Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 05/12/2015 Nieuw woonzorgdorp op site achter financiëngebouw Het OCMW van Blankenberge heeft plannen om een volledig nieuw woonzorgdorp te realiseren op de site gelegen achter het financiëngebouw. Het woonzorgdorp moet tegen 2025 het huidig woon- en zorgcentrum De Strandjutter vervangen. Nieuw woonzorgdorp op site achter financiëngebouw

"Het is zo dat ons huidig woon- en zorgcentrum niet langer voldoet aan alle verplichtingen van de nieuwe criteria die worden opgelegd, zodoende dat we De Strandjutter op termijn zullen moeten verlaten", zegt OCMW-voorzitter Ivan De Clerck.

"We hebben ondertussen reeds een aantal stappen gezet en op dit moment is het zo goed als zeker dat de nieuwe locatie voor de realisatie van een volledig nieuw woonzorgdorp zou worden ingepland achter het financiëngebouw, meer bepaald waar zich nu de grote parking voor autobussen bevindt.", aldus Ivan De Clerck.

Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden in deze omgeving zijn. Zo zal de site, die vooral bestaat uit gebouwen van openbaar nut, volledig worden herschapen in een soort van parksfeer. Tevens bestaat er een grote kans om op deze plek ondergronds parkeren mogelijk te maken.

"Wat betreft de invulling van het woonzorgcentrum zelf, daar gaan we extra zorg besteden aan dementie in al zijn facetten", aldus de OCMW-voorzitter. "Ook het kortverblijf waar steeds meer nood aan is zullen we daar opstarten. Het is ook de bedoeling dat er op de nieuwe woonzorgsite een groot aantal zorg gerelateerde voorzieningen komen. Om ons te begeleiden in het stappenplan voor de realisatie van het nieuw woonzorgdorp doen we beroep op Probis, het kennis- en expertisecentrum voor de zorg- en welzijnssector."

De Bollaard die zich in de onmiddellijke bevindt moet nog meer dan nu de 'place to be' worden voor beginnende zorgbehoevende senioren. De voorzieningen voor wat betreft ontspanningsmogelijkheden en de vrijwilligerswerking zal op deze plek verder worden uitgebouwd.

© www.krantvanblankenberge.be