Krant van Blankenberge | Erfgoed
Blankenberge: 10/12/2015 Erfgoedcel Kusterfgoed operationeel Vanaf januari 2016 gaat de nieuwe erfgoedcel Kusterfgoed definitief van start met haar werking. Ze zal de lokale actoren die begaan zijn met erfgoedwerking in de kustregio bijstaan met expertise en praktische ondersteuning. De voorbije maanden werd de organisatiestructuur op punt gezet, werd personeel in dienst genomen en werd voor kantoorruimte gezorgd.
Hannelore Neyt en Sara Huycke
Links deskundige Hannelore Neyt, rechts coördinator Sara Huycke.

Kusterfgoed is een samenwerkingsverband tussen Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. De erfgoedcel werkt met dotaties van de Vlaamse Overheid en van de gemeenten, die bijdragen a rato van hun inwoneraantal. Hilde Veulemans (Oostende) en Philip Konings (Blankenberge) zijn voorzitter en secretaris.

"Administratief heeft het heel wat voeten in de aarde gehad om de erfgoedcel op te starten, maar nu kunnen we echt van start gaan met de serviceverlening aan onze erfgoedverenigingen", zegt schepen voor erfgoed Philip Konings. "De vier deelnemende gemeenten delen duidelijk dezelfde visie om het lokale cultureel erfgoed vanuit een integrale en geïntegreerde visie te ontsluiten."

Kustefgoed is gehuisvest in een kantoor gelegen in de Wandelaarkaai 7, Pakhuis 61 in Oostende. Contactpersonen zijn coördinator Sara Huycke en deskundige Hannelore Neyt. Hun taak bestaat erin de kennis en expertise die aanwezig is in de verenigingen te ondersteunen en nieuwe impulsen te geven, alsook de samenwerking tussen de vier gemeenten te verhogen.


Kusterfgoed lanceert meteen een aantal interessante initiatieven

• Vanaf het voorjaar van 2016 kunnen lokale erfgoedspelers, professioneel of vrijwillig, in groep of individueel, projectsubsidies aanvragen bij de erfgoedcel. Initiatiefnemers krijgen zo dat broodnodige duwtje in de rug om hun cultureel-erfgoedproject te realiseren. Dit kan voor publieksprojecten zoals tentoonstellingen of publicaties, maar ook voor acties die grotendeels achter de schermen plaatsvinden (bijvoorbeeld de opmaak van een inventaris of een restauratieproject).

• Ook op logistiek vlak biedt de erfgoedcel vanaf 2016 ondersteuning door middel van een eigen uitleendienst. Hier kunnen materialen die nodig zijn voor de uitvoering van cultureel-erfgoedprojecten, zoals een scanner, een fotografieset of een audiorecorder, worden uitgeleend.

• De erfgoedcel heeft, naast het bieden van deze ondersteunende diensten, ook een loketfunctie. Lokale erfgoedspelers of -liefhebbers kunnen er steeds met hun vragen over cultureel erfgoed terecht.

• De erfgoedcel informeert en adviseert de lokale erfgoedgemeenschappen over de zorg voor hun cultureel erfgoed en helpt dit bekendmaken bij het brede publiek. Zo worden de lokale erfgoedspelers en hun collecties via een online erfgoedwijzer op de website van Kusterfgoed in kaart gebracht.

• Daarnaast werkt de erfgoedcel samen met diverse partners ook zelf projecten uit. 2016 staat in het teken van de zeezegeningen. Dit kwetsbare erfgoed wordt in samenwerking met Leca op professionele wijze verzameld en voorgesteld.

• Tot slot wordt ook meegewerkt aan Erfgoeddag die in 2016 in het teken staat van rituelen. Dit thema wordt kusteigen ingevuld door typische kustrituelen, van liedjes over kledij naar gebruiken, te verzamelen en voor te stellen.

© www.krantvanblankenberge.be