Krant van Blankenberge | Cultuur
Blankenberge: 04/12/2015 Blankenbergse leesclub 'wanhopig' op zoek naar mannen Vijfmaal per jaar komen er in de Literatuurkamer van de Blankenbergse Bibliotheek een aantal fervente boekenliefhebbers samen om hun leeservaringen met elkaar te delen. Ze, want het zijn voornamelijk dames, lezen dezelfde romans die achteraf tijdens de gezellige bijeenkomsten worden geanalyseerd, geëvalueerd en bediscussieerd.

De leesclub met de toepasselijke naam 'De Verdieping' zag het levenslicht in 1999. Zestien jaar en een zeventigtal boeken later komt het literair clubje nog steeds bijeen met een frequentie van vijf avonden per jaar. Carine Slabbinck leidt van bij de start alles in goede banen. Zo neemt ze de taak op zich om de sessies voor te bereiden. "Op dit ogenblik telt onze leesclub een 18-tal boekenliefhebbers, waaronder zelfs nog enkele die er van meet af aan bij waren", vertelt Carine Slabbinck. "Het zijn haast allemaal vrouwen ... ondertussen een hecht groepje."

Blankenbergse leesclub 'wanhopig' op zoek naar mannen

Bibliothecaris Christine De Prest haakt in. "De reden dat mannen zich niet aangesproken voelen heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze eerder informatieve boeken lezen in tegenstelling tot vrouwen die veel meer romans lezen. Nochtans willen we niet liever dan dat er mannen lid worden van de leesclub. Hun inbreng zou ongetwijfeld een meerwaarde kunnen betekenen tijdens de boekbesprekingen."

Wie zich engageert tot de leesclub krijgt aan het begin van het leesseizoen een lijstje met vijf boeken voorgeschoteld. "De titels worden gekozen in nauw overleg met onze bibliothecaris", zegt Carine Slabbinck. "Vaak is het zo dat er rekening wordt gehouden met auteurs die in de loop van het jaar een lezing komen geven. Onlangs was Peter Terrin te gast op de literaire avond 'Het Hoogste Woord', wel van hem hebben we 'Monte Carlo' gelezen. Het verhaal speelt zich af in 1968 net voor de start van de Grand Prix Formule 1 in Monaco." Christine vult aan: "Als je het mij vraagt echt wel een boek waar ook mannen een woordje kunnen over meepraten."

"Eén van de voornaamste punten bij het kiezen van de te lezen boeken is dat er achteraf voldoende gesprekstof is", benadrukt Carine. "Dat is zeker het geval bij het boek 'Woesten' van Kris Van Steenberge dat we vanavond behandelen. Niet toevallig was de auteur hier vorige maand nog te gast om een zeer gesmaakte lezing te geven over zijn gelauwerde en met prijzen overladen debuutroman. De oorlogsroman 'Woesten' heeft enorm veel invalshoeken waardoor het straks best wel boeiend kan worden."

Wij worden door bibliothecaris Christine De Prest uitgenodigd om vanavond de leesclub bij te wonen. Iets waar we graag op in gaan. De meeste dames arriveren ruimschoots op tijd en zo te zien kijken ze echt wel uit naar deze boekbespreking. Carine Slabbinck opent de twee uur durende bijeenkomst stipt om 19:30 uur en mag meteen twee nieuwe leden (alweer vrouwen) verwelkomen in de leesclub. Vervolgens krijgen de leden één voor één de kans hun mening over het boek 'Woesten' van Kris Van Steenberge toe te lichten. Héél uitzonderlijk zitten de dames deze keer op één lijn. De oorlogsroman wordt unaniem de hoogte in geprezen als: een vlot leesbaar boek met een prachtig en knap opgebouwd verhaal, bovendien op ouderwetse, haast ambachtelijke, wijze geschreven. Een echt pareltje met een happy end dat door het gezelschap bestempeld wordt als de absolute favoriet van 2015.

Halverwege de avond worden de dames verwend met een glaasje Advokaat van Filliers en speculaaskoekjes. "We hebben er een goede gewoonte van gemaakt om telkens iets anders aan te bieden op de leesavond", zegt Carine Slabbinck. "Meestal zorgt Christine voor een natje en een droogje die aan bod komt in het boek. Dit keer is dat niet het geval en is er gekozen voor typische producten uit grootmoeders tijd." Na de traktatie worden de personages uit het boek besproken, en alweer is er eensgezindheid in de groep. Het wordt nu wel duidelijk ... leesclub 'De Verdieping' heeft onmiskenbaar nood aan enkele mannen met een mening.

Ben je een echte boekenwurm, en wil je graag in groep met anderen van gedachten wisselen over dezelfde gelezen romans? Dan nodigt de leesclub 'De Verdieping' je uit om vrijblijvend eens te komen proeven. De eerstkomende bijeenkomst waar het boek 'De interessanten' van Meg Wolitzer wordt uigediept gaat door op woensdag 17 februari 2016 om 19:30 uur in de Bibliotheek, gevestigd in de Onderwijsstraat 17 te Blankenberge.

© www.krantvanblankenberge.be