Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 12/12/2015 Stedelijke Academie site wordt Huis van het Kind Ouders die met vragen zitten over de ontwikkeling, de gezondheid en de opvoeding van hun kroost kunnen in de nabije toekomst terecht in het 'Huis van het Kind'. Het nieuw initiatief met betrekking tot kinderen uit de leeftijdscategorie 3 tot 12 jaar zal geïnstalleerd worden op de site waar momenteel de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord is gehuisvest. De Academie die de laatste jaren door het steeds groeiend aantal leerlingen figuurlijk uit zijn voegen barst, verhuist naar het voormalig financiëngebouw. Stedelijke Academie site wordt Huis van het Kind

"Het 'Huis van het Kind' wordt een lokaal informatie- en ondersteuningsplaats die een antwoord zal bieden op de diverse behoeften van veel ouders van kinderen tussen 3 en 12 jaar", zegt schepen voor sociale zaken, Daphné Dumery. "We willen een laagdrempelig en gratis aanbod voor onze gezinnen op een centrale plaats die het bestaand aanbod van lokale organisaties samenbrengt. Deze plek hebben we gevonden in de De Smet de Naeyerlaan op de site van de Academie die binnen dit en afzienbare tijd komt leeg te staan."

Het concept 'Huis van het Kind' zal steunen op drie pijlers: preventieve gezondheidszorg, ontmoeting & sociale cohesie en opvoedingsondersteuning. "Onze betrachting is, een mooie wisselwerking te verkrijgen tussen de professionals, vrijwilligers, ouders en kinderen", zegt schepen Daphné Dumery. "We gaan daarvoor beroep doen op onze lokale organisaties. Binnenkort zitten we aan tafel met de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het OCMW, de Preventiedienst en het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Kapoentje. Samen met hen willen we het concept 'Huis van het Kind' uitwerken met een zo laag mogelijk budget. We zijn er ons uiteraard wel van bewust dat de infrastructurele werken aan het gebouw wat geld zullen kosten, maar de investeringen zullen ongetwijfeld lonen in de strijd tegen kansarmoede bij kinderen", besluit de bevoegde schepen.

© www.krantvanblankenberge.be