Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 20/01/2017 Parkeerproblematiek opnieuw ter discussie ... Op de jongste gemeenteraad moest er worden gestemd over een aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van beperkte parkeertijd in de Vrijheidsstraat, de Leon Dujardinstraat en de Sergeant De Bruynestraat. De oppositie greep deze kans aan om het parkeerbeleid en het aangekondigd mobiliteitsplan nog eens onder de aandacht te brengen.

CD&V betreurt dat er opnieuw gekozen wordt voor een halfslachtige oplossing. CD&V-fractievoorzitter Sandy Buysschaert: "In ons eigen mobiliteitsplan dat we zowat een jaar geleden hebben gelanceerd wordt duidelijk aangetoond dat er dringend nood is aan meer bewonersparkeren. Dat dit nu pas op de gemeenteraad komt is uiteraard veel te laat. Ondanks het lange wachten zien we ook dat er opnieuw gekozen wordt voor een halve oplossing, terwijl dat het duidelijk is dat de wijken die aansluiten aan het centrum snakken naar meer leefbaarheid inzake parkeerdruk. Het voorstel dat vanavond op tafel ligt willen we via een amendement uitbreiden. We willen dat er twee zones worden toegevoegd, namelijk langs de oostzijde van de stad de zone tussen de Koning Albert I-Laan, Jules De Troozlaan, Astridlaan en het Leopold III-Plein, en langs de westzijde de zone tussen de Zuidlaan/Vredelaan, De Smet de Naeyerlaan, Waterkasteellaan en de Kerkstraat."

Parkeerproblematiek opnieuw ter discussie ...

Oppositiepartij Vlaams Belang had vragen rond het lang uitblijven van het groots aangekondigd mobiliteitsplan van de stad Blankenberge. Gemeenteraadslid Tanguy Veys: "De langverwachte actualisatie van het mobiliteitsplan, waar er redelijk wat geld wordt voor uitgetrokken laat nog steeds op zich wachten. In plaats daarvan krijgen we om de haverklap een kleine aanpassing op het vlak van mobiliteit, de grote visie, analyses en keuzes worden nooit gemaakt. Vlaams Belang had liever eerst de evaluatie gezien van het mobiliteitsplan van de stad Blankenberge waarin duidelijke keuzes worden gemaakt alvorens te moeten stemmen over het amendement dat nu wordt ingediend door de CD&V."

Burgemeester Patrick De Klerck had begrip voor de verzuchtingen van de oppositie. "De uitbreiding om beperkt parkeertijd in te voeren in de Vrijheidsstraat, de Leon Dujardinstraat en de Sergeant De Bruynestraat is een eerste stap", aldus de burgemeester. "Ik wacht op de resultaten van de analyse van politie om ook in andere zones kortparkeren en blauwe zones in te voeren. We gaan niet lang meer wachten om dit voor te leggen op de gemeenteraad. Per cluster gaan we bekijken waar er nieuwe bewonersparkeerzones kunnen komen, telkens gekoppeld aan kortparkeerzones. Op korte termijn trouwens gaan we in de omgeving van de Sint-Rochuskerk, de Onderwijsstraat en het Leopold III-Plein een uitbreiding doen naar bewonersparkeren, gekoppeld aan kortparkeren."

Het amendement aangebracht door CD&V werd niet goedgekeurd, de meerderheidspartijen Open-VLD en N-VA stemden tegen. Het oorspronkelijk voorstel werd unaniem goedgekeurd.

© www.krantvanblankenberge.be