Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 15/12/2015 Samenwerken is het toverwoord Het zat er reeds een tijdje aan te komen. De huidige loods waar momenteel een aantal carnaval wagens worden gebouwd gaat binnen dit en afzienbare tijd tegen de vlakte om plaats te ruimen voor het nieuw stations project. Geld voor de bouw van een nieuwe loods is er volgens het stadsbestuur niet.

Vorig schepen van carnaval Johan Van Eeghem werkte wel een plan uit waarbij wagenbouwers die zelf op zoek gaan naar een onderkomen jaarlijks kunnen rekenen op een premie van 1.500 euro. Ondertussen zijn er reeds een aantal verenigingen in geslaagd op een loods te huren op een privédomein en zodoende ook een aanvraag hebben ingediend voor het verkrijgen van de subsidie.

Samenwerken is het toverwoord

Naast deze tegemoetkoming wordt er achter de schermen verder gezocht naar meerdere oplossingen. "Huidig schepen van carnaval, Daphné Dumery, is met het idee gekomen om een loods-project te laten financieren via crowdfunding", Carlos De Deyne, voorzitter van de Confrérie. "Eens er genoeg startkapitaal is kan er met het plan naar een financiële instelling worden gestapt voor het aanvragen van een lening. Toekomstgericht zou er geopteerd worden voor het verwerven van een stuk grond en het bouwen van een nieuwe multifunctionele loods."

Op dit moment is er een kleine kern aan het brainstormen, maar het is de bedoeling dat dit wordt opengetrokken naar alle carnavalsverenigingen. "De loods zou immers niet enkel dienen voor wagenbouwers alleen", aldus Carlos De Deyne. "Men denkt in de richting om boven de loods een ruimte te voorzien waar ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden die inkomsten genereren. De loods zelf zou op bepaalde tijdstippen ook voor een stuk worden onderverhuurd, eventueel om wagens te kunnen bouwen voor de andere stoeten."

Crowdfunding biedt de mogelijkheid aan iedereen die het project genegen is om er in te stappen door het storten van een klein of groot bedrag. De initiatiefnemers hopen dat het plan een groot draagvlak krijgt, niet alleen door inbreng van de carnavalsverenigingen maar ook door steun van de lokale middenstand en horeca, die toch jaarlijks de vruchten plukken van de vier dolle dagen.

Het project zal de komende maanden onder de aandacht worden gebracht en verder worden toegelicht. Ondertussen wordt er via verschillende kanalen gezocht naar financiële middelen. Eén ervan is onder meer subsidie losweken via cultureel erfgoed. Aan het stadsbestuur vraagt men de garantie dat ze de 1.500 euro premie, die nu reeds wordt uitbetaald aan de verenigingen die een wagen bouwen, wordt uitgebreid naar iedere carnavalsverenigingen die in het project stapt.

"Om het plan te doen slagen hoopt men alle verenigingen op één lijn te krijgen", zegt Carlos. "Dit betekent dat we ook diegenen over de streep willen trekken die nu reeds zelf een oplossing hebben gevonden."

Samenwerken is het toverwoord en de toekomst van het Blankenbergs carnaval, klinkt het bij de initiatiefnemers. Naar verluidt is er nog een tweede project. Volgens burgemeester Patrick De Klerck is er een dossier in gediend voor het plaatsen van een grote hangar op het bedrijventerrein De Riethoek. Deze zou worden onderverdeeld in kleinere units. De eigenaar wil de carnavalsverenigingen voorrang geven om die te huren.

Het ziet er dus naar uit dat de carnavalsverenigingen een keuze zullen kunnen maken. Opteren voor een oplossing op langere termijn waarbij ze zelf de touwtjes in handen hebben en inkomsten kunnen genereren, of kiezen voor de gemakkelijkheidsoplossing een loods huren.

© www.krantvanblankenberge.be