Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 15/02/2016 Q8-tankstation Uitkerke gaat eindelijk tegen de vlakte Vandaag zijn de afbraakwerken van het voormalig Q8-tankstation in Uitkerke na een lange procedureslag eindelijk gestart. De luifel is inmiddels verwijderd, morgen wordt het gebouwtje afgebroken. Naar de toekomst toe zal deze plek worden ingevuld als groene omgeving met extra parkeergelegenheid. Q8-tankstation Uitkerke gaat eindelijk tegen de vlakte

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vorig jaar in december is het stadsbestuur dan toch tot een overeenkomst kunnen komen met de firma Q8 waardoor het tankstation die reeds een aantal jaar leegstaat kan worden afgebroken. "In 2011 zijn we gestart met een nieuw RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de dorpskom van Uitkerke", zegt de bevoegde schepen Björn Prasse. "Voor ons was het duidelijk dat een tankstation in het midden van een woongebied niet langer kon."

Ondertussen was ook de milieuvergunning van Q8 verlopen. "Bij de nieuwe milieuvergunningsaanvraag hebben we een negatief advies gegeven, we voelden ons daarin gesterkt doordat ook de Vlaams minister voor leefmilieu zich daar moest over uitspreken", zegt Björn Prasse. "Eens dat het RUP was goedgekeurd in de gemeenteraad en nadat ook minister Hilde Crevits ons had gevolgd in haar beslissing was het niet meer mogelijk om hier nog een tankstation te exploiteren. Niettegenstaande dit feit heeft Q8 lang geprocedeerd maar zich uiteindelijk toch moeten neerleggen bij deze beslissing."

In december 2015 heeft de stad alsnog een overeenkomst kunnen sluiten met de firma Q8. Schepen Björn Prasse verduidelijkt:"Er is een wederzijdse belofte die eind vorig jaar werd goedgekeurd in de gemeenteraad. Eens dat Q8 de site heeft gesaneerd, zal de stad deze grond aankopen voor de som van 111.675 euro. Verder in het akkoord staat er dat wij de kosten (± 7.500 euro) betalen voor de bovengrondse afbraak. De kostprijs voor de sanering wordt integraal gedragen door Q8."

Q8-tankstation Uitkerke gaat eindelijk tegen de vlakte

Het compromis tussen beide partijen heeft ervoor gezorgd dat de werken vandaag reeds zijn gestart voor de afbraak van de bovenbouw. De luifel is ondertussen uit het straatbeeld verdwenen, morgen gaat ook het gebouwtje tegen de vlakte. Volgens de aannemer van sloop- en grondwerken 'VaCoMet' zal de ganse klus geklaard zijn in een drie à viertal dagen. Hoelang de saneringswerken zullen duren hangt af van hoe sterk de grond vervuild is. Eens dat de site helemaal is opgekuist gebeurt de overdracht van eigendom. De vrijgekomen ruimte zal een verdere invulling krijgen van het bestaande park en er worden ook een aantal extra parkeerplaatsen gecreëerd.

Hans Driessens, voorzitter van de handelsgebuurtekring Uitkerke is alvast tevreden dat er eindelijk komaf wordt gemaakt met deze lelijke plek in de dorpskom. "We hebben destijds met een aantal wijkbewoners een actie op poten gezet waarbij we een petitie hebben opgestart om aan de stad duidelijk te maken dat we niet wensten dat er een nieuwe milieuvergunning zou worden uitgereikt voor het tankstation. We hebben daarmee onze slag thuisgehaald ... het stadsbestuur heeft een negatief advies afgeleverd die door de minister werd bekrachtigd. Dat er hier binnen afzienbare tijd wat meer groen komt en ook wat extra parkeerplaatsen voor de buurt, kunnen we enkel maar toejuichen. De open ruimte zal niet enkel een goede zaak zijn voor de Uitkerkenaars, maar ook voor de toeristen die langs deze toegangsweg Blankenberge binnenrijden een positiever beeld geven van onze stad."

© www.krantvanblankenberge.be