Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 20/12/2015 Infodag windturbineproject in Blankenberge Infodag windturbineproject in Blankenberge NV Aspiravi diende een aanvraag in voor de bouw van één windturbine in het oostelijk deel van Blankenberge. De firma organiseert over dit project een infodag op dinsdag 5 januari in De Kerkewegel.

De windturbine zou geplaatst worden vlak naast de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn in de nabijheid van de transportzone in Zeebrugge en de twee daar al bestaande windturbines. De verwachte productie voor hernieuwbare energie door de geplande windturbine op deze locatie bedraagt per jaar gemiddeld 10.500 MWh. Dit komt overeen met het elektriciteitsgebruik van ongeveer 3.000 gezinnen. De maximale tiphoogte van de aangevraagde windmolen is 180 meter. De rotordiameter bedraagt maximum 117 meter.

Als gevolg van de aanvraag, worden er twee openbare onderzoeken georganiseerd: één voor de milieuvergunningsaanvraag van 14/12/2015 tot 13/01/2016 en één voor de stedenbouwkundige aanvraag van 20/12/2015 tot 18/01/2016. De dossiers liggen ter inzage in het stadhuis van Blankenberge bij de afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De firma Aspiravi organiseert over dit project een infodag voor alle geïnteresseerden. De infodag vindt plaats op dinsdag 5 januari 2016 van 16:00 tot 20:00 uur in zaal De Kerkewegel gelegen in de Ruiterstraat 5 in Uitkerke. De medewerkers van Aspiravi zullen aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden.

© www.krantvanblankenberge.be