Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 07/01/2017 Ivan De Clerck klaar voor de burgemeesterssjerp Gisterenavond op het stadhuis vond de Nieuwjaarsreceptie plaats van de Stad Blankenberge en het OCMW. De genodigden werden gewoontegetrouw onthaald op de speech van de OCMW-voorzitter Ivan De Clerck. Burgemeester Patrick De Klerck bracht z'n gebruikelijk krantenoverzicht van het voorbije jaar. Ivan De Clerck klaar voor de burgemeesterssjerp

Huidig OCMW-voorzitter Ivan De Clerck nam als eerste het woord. Na een terugblik op wat het Blankenbergse OCMW het voorbije jaar had verwezenlijkt, focuste de toekomstige burgemeester op wat er de komende jaren staat te gebeuren in onze stad. Prioriteiten waarop het OCMW zal blijven inzetten is het begeleiden van werkzoekenden en de aanpak van de dubbele vergrijzing, met name de eigen bevolking en de gepensioneerden van elders die naar hier komen wonen. Een verdere ontwikkeling van het thuiszorgaanbod en komst van het nieuwe woonzorgcentrum zullen daarin een grote rol spelen.

2017 is ook het jaar waarop de integratie van het OCMW in de Stad verder vorm zal krijgen. Dit betekent dat het OCMW en de Stad één groot bestuur zullen worden waarin de personeelsdiensten, de financiële diensten, de secretarie, de ict en de technische diensten zullen samensmelten. In de nieuwe organisatie zal stadssecretaris Peter Verheyen algemeen directeur worden. Stadsontvanger Dirk Plompen wordt financieel directeur. Huidig OCMW-secretaris Luc Demeulemeester wordt directeur zorg, OCMW-ontvanger Stefan Lagast krijgt de operationele leiding over de dagelijkse werking van diverse afdelingen binnen de financiële dienst. Tegen Pasen dit jaar krijgen de personeelsdiensten van het OCMW, de Stad en Jobkracht10 onderdak in het gebouw De Bezaan in de Jordaanslaan. De andere diensten zullen stapsgewijs volgen. Belangrijk gegeven daarbij is dat de ongeveer 600 arbeidsplaatsen behouden blijven. Op politiek vlak, tegen 2019, verdwijnt de OCMW-raad en vervalt de post van OCMW-voorzitter. De taken van de OCMW-raad worden overgeheveld naar de gemeenteraad, de taken van de OCMW-voorzitter worden verdeeld over het college van burgemeester en schepenen.

Dit laatste betekent dat er tegen de volgende legislatuur in principe één schepen minder zou mogen zetelen. Het feit dat Blankenberge momenteel ruim de kaap van 20.000 inwoners heeft bereikt, maakt echter dat het aantal zetels in onze stad daardoor status quo kan blijven ... met name een burgemeester en zes schepenen. Eén ding staat nu reeds vast. Op 1 juli 2017 neemt huidig voorzitter Ivan De Clerck de burgemeesterssjerp over van Patrick De Klerck. Deze laatste blijft deel uitmaken van het schepencollege. Björn Prasse krijgt naast zijn schepenambt de taak van OCMW-voorzitter.

De burgemeester in spe maakte op de Nieuwjaarsreceptie alvast van de gelegenheid gebruik om een aantal doelstellingen bekend te maken. In het kader van de stadsvernieuwing worden de centrumstraten verder afgewerkt met als kers op de taart de heraanleg van het Leopold III-Plein. Daarnaast wordt er verder geïnvesteerd in nieuwe voetpaden en wordt het dorpsplein op de voormalige Q8-site in Uitkerke heraangelegd samen met het voorplein van de stedelijke begraafplaats. Op financieel vlak dalen de opcentiemen van de personenbelasting van 6,4 naar 6,2 procent. Toekomstig burgemeester Ivan De Clerck hoopt daar zelfs in 2018, wellicht als enige Vlaamse gemeente, nog iets af te doen.

Luc Cocquyt en zijn vrouw worden door het stadsbestuur bedankt voor hun inzet voor het bloemencorso

De komende jaren wordt er verder ingezet op een vernieuwende dynamische aanpak voor onze stad met beleidsvisies op lange termijn op het vlak van parkeren en mobiliteit, toerisme en middenstand, onderhoud van het openbaar domein, ruimtelijke ordening, leegstand en verkrotting. Na de burgemeesterswissel beloofd Ivan De Clerck een 'Ronde van Blankenberge' waarin er geluisterd zal worden naar de verzuchtingen van de inwoners. In de aanloop naar de viering van 750 jaar Blankenberge in 2020 zullen er diverse tentoonstellingen en evenementen worden georganiseerd. Bel'Lumière was een eerste stap, er komt ook een gloednieuw evenement in het Paasverlof. De vernieuwde binnenstad zal feestelijk worden ingehuldigd en eind 2017 zal de nieuwe eindejaarsverlichting een feit zijn. Zomerhit strijkt opnieuw neer in onze stad en ook de Parkiesconcerten komen terug. Tot slot zal er sterk worden ingezet op de branding en citymarketing van het merk Blankenberge.

Na de speech van de OCMW-voorzitter was het de beurt aan huidig burgemeester Patrick De Klerck die zijn gebruikelijk overzicht bracht van het voorbije jaar. Gewoontegetrouw deed hij dit aan de hand van krantenknipsels waarin de voornaamste feiten die onze stad in positieve zin in de actualiteit plaatsten nog eens werden uitgelicht. Ook een aantal stadsgenoten die in de media de aandacht trokken werden door de burgemeester nog eens bedankt voor hun inzet.

Eén iemand werd die avond extra in de bloemetjes gezet. Luc Cocquyt die er met zijn corsogroep De Strandblomme eind deze zomer in slaagde de eerste prijs in de wacht te slepen met de praalwagen Toy Story kreeg door het stadsbestuur een trofee overhandigd. Jammer genoeg kondigde de burgemeester daarbij meteen ook aan dat Luc met zijn gezin beslist heeft om in schoonheid te eindigen. De enige Blankenbergse corsogroep stopt ermee.


Overhandiging cheques voor het goede doel

Tot slot van het officiële gedeelte van de avond werden ook de cheques voor het goede doelen uitgereikt met een deel van de opbrengst van het Bal van de Burgemeester. Vier projecten vielen in de prijzen: het sociaal filmproject Vildan Maksuti, het Oeganda project van de Rotary Knokke-Oostkust, het project Troostkaarten voor kinderen en jongeren, en SOS Caiza. Ze kregen elk een cheque ter waarde van 250 euro.

© www.krantvanblankenberge.be