Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 15/12/2015 Garage Peugeot investeert in nieuwe garage met toonzaal Recentelijk werd in het college van burgemeester en schepenen het dossier voor de nieuwe garage van Peugeot goedgekeurd ter hoogte van de inkom van Blankenberge. De aanvraag betreft de oprichting van een garage met toonzaal in functie van een automobielbedrijf.

Op heden omvat de site uit een leegstaande ambachtelijke drukkerij die bestaat uit diverse gebouwen. De bestaande site werd recentelijk gesplitst in twee afzonderlijke entiteiten waarbij een deel van de bestaande bebouwing zich op het desbetreffend terrein bevindt. In eerste instantie wordt de lagere bebouwing gesloopt en wordt enkel het hoog volume behouden dat zal worden ingericht als werkplaats voor een automobielbedrijf. Tussen dit volume en het naastliggend bedrijfsgebouw wordt een nieuw volume voorzien met een zelfde gabarit als het bestaande volume in functie van een carwash en voorbereidingszone voor nieuwe auto's.


Garage Peugeot investeert in nieuwe garage met toonzaal

Vóór de bestaande bebouwing wordt een geheel nieuwe toonzaal gecreëerd. De onbebouwde delen van het perceel worden enerzijds aangelegd als manoeuvreer- en parkeerzone, zowel voor de plaatsing van occasie wagens als voor eigen personeel en bezoekers. De overige open ruimte wordt aangelegd als groenzone met aan de randen laagstammige beplanting in combinatie met zomerlindes. De nieuwe toegang tot het bedrijf wordt verplaatst van de Brugse Steenweg naar de Gustaaf D'hondtweg die via het recent aangelegd rondpunt aansluit op de N371.

© www.krantvanblankenberge.be