Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 12/01/2016 De toekomst van het AZ Zeno campus Blankenberge Frank Lescrauwaet, algemeen directeur van het AZ Zeno Het voortbestaan van het Blankenbergs ziekenhuis is verzekerd, dat vernamen we op de nieuwjaarsreceptie van de CD&V waar Frank Lescrauwaet, algemeen directeur van het AZ Zeno, dit jaar gastspreker was. De raad van bestuur en de medische raad van AZ Zeno keurde voor de komende jaren een investeringsbudget goed van 11,2 miljoen euro voor de campus Blankenberge.

AZ Zeno omvat drie campussen: Knokke, Blankenberge en Maldegem. Binnen afzienbare tijd, in 2017, sluit de afdeling in Maldegem definitief haar deuren. In Knokke wordt momenteel een nieuw ziekenhuis gebouwd dat, als alles volgens plan verloopt, klaar zal zijn tegen het bouwverlof van 2017. De service op de campus in Blankenberge wordt de komende jaren geheroriënteerd. Toekomstgericht wil algemeen directeur Frank Lescrauwaet met het AZ Zeno in West-Vlaanderen uitblinken in vriendelijk onthaal en warme zorg.

"We zijn een klein regionaal ziekenhuis dat zich niet wil meten met een AZ in Brugge, een AZ Delta in Roeselare of een AZ Groeninge in Kortrijk", zegt Frank Lescrauwaet. "We willen ons vooral onderscheiden op het vlak van vriendelijkheid en het inleven in de angst van de patiënt. Uitblinken in toptechnologie en de beste apparatuur in huis hebben is niet onze prioriteit. Onze ambitie is de attent volste verpleging en het vriendelijkste onthaal aanbieden in de regio ... daar gaan we voor!"

11,2 miljoen euro investeringen

Met de komst van het nieuw ziekenhuis in Knokke, dat pas in gebruik wordt genomen in 2018, staat er ook op de campus Blankenberge het één en ander te gebeuren. Verschillende diensten worden geheroriënteerd. "De polikliniek, het labo en de radiologie in Blankenberge blijft behouden", zegt directeur Frank Lescrauwaet. "Heel belangrijk, ook het dagziekenhuis waar jaarlijks ongeveer een 6.000-tal mensen worden behandeld blijft deel uitmaken van onze service aan de bevolking. Daarnaast blijven ook de revalidatieafdelingen SP cardiopulmonair en SP locomotorisch, alsook de geriatrie gehuisvest op de campus Blankenberge. Waar we nu nog mee bezig zijn is om ook de spoedgevallendienst in zijn huidige exploitatie met inbegrip van de M.U.G. hier ter plaatse te behouden."

De toekomst van het AZ Zeno campus Blankenberge

De komende jaren wordt er in het ziekenhuis van Blankenberge fors geïnvesteerd. De raad van bestuur en de medische raad van AZ Zeno keurde daarvoor er een investeringsbudget goed ten bedrage van 11,2 miljoen euro.

Frank Lescrauwaet: "Het eerste wat we willen veranderen is het onthaal klantvriendelijker maken. De loketten waar de patiënten zich aanbieden, die zich nu situeren nog op de eerste verdieping, verhuizen naar een centraal punt het gelijkvloers. Verder gaan we het ganse gebouw herstructureren. Het dagziekenhuis zal worden ondergebracht op de tweede verdieping waar er meer ruimte is. De plaats die daardoor vrijkomt willen we benutten om de spoedgevallendienst uit te breiden en indien mogelijk willen we ook de radiologieafdeling op het gelijkvloers inplanten."

Eén van de doelstellingen voor Blankenberge is de realisatie van een aangezichtskliniek, meer bepaald neus- keel- en oor- en oogchirurgie en plastische chirurgie. "We gaan voor dat deeldomein investeren in hoogtechnologische apparatuur die het niveau van de regionale ziekenhuizen overstijgt", benadrukt algemeen directeur Frank Lescrauwaet. "We streven ernaar dat niet enkel mensen in onze regio, maar ook van andere regio's, naar hier zullen komen voor die niches waar we willen in uitblinken. Daar zijn we momenteel mee bezig. Tenslotte, en dat is nog niet voor meteen, willen we een extra gevel plaatsen rond één vleugel van het ziekenhuisgebouw. Op dit moment hebben we namelijk te kampen met betonrot en ramen die niet winddicht zijn. Verder willen we de patiëntenkamers in die afdeling ruimer maken en het comfort geven van elk een eigen douche."

Heikel punt is het aantrekken van artsen voor de campus Blankenberge. "Onze artsen verlekkeren zich uiteraard om naar dat mooie nieuwe ziekenhuis in Knokke te gaan", zegt Frank Lescrauwaet. "We gaan dit oplossen door hen hier minder te doen betalen dan diegenen die enkel in Knokke willen werken. Tweede plan is jonge ambitieuze artsen aantrekken. We hebben het geluk dat we aan de kust liggen, maar om dat extra zetje te geven zijn we samen met het stadsbestuur aan het onderzoeken om ergens op een bepaalde plaats op het Blankenbergs grondgebied een aantal huizen te bouwen voor die artsen. Bedoeling is hen de eerste jaren een goedkope huurwoning aanbieden zodat ze zich hier settelen en een financiële marge kunnen opbouwen om nadien zelf een huis te kunnen kopen. Tot slot is het onze betrachting om een eigen wachtdienst op te richten voor huisartsen. We zouden daarvoor de nodige infrastructuur voorzien. Om dit te realiseren moeten we echter het fiat krijgen van de bevoegde minister en de bereidheid van de lokale huisartsen om mee te stappen in dit verhaal."

De volledige toekomstplannen van ons ziekenhuis zullen in een later stadium uitgebreid en
in detail worden toegelicht door de directie AZ Zeno en het stadbestuur van Blankenberge.

© www.krantvanblankenberge.be