Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 17/12/2016 Burgemeester Patrick De Klerck zet een stap opzij Burgemeester Patrick De Klerck geeft volgend jaar op 1 juli de fakkel door aan huidig OCMW-voorzitter Ivan De Clerck. Dit werd zopas aangekondigd op de Belgium Pier op de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van Open-VLD Blankenberge. Als drijfveer voor deze beslissing werden gezondheidsredenen en het het gebrek aan een familiaal leven naar voor geschoven. Patrick De Klerck

Patrick De Klerck legde de eed af als burgemeester van Blankenberge op 1 november 2011. Amper vier jaar later kondigt hij aan, nog tijdens deze legislatuur zijn burgemeesterssjerp te zullen overdragen aan Ivan De Clerck. De geruchtenmolen dat de huidige burgemeester een stap opzij zou zetten was reeds een tijdje aan de gang. Als 'officiële' verklaring voor de wissel van de macht schuift Patrick De Klerck gezondheidsredenen en gebrek aan familiaal leven naar voor.

"Na overleg met mijn familie heb ik beslist geen lijsttrekker te zijn op de gemeenteraadslijst in 2018", aldus Patrick De Klerck. "Het was geen gemakkelijke keuze, mijn taak als burgemeester heb ik immers steeds graag gedaan ... ik was provincieraadslid, volksvertegenwoordiger en schepen, maar het mandaat van 'burgervader' gaf me tot op heden veruit het meest voldoening. Maar zoals je weet elke medaille heeft z'n keerzijde. Burgemeester zijn is zeer slopend en vergt veel van je gezondheid en familiaal leven. Als burgemeester ben ik haast overal aanwezig ... behalve thuis. Daarnaast heb ik op gezondheidsvlak reeds enkele verwittigingen gekregen. Die twee zaken die voor mij toch nog altijd het belangrijkst zijn hebben me ertoe aangezet om met de volgende verkiezingen geen kandidaat te zijn voor het burgemeesterschap."

Burgemeester Patrick De Klerck zet weliswaar een stap opzij, maar blijft zich naar eigen zeggen de komende jaren engageren in de politiek. "Na mijn ontslag op 1 juli 2017 neem ik terug een schepenambt op en bij de volgende gemeenteraadsverkiezing zal ik opnieuw op de lijst staan. In functie van wat de kiezer beslist zou ik in de nieuwe legislatuur graag terug aan de slag willen als schepen, liefst binnen 'ruimtelijke ordening', mijn passie en kennisdomein."

Patrick De Klerck is ondertussen opnieuw anderhalve dag per week aan het werk bij de studiedienst van de Vlaamse Regering waar hij een aantal dossiers opvolgt met betrekking tot economie en ruimtelijke ordening. In combinatie met zijn taak als burgemeester betekent dit een extra belasting, waarom dan nog wachten tot juli 2017 om de fakkel door te geven. "Wel, omdat ik eerst een aantal belangrijke dossiers absoluut zelf wil finaliseren als burgemeester, onder andere het mobiliteitsplan. Het komend anderhalf jaar ga ik het dus zeker niet rustiger aan doen, integendeel", benadrukt Patrick De Klerck. Tot slot nog een laatste vraag. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kom je op als lijstduwer, wat indien de uitslag van de verkiezing in jou voordeel uitdraait? "Hoogstwaarschijnlijk zal dit wel niet het geval zijn, maar indien het zo is dan vind ik dat je de keuze van de kiezer moet respecteren." De ambitie om in de toekomst ooit nog eens opnieuw burgemeester te worden heeft Patrick De Klerck voorlopig althans nog niet volledig vaarwel gezegd.


Ivan De Clerck Wissel van de macht ...

Het ziet er dus naar uit dat huidig OCMW-voorzitter Ivan De Clerck één jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen het roer zal overnemen. "De burgemeesterswissel zal de start betekenen van de verkiezingscampagne voor 2018", zegt Ivan De Clerck.

