Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 10/01/2017 Blankenbergse corsogroep De Strandblomme stopt in schoonheid Na acht jaar deelname aan het Blankenbergs bloemencorso, met als kers op de taart vorig jaar de eerste prijs van de vakjury, houdt wagenbouwer Luc Cocquyt het voor bekeken. 'Twee jaar geleden wist ik reeds dat we dit niveau niet konden volhouden, een stapje terug zetten en een eenvoudiger wagen bouwen was voor mijn zoon Frederik geen optie ... dan maar liever stoppen in schoonheid.' Blankenbergse corsogroep De Strandblomme stopt in schoonheid

In 2009 kondigde regisseur Jan Vanquathem met enige trots aan dat er voor het eerst twee Blankenbergse wagenbouwers zouden deelnemen aan het bloemencorso, met name De Strandblomme en de Vriendenkring Splenterbomme. Deze laatste hield het slechts twee jaar vol. Wagenbouwer Luc Cocquyt en zijn team van De Strandblomme die de smaak goed te pakken kregen probeerden elk jaar opnieuw de lat ietsje hoger te leggen ... en met succes!

"Onze grote droom was, met ons klein corsogroepje van Blankenberge eens te winnen en dat is ons vorige zomer ook gelukt", zegt Luc Cocquyt.

"Helaas en geloof me, met heel veel pijn in het hart hebben we alsnog besloten om ermee op te houden. We zijn er reeds een tweetal jaar over aan het nadenken, maar uiteindelijk hebben we in december de knoop definitief doorgehakt. Verschillende factoren liggen aan de basis van onze beslissing. In de eerste instantie was het voor ons duidelijk geworden dat we het niveau waarop we bezig waren niet konden aanhouden, zowel op financieel vlak als op het gebied van arbeidsuren. Mijn zoon Frederik die het sculpteerwerk van de wagen voor zijn rekening nam krijgt meer en meer professionele opdrachten te verwerken, waardoor hij minder tijd heeft. Ook Henri, mijn rechterhand die me al die jaren heeft geholpen heeft met de mechaniek, heeft om persoonlijke redenen moeten afhaken. Gelukkig heb ik in 2016 hulp kunnen krijgen van iemand anders. Maar ook op persoonlijk vlak begon het de laatste jaren echt door te wegen. Je moet weten dat we elk jaar bezig zijn met de opbouw van de praalwagen, van december tot eind augustus ... vakantie zat er voor ons al jaren niet meer in."

Doodsbrief ...

Een dergelijke beslissing nemen doe je waarschijnlijk niet zomaar, zeker niet als je een paar maanden voordien nog door heel wat mensen bejubeld werd met het behalen van de eerste prijs? "Het viel me inderdaad heel zwaar", verteld Luc. "Op de avond van onze overwinning kwam iedereen in de zaal ons feliciteren, velen zeiden ... je gaat nu toch niet stoppen zeker, nu dat je gewonnen hebt. Op dat moment wist ik ergens al in mijn achterhoofd dat het waarschijnlijk m'n laatste deelname zou worden, maar dat durfde ik toen natuurlijk niet te verkondigen."

"Een optie was, een stapje terug zetten en een eenvoudiger wagen bouwen, maar dat zag mijn zoon Frederik niet zitten. Met andere woorden, de beslissing om er dan maar mee te stoppen lag voor de hand. Persoonlijk heb ik eerst mijn vier naaste medewerkers ingelicht. Vervolgens heb ik al de leden van onze groep aangeschreven, geloof me, emotioneel was het een heel zware dobber ... het was net alsof ik m'n eigen doodsbrief aan het opstellen was. Pas daarna heb ik de regisseurs Jan en Hans Vanquathem en het stadsbestuur op de hoogte gebracht."

Helemaal afscheid nemen van het corsogebeuren ziet Luc niet zitten. "Het corso ligt me veel te nauw aan het hart, dus sowieso wil zeker nog betrokken blijven. Mijn loods blijft ter beschikking van de wagenbouwers en ook het aanleveren van de bloemen zal hier nog geleverd worden. Het enige wat er veranderd is, is dat we zelf niet langer een wagen zullen bouwen. Komt er iets op ons pad waaraan we eventueel onze medewerking kunnen verlenen, dan zien we wel ... altijd bereid om raad te geven en de handen uit de mouwen te steken."

Op de Nieuwjaarsreceptie van de Stad Blankenberge mochten Luc Cocquyt en zijn echtgenote een trofee in ontvangst nemen als blijk van waardering voor wat ze de voorbije jaren met de corsogroep 'De Strandblomme' hebben verwezenlijkt. De grote beker kreeg een ereplaatsje in hun woning. Wij van de Krant van Blankenberge bedanken Luc voor het goede contact dat we hadden gedurende de voorbije jaren en zijn er rotsvast van overtuigd dat we in de toekomst nog van hem zullen horen.

We zetten het succesvol palmares van de corsogroep De Strandblomme nog eens op een rijtje ...

  • 2009 Praalwagen Mondriaan - vierde prijs
  • 2010 Praalwagen Jommeke - tiende prijs
  • 2011 Praalwagen Rock 'n Roll is King - derde prijs + publieksprijs
  • 2012 Praalwagen Ten Strijde! - tweede prijs + publieksprijs
  • 2013 Praalwagen Mary Poppins - derde prijs + publieksprijs
  • 2014 Praalwagen Craco - derde prijs
  • 2015 Praalwagen Zeeslag - tweede prijs
  • 2016 Praalwagen Toy Story - eerste prijs
© www.krantvanblankenberge.be