Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 18/01/2017 Eensgezindheid op de gemeenteraad inzake live videoverslagen ... Het voorstel van de sp.a om de Blankenbergse gemeenteraad en de OCMW-raad live te streamen via internet, werd op de jongste zitting van de gemeenteraad na het indienen en goedkeuren van een amendement door de meerderheid vervolgens door alle partijen onderschreven. Hetzelfde voorstel dat eerder in 2013 op de agenda werd geplaatst door de CD&V werd destijds weggestemd. Eensgezindheid op de gemeenteraad inzake live videoverslagen ...

De meerderheid liet bij monde van schepen van informatie en technologie Björn Prasse weten het voorstel ingediend door de sp.a en voorheen in 2013 door de CD&V te willen onderschrijven mits de goedkeuring van een ingebrachte wijziging.

De bevoegde schepen zei dat naar de volgende legislatuur toe in functie van de uitbreiding van de gemeenteraad de stad sowieso de raadzaal zal moeten aanpassen. Het stadsbestuur wil van deze gelegenheid gebruik maken om de infrastructuur te moderniseren door onder andere de geluidsinstallatie te vervangen en een stemmodule te introduceren om het stemmen vlotter te laten verlopen. Op ditzelfde ogenblik zal er ook een video-installatie worden geïnstalleerd in functie van het live streamen van de gemeenteraad.

Nadat de schepen de motivatie van de meerderheid had toegelicht en het amendement door alle partijen werd goedgekeurd werd er gestemd over het definitief voorstel:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om budgetten te voorzien en de raadzaal bij het begin van de volgende legislatuur te moderniseren en in gereedheid te brengen om o.a. live uitzendingen mogelijk te maken, alsook de videoverslagen van de zittingen permanent raadpleegbaar te maken.

Het uiteindelijk voorstel werd door meerderheid en oppositie unaniem goedgekeurd. Het ziet er dus naar uit dat iedereen tegen de volgende legislatuur de zittingen van de Blankenbergse gemeenteraad van thuis uit zal kunnen volgen via internet.

© www.krantvanblankenberge.be