Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 13/01/2017 Schepen trekt van leer tegen uitlatingen Pier-concessionaris Naar aanleiding van de preventieve ontruiming van de Belgium Pier werden gisteren door de uitbater-concessionaris Francis Vandendorpe onheilspellende veronderstellingen geuit. Blankenbergs schepen van openbare gebouwen Björn Prasse weerlegt deze uitlatingen waarvan hij beweert dat minstens kan gezegd worden dat ze niet volledig juist zijn. Björn Prasse

"Om alle onnodige paniek of bezorgdheid uit de wereld te helpen en daarnaast ook de uitbater gerust te stellen geef ik graag even een kort feitenrelaas", zegt schepen Björn Prasse. "Het klopt dat er in functie van de uitzonderlijk hoge waterstanden tussen woensdag 11 en zaterdag 14 januari verschillende veiligheidsmaatregelen worden getroffen om overstromingen tegen te gaan. Naast de preventieve ontruimingen werden bijvoorbeeld ook stormschotten langsheen de haven en onder de Charlierhelling in stelling gebracht. Ook voor de jachthaven zijn er diverse veiligheidsmaatregelen getroffen en werd met alle betrokkenen gecommuniceerd."

"Wat de effecten van de hoge waterstanden voor de stabiliteit van de Pier betreft moeten we ons niet al teveel zorgen maken", zegt de bevoegde schepen. "Op de vraag of er een bouwtechnisch probleem is met de betonnen kuip van de Pier moet in 'neen' antwoorden. Er was een juridisch geschil over een slechte uitvoering van de buitenste schil cement op kuip, maar dit werd in 2015-2016 in een dading beslecht. Vorig jaar werd de afwerking van de buitenste schil afgekapt en vervangen door een hoogwaardige beschermende coating, waardoor dat probleem hierdoor is opgelost."

"Is de dikte van de kuipwand een probleem voor de fysieke integriteit van de kuip? Ook hier moet ik 'neen' op antwoorden. Het betreft niet een wand van 20 cm dik, doch een gecompartimenteerde wand van 40cm + spouw + 20cm. Is er een probleem met de houten rondgang? Opnieuw 'neen!'. In 2007 werden enkele houten balken door de storm losgeslagen. Deze zone werd tijdelijk hersteld en vervangen door roosters. Sindsdien doet zich daar geen probleem meer voor. Een definitieve herstelling wacht op subsidies van de Vlaamse overheid."

"Zijn de extra palen die voor de kuip van de Pier werden geplaatst effectief? Ja! Ter verduidelijking, het betreft geen palen maar een golfbrekende constructie die zelfs zijn nut heeft bewezen bij de zware Sinterklaasstorm. De constructie voorkomt tevens de vorming van grote luchtzakken en de daaruit voortvloeiende trilling in het kopgebouw. Bij hoogwaterstanden is de problematiek zelfs niet aan de orde omdat er kan dan geen lucht kan worden gevangen onder de kuipvloeren en in de binnenhoek tussen de verschillende niveaus."

"Tot slot wil ik benadrukken dat het afsluiten van de Pier net zoals voor de beide staketsels vooral een maatregel is om individuen te beschermen. Het is niet omdat de stabiliteit van de Pier in het gedrang is, maar omdat de omstandigheden van de Pier een gevaarlijke plaats maken om zich te bevinden. Binnen in de Pier mogen zich in principe geen veiligheidsproblemen voordoen. Het klopt dat de 350 meter lange, historische wandelweg wacht op dringende renovatie en de Vlaamse middelen daarvoor, maar de constructie zelf zal ook door deze storm niet in gevaar komen", zegt schepen Björn Prasse tot besluit.

© www.krantvanblankenberge.be