Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 11/01/2017 Aangekondigde storm kan vergeleken worden met Sinterklaasstorm Aangekondigde storm kan vergeleken worden met Sinterklaasstorm Vanaf vannacht wordt er aan onze kust stormweer verwacht met hoogwaterstanden tot gevolg. In het kader daarvan zijn er in Blankenberge reeds een aantal preventieve maatregelen getroffen en blijven de hulpdiensten stand-by.

Deze nacht, woensdag 11 op donderdag 12 januari, wordt iets na middernacht een eerste hoge waterstand verwacht. Men vermoedt dat het hoogwater op donderdagmiddag en tijdens de nacht van donderdag op vrijdag minder hoog zal zijn.

Vrijdag dan, in de loop van de ochtend draait de wind naar noordwest en neemt ze in kracht toe. Men verwacht 6 à 7 Beaufort met pieken tot wellicht 10 Beaufort. De combinatie van deze storm met springtij zal er voor zorgen dat de waterstand op vrijdag 13 januari rond 14:00 uur zeer hoog zal zijn.

De storm die de volgende dagen verwacht wordt, kan zoals het er nu uitziet vergeleken worden met de Sinterklaasstorm van 2013. In Blankenberge worden dan ook gelijkaardige preventieve maatregelen genomen zoals in 2013. Maatregelen die toen hun effect hebben gehad.

Volgende veiligheidsmaatregelen zijn van kracht vanaf nu tot vrijdag 13 januari tot in de late namiddag:
- Afsluiten van de parking in de Franchommelaan (Barcadère). Er geldt een parkeerverbod voor de volledige periode.
- Afsluiten van de Belgium Pier, het Ooster- en Westerstaketsel in functie van het stormtij.
- Daarnaast worden alle andere nodige maatregelen, zoals het plaatsen van schotten en van grote zandzakken, alsook het klaar houden van kleine zandzakken, en dergelijke voorzien.

Tot slot raad men iedereen aan om alert te zijn voor de wind en alles wat los ligt of hangt, vast te maken!

© www.krantvanblankenberge.be