Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 17/01/2017 Premie voor rookmelders en CO-detectoren Vanavond op de gemeenteraad wordt een premie voor de aankoop van autonome rookmelders en CO-detectoren voor een gebouw gelegen op het grondgebied van de stad Blankenberge voorgelegd aan de gemeenteraad. In functie van het tijdig verwittigen van mogelijk brandgevaar wordt een premie uitgewerkt voor de aankoop van dergelijke toestelletjes. Premie voor rookmelders en CO-detectoren

Een rookmelder is een klein apparaat dat tegen het plafond wordt opgehangen en een scherp geluid maakt als het rook detecteert. Iedereen in huis wordt wakker en kan tijdig de woning verlaten in geval van rookontwikkeling. CO-detectoren hebben als doel de CO-concentratie in de lucht te volgen en een alarmsignaal te geven wanneer een bepaalde CO concentratie gedurende een bepaalde tijd overschreden wordt.

"In Blankenberge moet er jaarlijks ongeveer een 50-tal keer worden uitgerukt voor een brand", zegt kapitein Dirk Maertens. "Als je weet dat een brand in drie minuten tijd de woning in lichterlaaie kan zetten, dan is een rookmelder zeker geen overbodige luxe. Zo'n waarschuwend apparaatje zorgt er immers voor dat je dubbel zoveel kans hebt om te overleven. Ook CO-detectoren bewijzen hun nut. CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas. In ons land is CO-vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie."

Burgemeester Patrick De Klerck, bevoegd voor veiligheid: "De premies voor 'autonome rookmelders' en autonome 'CO-detectoren' wordt uitbetaald aan de eigenaar/bewoner of eigenaar/2de verblijver, die de factuur of het kasticket van de aangekochte apparaten kan voorleggen voor de installatie in een gebouw op het grondgebied van Blankenberge. Per adres wordt er eenmalig een financiƫle tussenkomst verleend. "

Er zullen maximum 3 autonome rookmelders of CO-detectoren per adres/woning worden betoelaagd. De premie bedraagt 50 procent van het factuurbedrag. Voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de premie 75 procent. Voor de autonome rookmelder(s) wordt een maximum aankoopprijs van 35,00 euro en voor de CO-detectoren een maximum aankoopprijs van 45,00 euro per stuk aanvaard voor de berekening van de premie.

De autonome rookmelder dient CE gemarkeerd te zijn en te voldoen aan de norm: NBN EN 14604. CO detectoren moeten het CE label dragen en voldoen aan volgende normen: NBN EN 50291/NBN EN 50292. Premies aanvragen kan na goedkeuring door de gemeenteraad vanaf februari gebeuren bij de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu, J.F. Kennedyplein 1 te Blankenberge of bij het Sociaal Huis, Kerkstraat 155 te Blankenberge.

© www.krantvanblankenberge.be