Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 08/12/2015 Groen licht voor nieuwbouw in de kloostertuin Het college van burgemeester en schepenen keurde eerder al de eerste fase goed van de functionele herdefiniëring van het karmelietessenklooster waarbij het bestaande kloostergebouw wordt omgebouwd tot woonproject. Deze week werd het licht op groen gezet voor de realisatie van een nieuwbouwproject in de kloostertuin.

"De aanvraag heeft betrekking op de ontwikkeling van een nieuwbouw in de kloostertuin van het karmelietessenklooster", zegt burgemeester Patrick De Klerck. "Het eerder goedgekeurde dossier omvat de reconversie van het bestaande kloostergebouw naar een woonproject in combinatie met units voor de kloosterzusters. In de nieuwe aanvraag wordt de bestaande tuinmuur op enkele plaatsen doorbroken. De openingen zullen functioneren als doorgang voor niet-mechanisch verkeer en als publieke toegangsweg voor het parkje."

Centraal binnen de site staat het nieuwe gebouw in een kruisvorm, waarbij de hoogte wordt afgebouwd naar de kloostermuur toe in oostelijke en zuidelijke richting. In totaal krijgt het nieuwbouwproject een hoogte van vier bouwlagen die naar de zijdelingse en achterste perceelgrens afgebouwd wordt naar twee bouwlagen, conform de mogelijkheden van het Bijzonder Plan van Aanleg. De bebouwing wordt centraal voorzien en blijft 12 meter van de perceelgrenzen.

Groen licht voor nieuwbouw in de kloostertuin

Op het gelijkvloerse niveau komen diverse clusters waarbij wandelpaden het geheel doorkruisen. Vanaf de eerste verdieping krijgt het gebouw een kruisvorm waarbij de wandelpaden deels overbouwd worden. Ter hoogte van de uitlopende armen van de kruisvorm wordt gezorgd voor een hogere begroeiing zodat er een groene barrière ontstaat ten opzichte van de aanpalende bebouwing. De voorkomende verharding binnen de site wordt zo beperkt mogelijk gehouden teneinde de groenvoorzieningen voorrang te bieden. Het volledige project krijgt ook een kelder voor een ondergrondse parkeergarage in combinatie met een gemeenschappelijke afvalberging en private bergingen. De toegang tot deze garage wordt voorzien vanuit de Mgr. Waffelaertlaan.

Het bouwproject zal in totaal 42 woongelegenheden huisvesten: 8 éénslaapkamerappartementen, 27 tweeslaapkamerappartementen en 7 drieslaapkamerappartementen. Wat betreft materiaal wordt gekozen voor witgrijze bakstenen voor de onderste bouwlagen, refererend naar de massieve baksteenbouw van de kloostergebouwen terwijl de bovenste bouwlagen uitgevoerd zullen worden in geprofileerde aluminium gevelplaten in een gouden kleur. De platte daken worden aangelegd als groendaken.

"Niettegenstaande het nieuwbouwproject een min of meer privaat karakter krijgt, dient opgemerkt dat door het openbreken van de kloostermuur de site doorgankelijk gemaakt wordt waardoor er een relatie ontstaat met de onmiddellijke omgeving", aldus de burgemeester. "De groenvoorziening zal op deze manier een meerwaarde betekenen voor de hele buurt. De ruimtelijke omgeving zal zich kenmerken door hoofdzakelijk meergezinswoningen bestaande uit vier bouwlagen met een plat dak. Ten zuiden van de site komen voornamelijk eengezinswoningen. De totale bezetting van het terrein bedraagt na uitvoering van beide bouwaanvragen 37 procent."

© www.krantvanblankenberge.be