Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 15/03/2016 Blankenbergse haven wordt veiliger, stijlvoller en groener Vlaanderen heeft een kustlijn van 67 kilometer. Eén derde daarvan is onvoldoende beschermd tegen de dreiging van zogenaamde superstormen. Dat blijkt uit de studie voor het Masterplan Kustveiligheid uitgevoerd door de afdeling KUST. De haven van Blankenberge is één van de zwakke schakels die binnenkort wordt aangepakt.
Blankenbergse haven wordt veiliger, stijlvoller en groener
Foto met dank aan Pascal Peeters.

De werken om de haven en zijn omgeving te beschermen starten meteen na de zomer van 2016. De afdeling KUST en de stad Blankenberge zullen hiervoor een architecturale stormmuur bouwen rond de haven gecombineerd met een make-over van de havenbuurt. Het eindresultaat moet een veiliger en stijlvoller haven zijn met veel groene accenten.

De stormmuur wordt geïntegreerd in de omgeving en krijgt een gevarieerde hoogte in functie van het risico op overstroming. Om de openheid te bewaren en de toegang te garanderen zal de muur hier en daar een opening krijgen. Op die plaatsen zullen mobile keringen bij overstromingsgevaar voor de nodige bescherming zorgen.

Bij het uitvoeren van de werken zal veel aandacht uitgaan naar de verfraaiing van de havenomgeving. Zo zal de stormmuur op een aantal plaatsen een functionele invulling krijgen in de vorm van onder andere zitbanken. Daarnaast komt er extra groenaanleg in de verschillende zones, beplanting waarbij rekening wordt gehouden met de reeds bestaande natuur. De geïntegreerde aanpak zal niet enkel leiden tot een gebied dat beschermd is tegen overstromingen vanuit zee. Het is de bedoeling om de jachthaven een sterker samenhangde identiteit te geven waar leuk vertoeven is. Door de uniforme vormgeving wordt een compleet traject rondom de haven gecreëerd voor zowel wandelaars als fietsers. Om de architecturale kwaliteit van het project te waarborgen werden een aantal architecten onder de arm genomen en doet ook de stad Blankenberge een flinke duit in het zakje.

Voor de uitvoering van de werken wordt de haven opgedeeld in zones. De openheid van het vuurtorenplein wordt zoveel mogelijk in stand gehouden zodat het naar de toekomst toe nog meer zal kunnen gebruikt worden als evenementenplein. Het plein krijgt een glooiend karakter met een stormmuur in de vorm van een nieuw windscherm met langs weerszijden zitbanken. In de zone Franchommelaan wordt de reeds bestaande stormmuur geoptimaliseerd. De Barcadère wordt voorlopig ongemoeid gelaten in functie van de invulling die het zal krijgen bij de uitvoering van het mobiliteitsplan. Om het open zicht vanaf de Paravang te kunnen behouden wordt de haag tussen het beschermd bouwwerk vervangen door een stormmuur. Ter hoogte van de Havenstraat komt een mobiele poort die bij extreme weersomstandigheden kan worden dichtgemaakt.

De stormmuur langs de De Smet de Naeyerlaan wordt ingericht als stadsboulevard. Ze zal een link vormen tussen de jachthaven en het stadspark. De groene lijn van het park wordt doorgetrokken met lage beplanting die voor een open gevoel moet zorgen. Ook hier zal de stormmuur fungeren als zitbank, zowel langs de kant van de haven als langs de kant van de straat. Vanaf de parking op het Havenplein loopt de stormmuur door op de bestaande ringdijk van de nieuwe haven. Ook hier worden banken voorzien met zicht op de haven. Als groene invulling kiest men langs dit traject voor duinbeplanting. Het wandeltraject wordt toegankelijk gemaakt vanaf de Koninklijke Baan met trappen en hellingen. De stormmuur wordt verder doorgetrokken op de bestaande dijk om uiteindelijk aan te sluiten op de huidige duinengordel aan het Westerstaketsel waar je de keuze krijgt om vanaf daar het strand op te gaan of te kiezen om de wandeling verder te zetten richting Wenduine langs het duinenpad.

De werken rondom de haven zullen gebeuren in twee fases. Fase één start begin september 2016 aan het Vuurtorenplein. Vervolgens wordt de reeds bestaande constructie in de Franchommelaan geoptimaliseerd, de stormmuur aan de Paravang gebouwd en een stukje van de Boulevard meegenomen. Deze werken moeten rond zijn tegen april 2017. In het hoog seizoen liggen de werkzaamheden even stil. De tweede fase, de realisatie van de stormmuur rondom de nieuwe haven tot aan het Westerstaketsel, start in september 2017. Finaal moet alles klaar zijn tegen mei 2018. Het kostenplaatje bedraagt in totaal 6,4 miljoen euro. Daarvan wordt 5,5 miljoen euro betaald door afdeling KUST in functie van de kustveiligheid. De bijdrage van de stad Blankenberge 900.000 euro zal worden aangewend voor de architecturale verfraaiing en de afwerking.

De werken zelf zullen voor weinig overlast zorgen in de havenbuurt. Lawaai- en verkeershinder worden tot een minimum beperkt. In principe zal de rijweg steeds toegankelijk blijven. Om de omwonenden en alle andere geïnteresseerden een gedetailleerd beeld te geven van de komende ingrepen rondom de haven, komt er een tijdelijke expo in de vorm van een infocontainer op het Vuurtorenplein. De expo met alle informatie over het project opent zijn deuren op 29 maart. De container blijft staan tot en met 15 augustus 2016.Stormmuur langs de De Smet de Naeyerlaan wordt ingericht als stadsboulevard.

© www.krantvanblankenberge.be