Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 18/01/2017 Vragen rond herstel van het terrein ex-zandsculptuur Naar aanleiding van de beëindiging van de huur van de gronden waarop de zandsculpturen werden georganiseerd, dient dit terrein in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld. De stad Blankenberge die de werken zal laten uitvoeren heeft daarvoor 382.121 euro voorzien op het stedelijk budget InterVia. Vragen rond herstel van het terrein ex-zandsculptuur

De oppositiepartijen sp.a, CD&V en het Vlaams Belang stellen zich de vraag waarom de stad Blankenberge financieel moet opdraaien voor het herstel van de gronden, wetende dat er in het contract met Beach Events duidelijk staat dat zij verplicht zijn om aan het eind van het contract het terrein in zijn oorspronkelijke staat te moeten herstellen. Tweede punt die de oppositie aanhaalt is dat het absurd is om nu zoveel geld te spenderen aan de sanering van dit terrein, wetende dat deze gronden over x-aantal jaar sowieso zullen verkocht worden aan een projectontwikkelaar in het kader van de komst van de eco-golf met woongelegenheden.

De bevoegde schepen Björn Prasse geeft tekst en uitleg:

"In de eerste plaats moet het duidelijk zijn dat deze gronden niet van de stad Blankenberge zijn. Ten tijde van de zandsculpturen hebben we een overeenkomst afgesloten met de grondeigenaars waarin we ons verbinden om de gronden aan het eind van de rit terug te geven in zijn oorspronkelijke staat. Het is niet omdat wij een contract opstellen met een derde partij die haar verplichting niet nakomt, en waarvoor wij in september 2015 een vordering hebben ingesteld, dat wij als overheid onze verplichting ten aanzien van de grondeigenaars niet zouden nakomen. We hebben deze werken laten begroten door de dienst van TMVW met de vraag hoe we dit best kunnen laten saneren tegen de voordeligste prijs. De raming is helaas wat ze is, en dit hebben we ook in de vordering gezet tegen Beach Events. Via de rechtbank zullen we het herstel van dit landschap op hen verhalen. Op de tweede vraag kan ik kort antwoorden. In het kader van de komst van het project De Sol, waarbij de stad Blankenberge, de Provincie en De Vlaamse Investeringsmaatschappij samen moet zitten met de grondeigenaars, denk ik dat je in functie van het bereiken van een akkoord, best eerder gemaakte afspraken nakomt."

© www.krantvanblankenberge.be