Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 18/12/2015 Blankenberge recupereert 20.000 euro van Beaufort 2015 Het Provinciebestuur zal aan Blankenberge en de negen andere kustgemeenten de helft van het gestorte bedrag terugbetalen dat ze investeerden in Beaufort 2015. De jongste editie van de triënnale kunstmanifestatie voldeed lang niet aan de verwachtingen, tal van projecten werden niet uitgevoerd. De N-VA-fractie, bij monde van Nick Verwimp (Blankenberge) en Wim Aernoudt (Gistel), kaartte het ongenoegen van kustgemeenten aan in de provincieraad. Blankenbergs cultuurschepen Philip Konings stuurde een ingebrekestelling naar gedeputeerde Myriam Vanlerberghe.

Reeds van bij het begin, op de persvoorstelling in februari in Knokke, was duidelijk dat Beaufort 2015 een totaal andere invulling zou krijgen dan de voorgaande edities. Voor het eerst zou er gewerkt worden met een beperkt budget van een kleine twee miljoen euro. Beaufort 2015 'Buiten De Grenzen' zou een totaalproject worden langs de kust, gecombineerd met een groepstentoonstelling op drie domeinen van de Provincie. Welk aandeel de kustgemeenten zouden krijgen was lang nog niet duidelijk. Eén ding stond wel reeds vast. De tien gemeenten werden uitgenodigd om te participeren en te investeren, elk voor een bedrag van 40.000 euro.

Cultuurschepen Philip Konings

Blankenberge hield in de eerste instantie als enige kustgemeente het been stijf. Schepen van Cultuur Philip Konings wou meer garanties en inspraak vooraleer ze dit niet onaanzienlijk bedrag zouden ophoesten. Uiteindelijk kon Blankenberge bekomen dat er enkele blikvangers naar voor werden geschoven voor onze stad, waardoor ze alsnog in het verhaal van Beaufort 2015 stapten.

Al heel vlug werd duidelijk dat veel van de beloofde projecten ontoereikend waren voor het gespendeerde bedrag. Deze zomer stak er dan ook een storm van protest op bij de kustgemeenten. Zowel de inhoudelijke invulling als de gebrekkige organisatie en communicatie werden zwaar op de korrel genomen.

Blankenberge nam opnieuw het voortouw. Het schepencollege schreef in juli reeds een brief naar de provincie om haar ongenoegen te uiten. "Daar is echter nooit een antwoord opgekomen", zegt schepen Philip Konings.

"In oktober, nadat Beaufort 2015 was afgesloten, is er een aangetekend schrijven vanuit de stad vertrokken naar gedeputeerde Myriam Vanlerberghe met een ingebrekestelling. We wilden een deel van ons geld terug. Meteen daarna hebben we een telefoontje gekregen om samen te zitten. In wederzijdse afspraak, om de gemoederen niet nog meer op te hitsen, zijn er gesprekken geweest. Uiteindelijk hebben die geleid tot wat er op de deputatie is gestemd en goedgekeurd, met als resultaat dat elke gemeente de helft van het gestorte bedrag zal terugkrijgen."


N-VA provincieraadsleden Wim Aernoudt en Nick Verwimp Het ongenoegen was zeer terecht ...

De N-VA-fractie bond de kat de bel aan in de provincieraad. Raadsleden Nick Verwimp uit Blankenberge en Gistelnaar Wim Aernoudt verwoordden de frustratie van kustgemeenten tijdens de voorbije budgetbesprekingen. "De vijfde editie van Beaufort afgelopen zomer kreeg tot verrassing van velen een totaal andere invulling. Het inhoudelijk omstreden project liep organisatorisch en communicatief in het honderd", zegt N-VA raadslid Nick Verwimp. "De kunstenaars voerden maar 39 van de 59 aangekondigde werken uit. Het ongenoegen was dan ook zeer terecht."

N-VA uitte ook haar bezorgdheid over de zwakke positie van de provincie. "Inzage in de samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie en de verschillende gemeenten toonde een zeer grote administratieve wanorde aan", zegt Nick Verwimp.

"Voor verschillende kustgemeenten kan er geen ondertekende samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd. De bevoegde gedeputeerde minimaliseerde het probleem en hield tot voor kort vol dat alle gemeenten de 40.000 euro zullen moeten betalen. De provincie komt nu op haar eerdere uitspraken terug en geeft 50 procent korting op de gestorte bedragen."

Daarmee lijkt het doek over deze editie van Beaufort definitief gevallen. De provincie zal door de interne staatshervorming waarschijnlijk geen hoofdrol meer spelen bij eventuele volgende edities. "Weinigen zullen dit betreuren. In dit verhaal zijn er alleen maar verliezers. Het imago van de provincie kreeg een flinke deuk. De kunstenaars werden met kritiek overladen. De kustgemeentes konden hun bezoekers niet bieden wat verwacht werd", aldus de N-VA provincieraadsleden Nick Verwimp en Wim Aernoudt.

© www.krantvanblankenberge.be