Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 30/01/2016 Extra richtlijnen voor zwembadpersoneel Deze week heeft een inwoner uit Zeebrugge die zich ontfermt over illegalen met een vijftal van hen komen douchen in het Farys Noordzeebad van Blankenberge. Naar we vernomen hebben was de indringende lichaamsgeur van deze personen niet te harden, waarop er prompt een vrouw het zwembad heeft verlaten. Om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden zijn er in overleg met de korpschef van onze politiezone een aantal richtlijnen gegeven aan het personeel.

"Onmiddellijk nadat ik op de hoogte werd gebracht van het feit dat er illegalen hun toevlucht hadden genomen om zich te komen douchen in het Noordzeebad van Blankenberge, en dat dit bij sommige vaste bezoekers van het zwembad wat onrust veroorzaakte, heb ik meteen stappen ondernomen", zegt schepen van sport Katrien Van Ryssel.

Extra richtlijnen voor zwembadpersoneel

"In samenspraak met Patrick Dobbelaere het diensthoofd van het Noordzeebad, burgemeester Patrick De Klerck en in overleg met de korpschef Hans Quaghebeur, hebben we een aantal richtlijnen op papier gezet voor het personeel. Op basis van wat er in het zwembadreglement staat heeft het toeziend personeel het recht de toegang te weigeren aan elke persoon die een gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid van de aanwezigen. Zo kan onder meer de toegang worden geweigerd aan personen in staat van dronkenschap, aan personen die de orde verstoren, personen in onzindelijke toestand, enz ..."

Het desbetreffend artikel 1.7 van het reglement van orde werd om alle misverstanden te vermijden nu ook aangebracht aan de kassa en op tal van andere plaatsen in het gebouw zodat elke bezoeker het kan raadplegen. "Voor alle duidelijkheid het reglement geldt voor iedereen, we willen ons niet focussen op vluchtelingen of illegalen", aldus de bevoegde schepen.

"Het personeel moet in de eerste instantie personen die zich in onzindelijke toestand bevinden wijzen op het artikel 1.7 van het reglement van orde. Indien ze van mening zijn dat iemand een probleem kan opleveren voor de gezondheid van de andere aanwezigen in het zwembad dan mag men hem of haar de toegang weigeren. Indien de indruk ontstaat dat het gaat om illegalen dan mag het personeel er hen op wijzen dat, indien de politie hen opmerkt op het grondgebied van Blankenberge, ze riskeren om te worden opgepakt. Indien er enige tumult of verstoring van de orde ontstaat kan het personeel de politie verwittigen."

In de eerste instantie wou men een oplossing bieden aan het probleem van de illegalen die zich wensen te wassen in het Noordzeebad. "Iemand kwam met het idee om voor hen één douche vrij te maken in de Sportdoze. Weliswaar zou dit beperkt worden tot een bepaalde dag en tot een tweetal uur", zegt schepen Katrien Van Ryssel. "Na overleg met de korpschef werd dit voorstel echter integraal verworpen. Net als in andere steden en gemeenten wil onze politiezone formeel optreden tegen illegalen. Hen extra faciliteiten aanbieden zou volgens de korpschef dan ook een verkeerd signaal zijn."

© www.krantvanblankenberge.be