tevreden schepen en stadsarchivaris. En het is niet dat de brochures kwistig worden uitgedeeld. "Ze worden verdeeld via het Epoque Centrum, de Bibliotheek, CC De Benne, de Dienst Toerisme en het Stadhuis. Ook de duiding gevende kubussen op het parcours trekken de aandacht."

★ ★ ★

De 160 pagina tellende publicatie 'Blankenberge en Uitkerke Bezet 1914 – 1918' is goed op weg om een echte collectors item te worden. Van de 500 gedrukte exemplaren blijven nog slechts een 100-tal boeken over ... en er worden er geen bijgedrukt. Geïnteresseerden die het naslagwerk alsnog willen aanschaffen zullen zich moeten reppen ...

★ ★ ★ Tentoonstelling Blankenberge en Uitkerke Bezet 1914 – 1918

De Tentoonstelling Blankenberge en Uitkerke Bezet 1914 – 1918, die in vier verschillende stadsgebouwen te zien was, gaat ondertussen een tweede leven leiden. "We hebben een aantal panelen in bruikleen gegeven aan verschillende scholen met als doelstelling een beurtrol in te stellen zodat alle scholen aan bod komen, bovendien kan eenieder die de kans niet heeft gekregen de tentoonstelling live te gaan bezoeken, ze nu online gaan bezichtigen", zo licht schepen Philip Konings toe.

En vervolledigt stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester: "Via de website www.blankenberge.be/degrooteoorlog stap je zo de geschiedenis in. Het campagnebeeld, de marcherende soldaten in de Kerkstraat, stellen eerst kort de wandeling, fietsroute en publicatie voor, daarna klik je zo de virtuele tentoonstelling binnen. De expo was opgebouwd via verschillende thema's. Dat werd op de site behouden. De virtuele expo vormt de ideale voorbereiding voor wie de wandel- of fietstocht wil ondernemen."

★ ★ ★

Nieuw in de herdenking van de Groote Oorlog is het educatief pakket. Dat bevat een kant-en-klaar, lessenpakket geschikt voor de derde graad lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. Het werd opgemaakt door leerkrachten en oud-leerkrachten Kate Decoster, Frederika Ducheyne, Sofie Easton, Magali Hawkins, Freddy Pas en Sofie Van Damme. Het pakket omvat een werkboek voor de leraar, werkblaadjes, opdrachten en een bronnenbundel voor de leerlingen. "We hechten veel belang aan de bronnenbundel", benadrukt de stadsarchivaris. "De bundel bestaat uit meer dan 100 bronnen afkomstig van zowel het stadsarchief als privéverzamelingen. Ze omvat zowel foto's, strips, paspoorten, affiches, facturen, nota's van het college en gemeenteraad, ander tekstmateriaal onder andere een interview met Alfons Staelens die als kind in 1918 nog bewust de bevrijding heeft meegemaakt."

Een groot deel van het lespakket omvat nationale en internationale gebeurtenissen omtrent de Groote Oorlog, een kleiner luik spitst toe op de gebeurtenissen in Blankenberge zelf. "Waardoor het ook voor scholen buiten Blankenberge nauw op de lessenreeksen rond de Wereldoorlogen kan aansluiten", aldus schepen Philip Konings.

★ ★ ★ WO I gaat digitaal met de Krant van Blankenberge

Het meest recente initiatief die de Groote Oorlog bij de nieuwe generaties levendig houdt is de Oorlogskroniek. De stad sloeg daarvoor de handen in elkaar met onze eigenste digitale Krant Van Blankenberge. Die geeft maandelijks een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan op dezelfde datum precies 100 jaar geleden.

"We zijn gestart in juli 2015 en laten de kroniek lopen tot het einde van de herdenkingen op 11 november 1918", zegt stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester. De kroniek verschijnt alles samen in 40 edities op de Krant van Blankenberge. Er is ook een rechtstreekse link via www.krantvanblankenberge.be. "De kroniek is opgebouwd met oog voor evenwicht tussen tekst en illustratie. Er is opnieuw een gedetailleerde bronvermelding. Als lezer stap je door het gebruik van de tegenwoordige tijd rechtstreeks mee in het verhaal dat dag op dag berichten brengt met een tijdverschil van 100 jaar." Een stille hoop van de stadsarchivaris is in november 2018 de Oorlogskroniek te kunnen afsluiten in boekvorm.

★ ★ ★

Maar voor het zover is staat ook in 2016 en 2017 heel wat te gebeuren. Blikvanger worden de activiteiten rond het vliegveld en de twee bunkers in Uitkerke. Er komst een belevingsexpo rond het vliegveld, een waarop je de oorlog zal kunnen ruiken, zien, voelen en horen. "De expo zal wellicht de eerste zijn die in de nieuwe exporuimte van het CC Casino zal plaats vinden", zo geeft de schepen ons nog mee. "De tentoonstelling legt niet alleen de focus op het vliegveld dat rond het einde van de oorlog werd aangelegd en waarvan de structuur op luchtfoto's nog duidelijk te zien is, er is ook een maquette in de maak en de thematiek werd grondig uitgebreid. Je zal de oorlog zo kunnen binnen stappen." De tentoonstelling zal tot stand komen in samenwerking met de Kring Officieren en de vrijwilligers van De Benne.

★ ★ ★

In 2018 worden de oorlogsherdenkingen afgerond, maar voor de stadsarchivaris betekent dit niet dat hij vanf dan op zijn lauweren mag rusten. "In 1270 ontving Blankenberge zijn stadsrechten. In 2020 is dat precies 750 jaar geleden. Er zijn festiviteiten op til en die zijn we nu al volop aan het voorbereiden ...", aldus Pieter Deschoolmeester.

© www.krantvanblankenberge.be