Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 28/09/2016 Het verdriet van Blankenberge In 2006 kwam gewezen burgemeester van Blankenberge Sylvère Declerck met een ophefmakend boek waarin hij het relaas bracht over de onmenselijke gedragingen die hij mocht ervaren ten tijde van zijn beleidsperiode. Nu tien jaar later brengt de inmiddels 82-jarige ereburgemeester een herdrukte versie uit, aangevuld met nieuwe onthullingen.

Het is dinsdagvoormiddag omstreeks 11 uur wanneer we aanbellen bij de heer Sylvère Declerck, burgemeester van Blankenberge van 1986 tot en met 1994. De ereburgemeester, hij kreeg de titel een drietal jaar geleden, woont reeds twee decennia in hartje Brugge in de schaduw van de Jeruzalemkerk op een boogscheut van het Volkskundemuseum waar onder andere een schilderij hangt met de beeltenis van de socialist Achiel Van Acker, vader van Frank Van Acker. Deze laatste speelde een invloedrijke rol in de politieke carrière van Sylvère Declerck.

Het verdriet van Blankenberge

Sylvére Declerck kende naar eigen zeggen tot op heden drie belangrijke periodes in zijn leven. Als zoon geboren in een doodgewoon gezin met hard werkende ouders bracht hij het tot onderwijsinspecteur. Later zou hij, alhoewel er in het ouderlijk huis van politiek totaal geen sprake was, burgemeester worden. Nu vind je hem vaak terug in zijn atelier en worden zijn dagen gevuld met schilderen en het uitwerken van kunstprojecten.

In 2006, twaalf jaar na zijn ambtstermijn als burgemeester van Blankenberge, schreef Sylvère Declerck het ophefmakend boek 'Een kunstenaar in de politiek'. Als auteur bracht hij een ontluisterende en verhelderende blik achter de schermen van een turbulente politieke periode in onze badstad. Twee aspecten kwamen daarbij uitvoerig aan bod, de intriges en complotten achter zijn rug binnen zijn eigen socialistische partij en de hetze tegen z'n persoon van vanuit liberale hoek.

Anno 2016, tien jaar na de uitgave van z'n eerste boek, verbaast Sylvère Declerck vriend en vijand met een tweede boek dat als titel 'Een burgemeester-kunstenaar en het verdriet van Blankenberge' meekreeg.

"In de eerste plaats wens ik duidelijk te maken dat het oorspronkelijk nooit de bedoeling was om een tweede boek te schrijven", zegt Sylvère Declerck. "Ik had mijn verhaal gebracht en voor mij was het een afgesloten hoofdstuk... althans dat dacht ik. De voorbije jaren zijn er echter zoveel reacties en ondertussen ook heel wat nieuwe gegevens aan het licht gekomen dat ik besefte dat het tijd was voor een update."

"Net als in de vorige uitgave heb ik het zo uitzonderlijk, onmenselijk, wansmakelijk gedrag, waarbij voor mij de grens van het fatsoen overschreden is, opnieuw willen schetsen aangevuld met nieuwe elementen, feiten die de waarheid uit het eerste boek kracht bijzetten. Met dit einddocument, waarvan de rode draad opnieuw focust op de menselijke en helaas ook de onmenselijke gedragingen in de politiek, wil ik zoveel mogelijk mensen bereiken die begaan zijn met de herbronning van het respect voor de anderen, een basiswaarde om een maatschappij op mensenmaat uit te bouwen."

Ereburgemeester Sylvère Declerck wil niet dat zijn boek bestempeld wordt als een afrekening. "Je zou het zo kunnen interpreteren maar dat is het zeker niet. Het is in geen geval de bedoeling om na te trappen. Het zijn enkel de feiten van extreme aard die bij mij onuitwisbare littekens hebben geslagen die de aanleiding waren tot het schrijven van mijn tweede boek. Niemand behalve de directe getuigen weten wat er zich binnenskamers afspeelde in het stadhuis van Blankenberge. De waarheid kan niet genoeg in helderheid worden gebracht voor diegenen die de onwaarheid a priori willen verdedigen."

Als we aan het eind van ons gesprek vragen aan Sylvère Declerck of hij na alles wat hij heeft meegemaakt nog opnieuw in de politiek zou stappen antwoordt hij volmondig ja. "Moest dit kunnen dan zou ik morgen zo opnieuw burgemeester willen worden. Het is een mooie functie waarin ik weliswaar met wat 'geluk' toevallig in terecht ben gekomen. Jammer genoeg heb ik destijds niet de warmte kunnen geven die ik wilde geven. Op dat moment was ik omringd met de verkeerde mensen waartegen ik niet voldoende gewapend was, eerlijk toegegeven, dat was mijn zwakte. Dat neemt niet weg dat je daardoor alles zomaar kunt goedpraten wat men mij op menselijk vlak, zelfs fysiek is aangedaan om mijn machtspositie te ondermijnen. Wie zich de moeite getroost om mijn boek te lezen zal er niet onverschillig bij blijven."

Het boek 'Een burgemeester-kunstenaar en het verdriet van Blankenberge' brengt in essentie hetzefde verhaal uit het eerste boek aangedikt met nieuw bronnenmateriaal, reacties van lezers op het eerste boek en krantenartikelen. Ereburgemeester Sylvère Declerck zet ook een aantal zaken recht die ten onrechte of verkeerdelijk over hem verschenen zijn in de media. Ook het in historische boeken al dan niet opzettelijk achterwege laten van feiten, gebeurtenissen en verwezenlijkheden die hebben plaatsgevonden tijdens zijn beleidsperiode wordt door hem aan de kaak gesteld.

'Een burgemeester-kunstenaar en het verdriet van Blankenberge' is uitgebracht bij uitgeverij Groeninghe.
Het boek waarin ook een aantal foto's staan telt 272 bladzijden. Het is te koop voor 25 euro.

© www.krantvanblankenberge.be