Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 13/12/2015 Masterplan Blankenbergs gebouwenpatrimonium Het college van burgemeester en schepenen van de stad Blankenberge heeft zaterdagvoormiddag in hotel Aazaert haar masterplan voorgesteld. Het masterplan geeft duidelijkheid over een aantal stedelijke projecten die binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd. Het bevat de toekomstige invulling en visie voor de verschillende gebouwensites van de stad en OCMW. Masterplan Blankenbergs gebouwenpatrimonium

Het masterplan voor het patrimonium van de stad Blankenberge is opgesplits in drie deelzones: de Oostzone, het Centrum en zone Uitkerke. Voor alle duidelijkheid de projecten die aan bod komen zijn reeds opgestart, of zullen nog worden opgestart tijdens deze legislatuur. Bedoeling van het masterplan is betere dienstverlening en klantgerichtheid, hogere leefbaarheid en levenskwaliteit en het creëren van een aantal clusters onder andere op het gebied van vrije tijd en welzijn.

Alhoewel sommige van de projecten elkaar overlappen gaan we proberen om zone per zone duidelijkheid te scheppen over de toekomstplannen. We beginnen in de Oostzone.

Eén van de belangrijke dossiers de komende jaren in deze zone is de realisatie van een golf en een recreatiezone waar ook woonentiteiten komen. De onderhandelingsfase daarvoor is reeds opgestart.

Een tweede grote ingreep in zone Oost is de herziening van het 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan 1'. In deze omgeving wordt een vrijetijds- en een welzijnscluster gerealiseerd. Er komt een nieuw zwembad, een skateplaza en een nieuw sportcentrum. De eerste steenlegging van het nieuw functioneel zwembad is voorzien in 2017. Het huidig Noordzeebad en de oude Sportdoze worden afgebroken om ruimte te maken voor woonprojecten. Het financiëngebouw zal eens dat Het Zandschooltje deze locatie heeft verlaten onderdak bieden aan de Jeugddienst en de Stedelijke Academie. Het aanbod van de academie zal naast muziek en woord worden uitgebreid met beeldende kunst. Tenslotte zal er op deze site een nieuw woonzorgdorp komen. De eerste fase daarvoor zou starten in 2020. Tegen 2025 zouden de residenten van De Strandjutter daar naar toe kunnen. In een tweede fase tussen 2025 en 2030 worden alle zorggerelateerde diensten voorzien. De huidige woonzorgzone De Strandjutter met inbegrip van De Bezaan zou na de verhuis worden verkaveld voor villabouw.


Masterplan Blankenbergs gebouwenpatrimonium Definitieve oplossing voor jeugdhuis

Wat betreft de zone Centrum, ook daar staan er de komende jaren enkele nieuwe projecten op stapel. De verhuis van de Stedelijke Academie maakt dat er op deze plek ruimte vrij komt voor een nieuw initiatief. Het gebouw dat centraal gelegen is in onze stad zal worden ingevuld met het 'Huis van het Kind'. Ouders van kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 12 jaar zullen er in de nabije toekomst terecht kunnen met al hun vragen rond de ontwikkeling, de gezondheid en de opvoeding van hun kroost.

Een ander project is de Centrumzone is de installatie van het Sociaal Huis in het voormalig Rijkswachtgebouw. De werken daarvoor zijn nu reeds aan de gang en zouden klaar zijn ergens tegen eind 2016.

Het gebouw pal ernaast, de voormalige conciërgewoning, wordt in een eerste fase ingericht als tijdelijk Jeugdhuis. Het is de bedoeling dat de Jeugdraad eerst de kans krijgt om na te gaan welke werking ze werkelijk willen. In een latere fase, in de volgende legislatuur, wordt het gebouw gesloopt. Er zal een 'Publiek-Privaat Samenwerkingsproject' worden opgestart om op deze plek een zeer beeldbepalend gebouw te realiseren die zal bestaan uit woongelegenheden in combinatie met ruimte voor stads- en OCMW-diensten. Ook het Jeugdhuis zal in dit gebouw een definitieve plaats krijgen. Terzelfdertijd zou het plein voor het stadhuis en het kerkplein heraangelegd worden in synergie met het stationsplein. Er zal tevens worden onderzocht of er daar eventueel ondergrondse parkeerfaciliteiten kunnen ontwikkeld worden. Wat wel reeds vaststaat is de uitbreiding aan parkeerruimte voor het ontvangen van de shuttlediensten in functie van het cruisetoerisme.

Masterplan Blankenbergs gebouwenpatrimonium

Nog een groot dossier in de Centrumzone is het Casino en de King Beach. Het Casino zal grondig worden gerenoveerd zodat de levensduur nog een aantal jaren kan worden verlengd. Voor de invulling van de King Beach-site is een studiebureau aangesteld. Absolute voorwaarde in het dossier is dat de Strandreddingsdienst er opnieuw wordt in ondergebracht en er mogelijkheid is tot het ontwikkelen van horeca faciliteiten. Er wordt tevens gedacht om daar een evenementenplein te realiseren.

Een ander project dat nu reeds is gestart is het samenvoegen van de diensten cultuur, toerisme en evenementen in het voormalig postgebouw in de Hoogstraat en de nieuwe expositieruimte die er komt op de benedenverdieping van het CC Casino. Ook de station site krijgt stilaan vorm. In een eerste fase, tegen het krokusverlof 2016, zal het parkeergebouw met een capaciteit van een 700-tal wagens in gebruik worden genomen. Tenslotte, voor wat betreft de Centrumzone, wordt er in nauw overleg met de kerkfabriek uitgekeken wat er met de Sint-Rochuskerk zal gebeuren. In 2016 worden er rond dit punt definitieve knopen doorgehakt.


Masterplan Blankenbergs gebouwenpatrimonium Oude begraafplaats verdwijnt in 2026

Als laatste zetten we nog even op een rijtje wat er in de zone Uitkerke staat te gebeuren. Jeugdherberg De Wullok zal gefaseerd gerenoveerd worden. In een eerste fase zal het reftergebouw van de school Zilvermeeuw worden gesloopt. Nog voor het eind van deze legislatuur zal er op die plek gestart worden met een nieuwbouw jeugdherberg. Eens dat dit klaar is zal het huidig gebouw grondig worden aangepakt. Beide gebouwen zullen op termijn aan elkaar gelinkt worden en moeten zorgen voor meer kamers met betere faciliteiten.

De site van het Q8 tankstation zal eens dat de attesten van OVAM zijn afgeleverd voor de sanering worden aangekocht door de stad. Deze buurt krijgt nieuwe parkeermogelijkheden ten behoeve van de omwonenden en de handelszaken. Op lange termijn wordt in Uitkerke ook de sportzaal d'Hoogploate afgebroken. Op deze plek wordt ruimte geschapen voor woonontwikkeling. Finaal worden er vanaf volgend jaar geen bijzettingen meer toegelaten op de oude begraafplaats. De begraafplaats zal wel toegankelijk blijven. Vanaf 2022 zal worden overgegaan tot ontruiming. In 2026 gaat de oude begraafplaats definitief dicht en wordt er een nieuwe bestemming gegeven aan deze site.

In dit artikel hebben we gepoogd de krachtlijnen van het masterplan voor wat betreft het patrimonium voor te stellen. Begin volgend jaar zal het stadsbestuur haar masterplannen bekend maken rond de thema's mobiliteit en evenementen.

© www.krantvanblankenberge.be