"De beslissing van Patrick om in het belang van onze stad en onze partij nu reeds de burgemeesterswissel aan te kondigen is zeer moedig. Het komend anderhalf jaar zal hij te volle kunnen rekenen op mijn steun. Ik weet zeker dat ik nadien ook zal kunnen rekenen op hem. Met het Open VLD-team, onze voorzitter Franky Maelstaf en samen met onze voorgangers en de jonge garde, hebben Patrick en ikzelf nu reeds de strategie uitgetekend waarmee we de komende verkiezingen willen uitpakken. Het doorgeven van de burgemeesterssjerp zien we als de symbolische aftrap van onze campagne die, nog meer dan de vorige, zal gekenmerkt worden door teamspirit. Wat deze legislatuur betreft blijft de continuïteit verzekerd zowel voor de partij als voor de stad. Ons sterk Open VLD-team blijft ongewijzigd ... dezelfde schepenen, dezelfde raadsleden met dezelfde inzet, ervaring, kennis en drive. Enkel de kapitein van de ploeg wisselt in de aanloop naar de verkiezingen van 2018. Als nieuw burgemeester zal ik de voortzetting van het goeie beleid die mijn voorgangers hebben gerealiseerd verzekeren, weliswaar met eigen accenten maar vooral in overleg. Samen met Patrick, Björn, Philip, Katrien en onze fractie zullen we verder werken aan een nieuw Blankenberge. We willen met deze ploeg nog heel lang doorgaan en onder andere in 2020 met de viering 750 jaar Blankenberge er samen met jullie een ongelooflijk jaar van maken!"

In rand konden we vernemen dat schepen Björn Prasse de taak van OCMW-voorzitter
van Ivan De Clerck zal overnemen op het moment van de burgemeesterswissel.


Naar aanleiding van de aangekondigde burgemeesterswissel bij Open VLD
vroegen we een korte reactie aan de oppositiepartijen en aan de coalitiepartner.

CD&V-fractievoorzitter Sandy Buysschaert:
"De aangekondigde burgemeesterswissel typeert de huidige bestuursperiode ... veel chaos in het beleid waarbij de enige verliezer de inwoner van Blankenberge is omdat de lange termijnvisie totaal aan kant geschoven wordt."

Vlaams Belang gemeenteraadslid Tanguy Veys:
"We hadden het al gehoord en vandaag hebben we bevestiging kunnen krijgen. Ik denk dat het duidelijk is dat Patrick De Klerck, die gezondheidsproblemen en familiale redenen naar voor schuift, de politiek niet de baas kan. We hebben dit gezien met het conflict tussen Johan Van Eeghem en Jurgen Content en ik denk dat hij daar zijn conclusies uit trekt. Uiteraard is dit geen goeie zaak voor de politiek op zich omdat de bevolking, die toch voor Patrick De Klerck heeft gestemd, zich nu bedrogen voelt. Als nu ook nog eens blijkt dat bij Open VLD diegene die de tweede meeste stemmen behaalde voorbijgestoken wordt door een persoon met minder stemmen achter zijn naam, dan vraag je je toch af hoe het er binnen die partij aan toe gaan met de interne democratie. Of dat Blankenberge daar bij wint, dat betwijfel ik ten zeerste."

N-VA-schepen Daphné Dumery:
"Ons standpunt is duidelijk. N-VA heeft daar geen probleem mee. Het is een keuze binnen hun partij dat ze naar voor schuiven."

sp.a schepen Jurgen Content:
"Toen Open VLD in oktober 2014 na het ontslag van Johan Van Eeghem de samenwerking met sp.a opblies en verkoos om in zee te gaan met N-VA, was het Patrick De Klerck die verklaarde dat ze de nieuwe meerderheid waren aangegaan, zogezegd om meer stabiliteit te bekomen. Nu met de aangekondigde burgemeesterswissel bewijzen ze nog maar eens hoe stabiel hun eigen partij is. Als hun kiezers dit blijven tolereren dan weet ik het niet meer ..."

© www.krantvanblankenberge.be