Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 15/04/2016 Oplossing voor verplichte vluchtelingenopvang De OCMW-raad van Blankenberge zette donderdag jongstleden het licht op groen om hotel New Kennedy/Po Folks, gelegen langs de De Smet de Naeyerlaan, de komende drie jaren te huren en te gebruiken als LOI, lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers. OCMW's en gemeenten zijn verplicht gedurende de Syrië-crisis solidair voor de nodige opvangplaatsen te zorgen voor de vele vluchtelingen die Europa zijn binnengestroomd. Oplossing voor verplichte vluchtelingenopvang

De federale regering heeft in februari een akkoord bereikt over het spreidingsplan voor vluchtelingen over alle Belgische gemeenten. In een eerste fase zullen de gemeenten en OCMW's in totaal 5.000 vluchtelingen opvangen. De definitieve cijfers van het spreidingsplan van minister Francken waarbij men per gemeente zal te horen krijgen hoeveel vluchtelingen er moeten worden opgevangen worden pas begin mei meegedeeld. Het OCMW van Blankenberge wil deze datum niet afwachten en dit heeft zijn redenen. "Momenteel werden er ons 25 LOI-plaatsen toegewezen, dit cijfer zal wellicht dalen omdat bij de definitieve berekening de 5 hervestigingsplaatsen, die we reeds aanbieden, nu wel meetellen", zegt OCMW-voorzitter Ivan De Clerck.

"Plaatsen die we reeds voor mei kunnen aanbieden wegen dubbel in de finale berekening. Gemeenten die geen extra plaatsen hebben zullen dan weer financieel zwaar worden beboet. Vandaar onze intense zoektocht om een geschikte locatie te vinden. Met de New Kennedy hebben we de ideale oplossing gevonden. Het hotel is instapklaar, beschikt over een gemeenschappelijke eetruimte, een ingerichte keuken en lokalen waar de begeleidende maatschappelijke werkers kunnen worden gehuisvest. Door de ligging is er permanent ook een grote sociale controle. Het OCMW Blankenberge vervult op deze wijze haar maatschappelijke verplichtingen en betuigt zo eveneens haar solidariteit met de andere gemeenten en OCMW's. De kosten worden integraal vergoed door de tussenkomsten van Fedasil, geen extra financiële lasten dus voor ons lokaal bestuur."

Volgende week komt Fedasil het pand keuren zodat wellicht nog voor de zomer de eerste vluchtelingen zullen worden toegewezen. Het OCMW benadrukt dat de afgelopen tien jaren steeds tussen de 50 en 150 asielzoekers op het grondgebied van Blankenberge verbleven. "Door het zeer lage aantal van de afgelopen jaren, minder dan 80, kan Blankenberge dus probleemloos deze mensen opvangen", zegt Ingrid De Coninck, diensthoofd v/d Sociale Dienst. "We wensen er eveneens op te wijzen dat er enkel logistieke en materiële steun en geen financiële middelen worden ter beschikking gesteld."

© www.krantvanblankenberge.be